Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1308R(07)

Поправка на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г.)

OJ L 161, 18.6.2016, p. 41–41 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/corrigendum/2016-06-18/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/41


Поправка на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007

( Официален вестник на Европейския съюз L 347 от 20 декември 2013 г. )

На страница 755, в член 189, параграф 1, буква б)

вместо:

„… в съответствие с член 32, параграф 3 и член 35, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;“

да се чете:

„… в съответствие с член 32, параграф 6 и член 35, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;“


Top