Help Print this page 

Document 7*SVK_210995

Title and reference

Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Official publication: Zbierka zákonov SR; Number: 87; Publication date: 09/11/2013
Text is not available.