EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_018_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 018

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.018.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 018

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1992

L 383

113

 

 

31992L0069

 

 

 

Direktiva Komisije 92/69/EEZ od 31. srpnja 1992. o sedamnaestoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari

3

1995

L 233

73

 

 

31995L0048

 

 

 

Direktiva Komisije 95/48/EZ od 20. rujna 1995. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 92/21/EEZ o masama i dimenzijama motornih vozila kategorije M1 (1)

5

1996

L 187

95

 

 

31996L0038

 

 

 

Direktiva Komisije 96/38/EZ od 17. lipnja 1996. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 76/115/EEZ u odnosu na sidrišta sigurnosnih pojaseva motornih vozila (1)

18

1996

L 248

1

 

 

31996L0054

 

 

 

Direktiva Komisije 96/54/EZ od 30. srpnja 1996. o dvadeset drugoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (1)

29

1997

L 171

11

 

 

31997L0029

 

 

 

Direktiva Komisije 97/29/EZ od 11. lipnja 1997. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 76/757/EEZ o katadiopterima za motorna vozila i njihove prikolice (1)

33

2000

L 136

1

 

 

32000L0032

 

 

 

Direktiva Komisije 2000/32/EZ od 19. svibnja 2000. o dvadeset šestoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (1)

47

2001

L 225

1

 

 

32001L0059

 

 

 

Direktiva Komisije 2001/59/EZ od 6. kolovoza 2001. o dvadeset osmoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (1)

51

2003

L 079

6

 

 

32003L0019

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/19/EZ od 21. ožujka 2003. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 97/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o masama i dimenzijama određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica (1)

56

2004

L 152

1

 

 

32004L0073

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/73/EZ od 29. travnja 2004. o dvadeset devetoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (1)

64

2005

L 046

42

 

 

32005L0011

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/11/EZ od 16. veljače 2005. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 92/23/EEZ o gumama za motorna vozila i njihove prikolice i o njihovoj ugradbi (1)

67

2005

L 061

25

 

 

32005L0021

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/21/EZ od 7. ožujka 2005. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 72/306/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv emisije onečišćujućih tvari iz dizelskih motora vozila (1)

69

2005

L 194

12

 

 

32005L0049

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/49/EZ od 25. srpnja 2005. o izmjeni, radi njihove prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 72/245/EEZ o radijskim smetnjama (elektromagnetskoj kompatibilnosti) vozila i Direktive Vijeća 70/156/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (1)

72

2005

L 255

143

 

 

32005L0039

 

 

 

Direktiva 2005/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o izmjeni Direktive Vijeća 74/408/EEZ o motornim vozilima u odnosu na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu (1)

75

2006

L 066

7

 

 

32006L0027

 

 

 

Direktiva 2006/27/EZ Komisije od 3. ožujka 2006. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, direktiva Vijeća 93/14/EEZ o kočenju motornih vozila na dva ili tri kotača i 93/34/EEZ o propisanim oznakama za motorna vozila na dva ili tri kotača i direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 95/1/EZ o najvećoj konstrukcijskoj brzini, najvećem zakretnom momentu i najvećoj neto snazi motora motornih vozila na dva ili tri kotača i 97/24/EZ o pojedinim sastavnim dijelovima i značajkama motornih vozila na dva ili tri kotača (1)

78

2006

L 152

11

 

 

32006L0051

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/51/EZ od 6. lipnja 2006. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku Priloga I. Direktivi 2005/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te priloga IV. i V. Direktivi 2005/78/EZ o uvjetima za sustave za praćenje emisija za uporabu u vozilima i izuzecima za plinske motore (1)

87

2007

L 305

22

 

 

32007L0067

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/67/EZ od 22. studenoga 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku Priloga III. (1)

98

2009

L 213

10

 

 

32009L0108

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/108/EZ od 17. kolovoza 2009. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 97/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o pojedinim sastavnim dijelovima i značajkama motornih vozila na dva ili tri kotača (1)

100

2009

L 220

1

 

 

32009R0761

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 761/2009 od 23. srpnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 440/2008 o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) radi prilagodbe tehničkom napretku (1)

116

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top