Help Print this page 

Document 7*FIN_234318

Title and reference

Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta / Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (57/2016) 26/01/2016

Official publication: Suomen säädöskokoelma (SK); Number: 57/2016; Publication date: 29/01/2016
Text is not available.