Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1289R(02)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1289/2013 av den 11 december 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (EUT L 347, 20.12.2013)

ST/11829/2018/INIT

OJ L 258, 15.10.2018, p. 8–8 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1289/corrigendum/2018-10-15/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

15.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 258/8


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1289/2013 av den 11 december 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav

( Europeiska unionens officiella tidning L 347 av den 20 december 2013 )

Sidan 76, artikel 1.1 a (den ersatta artikel 1.4 a i)

I stället för:

”i)

ska ange vid vilken tidpunkt viseringskravet ska genomföras och vilken typ av resehandlingar och viseringar det rör sig om,”

ska det stå:

”i)

ska ange vid vilken tidpunkt viseringskravet genomfördes och vilken typ av resehandlingar och viseringar det rör sig om,”.

Sidan 76, artikel 1.1 a (den ersatta artikel 1.4 a ii andra stycket)

I stället för:

”Information om den underrättelsen ska utan dröjsmål offentliggöras av kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning, inklusive information om vid vilken tidpunkt viseringkravet ska genomföras och vilka typer av resehandlingar och viseringar det rör sig om.”

ska det stå:

”Information om den underrättelsen ska utan dröjsmål offentliggöras av kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning, inklusive information om vid vilken tidpunkt viseringskravet genomfördes och vilka typer av resehandlingar och viseringar det rör sig om.”


Top