Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0994R(01)

Rättelse till rådets beslut (EU, Euratom) 2018/994 av den 13 juli 2018 om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976 (EUT L 178, 16.7.2018)

ST/12779/2018/INIT

OJ L 265, 24.10.2018, p. 23–23 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/994/corrigendum/2018-10-24/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

24.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/23


Rättelse till rådets beslut (EU, Euratom) 2018/994 av den 13 juli 2018 om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976

( Europeiska unionens officiella tidning L 178 av den 16 juli 2018 )

Sidan 2, artikel 1.2 (ersättande av artikel 3, punkt 3)

I stället för:

”3.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla den skyldighet som fastställs i andra stycket senast vid tidpunkten för […]”

ska det stå:

”3.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla den skyldighet som fastställs i punkt 2 senast vid tidpunkten för […]”.

Sidan 3, artikel 1.6 (ny artikel 9a)

I stället för:

”Artikel 9a

I enlighet med sina nationella valförfaranden ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder […]”

ska det stå:

”Artikel 9a

I enlighet med sina nationella valförfaranden får medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder […]”.


Top