Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0065R(14)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014)

ST/11572/2018/INIT

OJ L 231, 14.9.2018, p. 39–39 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/corrigendum/2018-09-14/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

14.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/39


Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173 z dnia 12 czerwca 2014 r. )

Strona 484, załącznik II, pkt II.1, akapit piąty:

zamiast:

„W trakcie powyższej oceny muszą być spełnione przynajmniej następujące kryteria: …”,

powinno być:

„W trakcie powyższej oceny muszą być spełnione przynajmniej dwa z następujących kryteriów: …”.


Top