Help Print this page 

Document 72015L0863NLD_233934

Title and reference

Mededeling van de implementatie van gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/863 van de Commissie van 31 maart 2015 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees parlement en de Raad van 8 juni 2011 wat betreft de lijst van stoffen waarvoor beperkingen gelden

Official publication: Staatscourant (Journal Officiel néerlandais); Number: 45414; Publication date: 15/12/2015
Text is not available.