Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H1016(01)R(02)

Oikaisu neuvoston suositukseen, annettu 15 päivänä lokakuuta 2018, pysyvän rakenteellisen yhteistyön yhteydessä tehtyjen tiukempien sitoumusten noudattamisen jaksottamisesta ja täsmällisempien tavoitteiden määrittelemisestä (EUVL C 374, 16.10.2018)

ST/14400/2018/INIT

OJ C 439, 6.12.2018, p. 33–34 (FI)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

6.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 439/33


Oikaisu neuvoston suositukseen, annettu 15 päivänä lokakuuta 2018, pysyvän rakenteellisen yhteistyön yhteydessä tehtyjen tiukempien sitoumusten noudattamisen jaksottamisesta ja täsmällisempien tavoitteiden määrittelemisestä

( Euroopan unionin virallinen lehti C 374, 16. lokakuuta 2018 )

(2018/C 439/18)

1.

Sivulla 1, johdanto-osan 4 kappaleessa:

on:

”Neuvosto hyväksyi 25 päivänä kesäkuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/909, jossa vahvistetaan PRY-hankkeille yhteiset hallinnointia koskevat säännöt (3). Neuvosto antoi samana päivänä päätelmät, joissa se ilmoitti odottavansa sitä, että hyväksytään neuvoston suositus pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden vaativampienkin sitoumusten noudattamisen jaksottamisesta ja täsmällisempien tavoitteiden määrittämisestä.”

pitää olla:

”Neuvosto hyväksyi 25 päivänä kesäkuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/909, jossa vahvistetaan PRY-yhteistyön hankkeille yhteiset hallinnointia koskevat säännöt (3). Neuvosto hyväksyi samana päivänä päätelmät, joissa se ilmoitti odottavansa sitä, että hyväksytään neuvoston suositus pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden vaativampienkin sitoumusten noudattamisen jaksottamisesta ja täsmällisempien tavoitteiden määrittämisestä.”

2.

Sivulla 4, 15 kohdan toisessa virkkeessä:

on:

”Kunkin osallistuvan jäsenvaltion olisi vuoteen 2020 mennessä ilmoitettava aikomuksestaan osallistua kyberpuolustuksen alaa koskevaan PRY-hankkeeseen ja tuettava muita osallistuvia jäsenvaltioita kyberuhkien torjumisessa esimerkiksi tietojenvaihdon avulla.”

pitää olla:

”Kunkin osallistuvan jäsenvaltion olisi vuoteen 2020 mennessä ilmoitettava aikomuksestaan osallistua kyberpuolustuksen alaa koskevaan PRY-yhteistyön hankkeeseen ja tuettava muita osallistuvia jäsenvaltioita kyberuhkien torjumisessa esimerkiksi tietojenvaihdon avulla.”

3.

Sivulla 5, 16 kohdan e alakohdan ensimmäisessä virkkeessä:

on:

”e)

edistettävä konkreettisesti EU:n sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman ja tämän alan PRY-hankkeiden täytäntöönpanoa kansallinen suvereniteetti, päätöksenteko, lait ja asetukset huomioon ottaen, muun muassa viemällä kansallisella tasolla eteenpäin neljää toimenpidettä, joista sovittiin 25 päivänä kesäkuuta 2018 annetuissa turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevissa neuvoston päätelmissä, erityisesti niiden 18 kohdassa, mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2024.”

pitää olla:

”e)

edistettävä konkreettisesti EU:n sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman ja tämän alan PRY-yhteistyön hankkeiden täytäntöönpanoa kansallinen suvereniteetti, päätöksenteko, lait ja asetukset huomioon ottaen, muun muassa viemällä kansallisella tasolla eteenpäin neljää toimenpidettä, joista sovittiin 25 päivänä kesäkuuta 2018 annetuissa turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevissa neuvoston päätelmissä, erityisesti niiden 18 kohdassa, mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2024.”

4.

Sivulla 6, 21 kohdassa:

on:

”Sitoumus 17: Koska kaikki osallistuvat jäsenvaltiot edistävät yhtä tai useampaa PRY-hanketta, kansallisissa täytäntöönpanosuunnitelmissa olisi lueteltava yksityiskohtaisesti kaikki voimavarat ja asiantuntemus, jotka ne tarjoavat tai aikovat tarjota käyttöön, sekä kuvailtava tavoitellut strategiset vaikutukset.”

pitää olla:

”Sitoumus 17: Koska kaikki osallistuvat jäsenvaltiot edistävät yhtä tai useampaa PRY-yhteistyön hanketta, kansallisissa täytäntöönpanosuunnitelmissa olisi lueteltava yksityiskohtaisesti kaikki voimavarat ja asiantuntemus, jotka ne tarjoavat tai aikovat tarjota käyttöön, sekä kuvailtava tavoitellut strategiset vaikutukset.”

5.

Sivulla 6, 25 kohdan ensimmäisessä virkkeessä:

on:

”Tämän suosituksen antamisen jälkeen osallistuvien jäsenvaltiot tarkistavat ja saattavat ajan tasalle kansalliset täytäntöönpanosuunnitelmansa ja toimittavat ne PRY-sihteeristölle viimeistään 10 päivänä tammikuuta 2019 päätöksen (YUTP) 2017/2315 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti päätöksen 6 artiklan 3 kohdassa säädettyä arviointimenettelyä varten. …”

pitää olla:

”Tämän suosituksen antamisen jälkeen osallistuvat jäsenvaltiot tarkistavat ja saattavat ajan tasalle kansalliset täytäntöönpanosuunnitelmansa ja toimittavat ne PRY:n sihteeristölle viimeistään 10 päivänä tammikuuta 2019 päätöksen (YUTP) 2017/2315 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti kyseisen päätöksen 6 artiklan 3 kohdassa säädettyä arviointimenettelyä varten. …”

6.

Sivulla 7, 27 kohdassa:

on:

”Tämä suunnitelma tarkistetaan ja saatetaan tarvittaessa ajan tasalle seuraavan vaiheen alussa vuonna 2021.”

pitää olla:

”Tätä suositusta tarkastellaan uudelleen ja se saatetaan tarvittaessa ajan tasalle seuraavan vaiheen alussa vuonna 2021.”


Top