Help Print this page 

Document 72015L0863BGR_233072

Title and reference

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 от 20 ноември 2015 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества

Official publication: Държавен вестник; Number: 92; Publication date: 27/11/2015
Text is not available.