Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0055R(04)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 354, 28.12.2013)

OJ L 273, 8.10.2016, p. 39–41 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/55/corrigendum/2016-10-08/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

8.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 273/39


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen)

( Europeiska unionens officiella tidning L 354 av den 28 december 2013 )

1.

Termen ”postgymnasial” i dess olika grammatiska former ska ersättas med ”eftergymnasial” i hela direktivet i lämplig grammatisk form.

2.

Termen ”utbildning med särskild uppläggning” i dess olika grammatiska former ska ersättas med ”utbildning med särskilt upplägg” i hela direktivet i lämplig grammatisk form.

3.

Sidan 135, skäl 21, andra meningen

I stället för:

”… legitimerade sjuksköterskor …”

ska det stå:

”… behöriga sjuksköterskor …”.

4.

Sidan 136, skäl 28, femte och sjätte meningarna

I stället för:

”… ska fungera som en behörig myndighet i den mottagande medlemsstaten…”, och

”… inte är reglerat i den mottagande medlemsstaten …”

ska det stå:

”… ska fungera som en behörig myndighet i ursprungsmedlemsstaten …”, och

”… inte är reglerat i ursprungsmedlemsstaten …”.

5.

Sidan 143, artikel 1 punkt 5 gällande artikel 4f.1 a i direktiv 2005/36/EG

I stället för:

”Yrkesutövaren är fullt kvalificerad …”

ska det stå:

”Yrkesutövaren är fullt behörig …”.

6.

Sidan 145 artikel 1 punkt 7 gällande artikel 7.4, sista stycket i direktiv 2005/36/EG

I stället för:

”… har kontrollerats enligt detta stycket …”

ska det stå:

”… har kontrollerats enligt denna punkt …”.

7.

Sidan 147, artikel 1 punkt 11 gällande artikel 13.3 i direktiv 2005/36/EG

I stället för:

”… bevis genom vilket den mottagande medlemsstaten …”

ska det stå:

”… bevis genom vilket ursprungsmedlemsstaten …”.

8.

Sidan 151, artikel 1 punkt 23 led a gällande Artikel 31.1.b i direktiv 2005/36/EG

I stället för:

”… yrkesutbildningsprogram för sjuksköterskor.”

ska det stå:

”… yrkesutbildningsprogram för hälso- och sjukvård och omvårdnad.”.

9.

Sidan 151, artikel 1 punkt 23 led d gällande artikel 31.4 andra meningen i direktiv 2005/36/EG

I stället för:

”Denna utbildning ska ges av sjuksköterskelärare … yrkesutbildningsprogram för sjuksköterskor.”

ska det stå:

”Denna utbildning ska ges av lärare i hälso- och sjukvård och omvårdnad … yrkesutbildningsprogram för hälso- och sjukvård och omvårdnad.”.

10.

Sidan 151, artikel 1 punkt 23 led e gällande artikel 31.5 första stycket i direktiv 2005/36/EG

I stället för:

”… bedöma en sjuksköterskas samlade vårdinsatser … organisera en sjuksköterskas samlade vårdinsatser …”

ska det stå:

”… bedöma en sjuksköterskas samlade hälso- och sjukvårdsinsatser och omvårdnadsinsatser … organisera en sjuksköterskas hälso- och sjukvårdsinsatser och omvårdnadsinsatser …”.

11.

Sidan 151, artikel 1 punkt 23 led f gällande artikel 31.6 a i direktiv 2005/36/EG

I stället för:

”Allmänna kunskaper …”

ska det stå:

”Omfattande kunskaper …”.

12.

Sidan 151, artikel 1 punkt 23 led f gällande artikel 31.6 b i direktiv 2005/36/EG

I stället för:

”… principerna för hälso- och sjukvård.”

ska det stå:

”… principerna för hälso- och sjukvård och omvårdnad.”.

13.

Sidan 151, artikel 1 punkt 23 led f gällande artikel 31.6 c i direktiv 2005/36/EG

I stället för:

”… under handledning av utbildad sjukvårdspersonal … utbildad personal …”

ska det stå:

”… under handledning av behörig sjukvårdspersonal … behörig personal …”.

14.

Sidan 152, artikel 1 punkt 23 led g gällande artikel 31.7 inledande stycket

I stället för:

”… minst följande kunskaper … yrkesutbildningsprogram för vårdinsatser:”

ska det stå:

”… minst följande kompetenser … yrkesutbildningsprogram för hälso- och sjukvård och omvårdnad:”.

15.

Sidan 152, artikel 1 punkt 23 led g gällande artikel 31.7 a–h, i inledningen till varje led

I stället för:

”Förmåga att …”

ska det stå:

”Kompetens att …”.

16.

Sidan 152, artikel 1 punkt 23 led g gällande artikel 31.7 a

I stället för:

”… göra en oberoende diagnos av de vårdinsatser … vårdinsatser”

ska det stå:

”… självständigt göra en diagnos av de hälso- och sjukvårdsinsatser och omvårdnadsinsatser … hälso- och sjukvårdsinsatser och omvårdnadsinsatser.”.

17.

Sidan 152, artikel 1 punkt 23 led g gällande artikel 31.7 d

I stället för:

”… att omedelbart inleda oberoende livräddningsinsatser …”

ska det stå:

”… att självständigt inleda omedelbara livräddningsinsatser …”.

18.

Sidan 152, artikel 1 punkt 23 led g gällande artikel 31.7 e

I stället för:

”… att ge oberoende rådgivning …”

ska det stå:

”… att självständigt ge rådgivning …”.

19.

Sidan 152, artikel 1 punkt 23 led g gällande artikel 31.7 f

I stället för:

”Förmåga att göra en oberoende kvalitetssäkring och utvärdering av vårdinsatserna.”

ska det stå:

”Kompetens att självständigt göra en kvalitetssäkring och utvärdering av hälso- och sjukvårdsinsatser och omvårdnadsinsatser.”.

20.

Sidan 153, artikel 1 punkt 25 gällande artikel 33a andra stycket

I stället för:

”… har haft fullt ansvar för planeringen, organisationen och patientvården …”

ska det stå:

”… har haft fullt ansvar för planeringen, organisationen och utförandet av patientvården …”.

21.

Sidan 167, artikel 1 punkt 49 gällande artikel 59.3 a i direktiv 2005/36/EG

I stället för:

”… på grund av nationalitet eller vistelseort.”

ska det stå:

”… på grund av nationalitet eller bosättningsort.”.


Top