EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CO0500

Postanowienie o sprostowaniu z dnia 30 stycznia 2018 r.
Caterpillar Financial Services sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie.
Sprostowanie wyroku.
Sprawa C-500/16.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:48

  The document is unavailable in your User interface language.

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 30 stycznia 2018 r. ( *1 )

Sprostowanie wyroku

W sprawie C‑500/16 REC

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) postanowieniem z dnia 19 maja 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 16 września 2016 r., w postępowaniu:

Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

przy udziale:

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: M. Ilešič, prezes izby, A. Rosas, C. Toader (sprawozdawca), A. Prechal i E. Jarašiūnas, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona,

sekretarz: A. Calot Escobar,

po wysłuchaniu rzecznika generalnego,

wydaje następujące

Postanowienie

1

W dniu 20 grudnia 2017 r. Trybunał (druga izba) wydał wyrok Caterpillar Financial Services (C‑500/16, EU:C:2017:996).

2

Wyrok ten zawiera w wersji sporządzonej w języku postępowania błąd pisarski, który podlega sprostowaniu z urzędu na podstawie art. 103 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem.

 

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) postanawia, co następuje:

 

1)

W części wstępnej wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r., Caterpillar Financial Services (C‑500/16, EU:C:2017:996) wzmiankę dotyczącą przedstawionych uwag należy sprostować w następujący sposób:

„rozważywszy uwagi przedstawione:

w imieniu Caterpillar Financial Services sp. z o.o. przez M. Szafarowską, doradcę podatkową, oraz M. Sobońską, adwokat,

w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie przez J. Kaute, radcę prawnego, oraz B. Kołodzieja,

w imieniu rządu polskiego przez B. Majczynę oraz A. Kramarczyk-Szaładzińską, działających w charakterze pełnomocników,

w imieniu Komisji Europejskiej przez K. Herrmann, M. Owsiany-Hornung oraz R. Lyala, działających w charakterze pełnomocników,”.

 

2)

Oryginał niniejszego postanowienia załącza się do oryginału wyroku podlegającego sprostowaniu. Wzmiankę o tym postanowieniu umieszcza się na marginesie oryginału wyroku podlegającego sprostowaniu.

 

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 30 stycznia 2018 r.

Sekretarz

A. Calot Escobar

Prezes drugiej izby

M. Ilešič


( *1 ) Język postępowania: polski.

Top