Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0808R(03)

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 227 z 31.7.2014)

C/2019/6140

OJ L 215, 19.8.2019, p. 3–5 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/corrigendum/2019-08-19/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

19.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/3


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 227 z dnia 31 lipca 2014 r. )

1.

Strona 23, art. 14 ust. 1 lit. e):

zamiast:

„e)

regularna sprawozdawczość na temat działalności w zakresie monitorowania i ewaluacji;”,

powinno być:

„e)

regularna sprawozdawczość na temat działań w zakresie monitorowania i ewaluacji;”.

2.

Strona 33, załącznik I część 1 pkt 9 ppkt 1:

zamiast:

„Oświadczenie dotyczące celów i założeń planu ewaluacji, sporządzone w celu zapewnienia podjęcia wystarczających i odpowiednich działań w ramach ewaluacji, w szczególności w celu przekazania informacji niezbędnych do sterowania programem, na potrzeby rocznych sprawozdań z realizacji przedłożonych w 2017 r. i 2019 r. oraz na potrzeby ewaluacji ex post, a także aby zapewnić dostępność danych na potrzeby ewaluacji programów rozwoju obszarów wiejskich.”,

powinno być:

„Oświadczenie dotyczące celów i założeń planu ewaluacji, sporządzone w celu zapewnienia podjęcia wystarczających i odpowiednich działań ewaluacyjnych, w szczególności w celu przekazania informacji niezbędnych do sterowania programem, na potrzeby rocznych sprawozdań z realizacji przedłożonych w 2017 r. i 2019 r. oraz na potrzeby ewaluacji ex post, a także aby zapewnić dostępność danych na potrzeby ewaluacji programów rozwoju obszarów wiejskich.”.

3.

Strona 33, załącznik I część 1 pkt 9 ppkt 2 zdanie drugie:

zamiast:

„Wyjaśnienie, w jaki sposób działania w ramach ewaluacji są związane z wdrażaniem PROW pod względem treści i terminów.”,

powinno być:

„Wyjaśnienie, w jaki sposób działania ewaluacyjne są związane z wdrażaniem PROW pod względem treści i terminów.”.

4.

Strona 33, załącznik I cześć 1 ppkt 3 tytuł i zdanie pierwsze:

zamiast:

„3.   Tematy i działania w ramach ewaluacji

Indykatywny opis spodziewanych tematów i działań w ramach ewaluacji, w tym, ale nie wyłącznie, spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 i w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013.”,

powinno być:

„3.   Tematy i działania ewaluacyjne

Indykatywny opis spodziewanych tematów i działań ewaluacyjnych, w tym, ale nie wyłącznie, spełnienia wymogów dotyczących ewaluacji określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 i w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013.”.

5.

Strona 39, załącznik I część 3 pkt 4 ppkt 1:

zamiast:

„Oświadczenie dotyczące celów i założeń planu ewaluacji, sporządzone w celu zapewnienia podjęcia wystarczających i odpowiednich działań w ramach ewaluacji, w szczególności w celu przekazania informacji niezbędnych do sterowania programem, na potrzeby rocznych sprawozdań z realizacji w 2017 r. i 2019 r. oraz na potrzeby ewaluacji ex post, a także aby zapewnić dostępność danych na potrzeby ewaluacji programów krajowej sieci obszarów wiejskich.”,

powinno być:

„Oświadczenie dotyczące celów i założeń planu ewaluacji, sporządzone w celu zapewnienia podjęcia wystarczających i odpowiednich działań ewaluacyjnych, w szczególności w celu przekazania informacji niezbędnych do sterowania programem, na potrzeby rocznych sprawozdań z realizacji w 2017 r. i 2019 r. oraz na potrzeby ewaluacji ex post, a także aby zapewnić dostępność danych na potrzeby ewaluacji programów krajowej sieci obszarów wiejskich.”.

6.

Strona 39, załącznik I część 3 pkt 4 ppkt 2 zdanie drugie:

zamiast:

„Wyjaśnienie, w jaki sposób ewaluacje są związane z wdrażaniem programu krajowej sieci obszarów wiejskich pod względem treści i terminów.”,

powinno być:

„Wyjaśnienie, w jaki sposób działania ewaluacyjne są związane z wdrażaniem programu krajowej sieci obszarów wiejskich pod względem treści i terminów.”.

7.

Strona 39, załącznik I część 3 pkt 4 ppkt 3 tytuł i zdanie pierwsze:

zamiast:

„3.   Tematy i działania w ramach ewaluacji

Indykatywny opis tematów w ramach ewaluacji związanych z programem krajowej sieci obszarów wiejskich, w tym, ale nie wyłącznie, spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 i w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013.”,

powinno być:

„3.   Tematy i działania ewaluacyjne

Indykatywny opis spodziewanych tematów ewaluacji związanych z programem krajowej sieci obszarów wiejskich i działań ewaluacyjnych, w tym, ale nie wyłącznie, spełnienia wymogów dotyczących ewaluacji określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 i w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013.”.

8.

Strona 65, załącznik VI akapit pierwszy zdanie pierwsze:

zamiast:

„Jednym z kluczowych elementów systemu monitorowania i ewaluacji rozwoju obszarów wiejskich jest wsparcie techniczne, które świadczy się państwom członkowskim, osobom oceniającym i innym uczestnikom ewaluacji, w celu budowania potencjału ewaluacji oraz zwiększenia jakości i spójności działań oceniających.”,

powinno być:

„Jednym z kluczowych elementów systemu monitorowania i ewaluacji rozwoju obszarów wiejskich jest wsparcie techniczne, które świadczy się państwom członkowskim, ewaluatorom i innym uczestnikom ewaluacji, w celu budowania potencjału ewaluacji oraz zwiększenia jakości i spójności działań ewaluacyjnych.”.

9.

Strona 65, załącznik VI pkt 2:

zamiast:

„2)

wskazówki metodologiczne wspomagające państwa członkowskie i podmioty oceniające w realizacji wymogów systemu monitorowania i oceny, obejmujące jego różne części składowe, w tym ocenę metod i podejść oraz zapewnianie wsparcia w konkretnych kwestiach, takich jak ocena rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność;”,

powinno być:

„2)

wskazówki metodologiczne wspomagające państwa członkowskie i ewaluatorów w realizacji wymogów systemu monitorowania i ewaluacji, obejmujące jego różne części składowe, w tym ocenę metod i podejść oraz zapewnianie wsparcia w konkretnych kwestiach, takich jak ocena rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność;”.

10.

Strona 66, załącznik VII pkt 2 lit. b):

zamiast:

„b)

opis ewaluacji działań podjętych w ciągu roku (w związku z sekcją 3 planu ewaluacji) (*);”,

powinno być:

„b)

opis działań ewaluacyjnych podjętych w ciągu roku (w związku z sekcją 3 planu ewaluacji) (*);”.

11.

Strona 67, załącznik VII pkt 7 akapit pierwszy:

zamiast:

„Roczne sprawozdania z wykonania złożone w 2017 r. i 2019 r. zawierają również następujące informacje wynikające z ewaluacji:”,

powinno być:

„Roczne sprawozdania z wykonania złożone w 2017 r. i 2019 r. zawierają również następujące informacje wynikające z działań ewaluacyjnych:”.

12.

Strona 67, załącznik VII pkt 7 akapit trzeci:

zamiast:

„Roczne sprawozdania z wykonania złożone w 2019 r. zawierają również następujące informacje wynikające z ewaluacji:”,

powinno być:

„Roczne sprawozdania z wykonania złożone w 2019 r. zawierają również następujące informacje wynikające z działań ewaluacyjnych:”.


Top