Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2193R(01)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2015/2193, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta (EUVL L 313, 28.11.2015)

ST/12790/2018/INIT

OJ L 278, 8.11.2018, p. 29–29 (FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/corrigendum/2018-11-08/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

8.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 278/29


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2015/2193, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 313, 28. marraskuuta 2015 )

1.

Sivulla 5, 2 artiklan 3 kohdan f alakohdassa:

on:

”f)

jälkipolttolaitokset, jotka on suunniteltu puhdistamaan teollisuusprosesseista peräisin olevia savukaasuja polttamalla ja joita ei käytetä erillisinä polttolaitoksina;”

pitää olla:

”f)

jälkipolttolaitokset, jotka on suunniteltu puhdistamaan teollisten prosessien poistokaasuja polttamalla ja joita ei käytetä itsenäisinä polttolaitoksina;”

2.

Sivulla 17, liitteen II 2 osassa olevan taulukon 2 alaviitteessä 4:

on:

”(4)

Kaksoispolttoainemoottoreihin sovelletaan 1 päivään tammikuuta 2025 saakka pienessä erillisessä verkossa ja erittäin pienessä erillisessä verkossa arvoa 1 850 mg/Nm3 nestemäisen polttoaineen moodissa ja 380 mg/Nm3 kaasumoodissa; diesel-moottoreihin, joiden …”

pitää olla:

”(4)

Pienessä erillisessä verkossa ja erittäin pienessä erillisessä verkossa sovelletaan 1 päivään tammikuuta 2025 saakka kaksoispolttomoottoreihin arvoa 1 850 mg/Nm3 nestemäisen polttoaineen moodissa ja 380 mg/Nm3 kaasumoodissa; diesel-moottoreihin, joiden …”

Top