EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1215R(04)

Ispravak Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012.) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 19/sv. 11 od 29. listopada 2013.)

OJ L 202, 28.7.2016, p. 57–59 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/corrigendum/2016-07-28/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

28.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 202/57


Ispravak Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

( Službeni list Europske unije L 351 od 20. prosinca 2012. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 19/sv. 11 od 29. listopada 2013.)

1.

Na stranici 291., u uvodnoj izjavi 17.:

umjesto:

„…takvog kulturnog predmeta baštine pred sudovima mjesta gdje se kulturni predmet nalazio…”;

treba stajati:

„…takvog kulturnog predmeta pred sudovima mjesta gdje se kulturni predmet nalazio…”.

2.

Na stranici 293., u uvodnoj izjavi 37.:

umjesto:

„Zbog osiguravanja da se potvrde koje se koriste u vezi s priznavanjem ili izvršenjem sudskih odluka, ažuriraju se vjerodostojne isprave i sudske nagodbe iz ove Uredbe, a ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebalo bi prenijeti na Komisiju…”;

treba stajati:

„Radi osiguravanja da su potvrde koje se koriste u vezi s priznavanjem ili izvršenjem sudskih odluka, vjerodostojnih isprava i sudskih nagodbi sukladno ovoj Uredbi ažurirane, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebalo bi delegirati Komisiji…”.

3.

Na stranici 294., u članku 1. stavku 2.:

umjesto:

„2.   Ova se Uredba na primjenjuje:”;

treba stajati:

„2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na:”.

4.

Na stranici 294., u članku 2. točki (a):

umjesto:

„…‚sudska odluka’ uključuje privremene, uključujući i mjere osiguranja, koje (…). To ne uključuje privremene, uključujući mjere koje osiguranja nalaže sud koji nije pozvao tuženika,…”;

treba stajati:

„…‚sudska odluka’ uključuje privremene mjere, među ostalim mjere osiguranja, koje (…). To ne uključuje privremene mjere, među ostalim mjere osiguranja, koje nalaže sud koji nije pozvao tuženika,…”.

5.

Na stranici 294., u članku 2. točki (c) podtočki ii.:

umjesto:

„ii.

je utvrđena od strane javnog tijelo ili…”;

treba stajati:

„ii.

je utvrđena od strane javnog tijela ili…”.

6.

Na stranici 294., u članku 2. točki (d):

umjesto:

„‚država članica porijekla’ znači država članicu u kojoj je, ovisno o slučaju, sudska odluka donesena, potvrđena ili zaključena sudska nagodba ili formalno sastavljena ili registrirana vjerodostojna isprava;…”;

treba stajati:

„‚država članica porijekla’ znači država članica u kojoj je, ovisno o slučaju, sudska odluka donesena, sudska nagodba potvrđena ili zaključena, ili vjerodostojna isprava formalno sastavljena ili registrirana;”.

7.

Na stranici 296., u članku 10.:

umjesto:

„…nadležnost se utvrđuje ovim odjeljkom, ničime ne dovodeći u pitanje odredbe članka 4. i članka 5. točke 5.”;

treba stajati:

„…nadležnost se utvrđuje ovim odjeljkom, ne dovodeći u pitanje članak 6. i članak 7. točku 5.”

8.

Na stranici 296., u članku 13. stavku 3.:

umjesto:

„Ako pravo koje uređuje izravne tužbe predviđa da ugovaratelj osiguranja ili osiguranik budu obuhvaćeni istom tužbom, za njih nadležan isti sud.”;

treba stajati:

„Ako pravo koje uređuje izravne tužbe predviđa da ugovaratelj osiguranja ili osiguranik budu obuhvaćeni istom tužbom, za njih je nadležan isti sud.”

9.

Na stranici 298., u članku 20. stavku 1.:

umjesto:

„…te u slučaju postupka protiv poslodavca, točku 1. članak 8.”;

treba stajati:

„…te u slučaju postupka protiv poslodavca, točku 1. članka 8.”

10.

Na stranici 299., u članku 26. stavku 2.:

umjesto:

„U stvarima iz odjeljaka 3., 4., i 5. u kojima je tuženik imatelj ugovaratelj osiguranja,…”;

treba stajati:

„U stvarima iz odjeljaka 3., 4., i 5. u kojima je tuženik ugovaratelj osiguranja,…”.

11.

Na stranici 300., u članku 29. stavku 3.:

umjesto:

„…svaki sud osim tog suda se proglašava se nenadležnim u korist tog suda.”;

treba stajati:

„…svaki sud osim tog suda proglašava se nenadležnim u korist tog suda.”

12.

Na stranici 301., u članku 33. stavku 2. točki (b):

umjesto:

„(b)

sud države članice smatra da postupak pred sudom druge države članice vjerojatno neće biti okončan u razumnom roku; ili”;

treba stajati:

„(b)

sud države članice smatra da postupak pred sudom treće države vjerojatno neće biti okončan u razumnom roku; ili”.

13.

Na stranici 301., u članku 34. stavku 3.:

umjesto:

„Sud države članice može obustaviti postupak, ako je postupak pred sudom države članice okončan i ako…”;

treba stajati:

„Sud države članice može obustaviti postupak, ako je postupak pred sudom treće države okončan i ako…”.

14.

Na stranici 302., u članku 38. stavku 1.:

umjesto:

„Sud ili pred kojim se poziva na sudsku odluku…”;

treba stajati:

„Sud ili tijelo pred kojim se poziva na sudsku odluku…”.

15.

Na stranici 303., u članku 42. stavku 4.:

umjesto:

„Nadležno tijelo izvršenja može zahtijevati da podnositelj zahtijeva podnese prijevod sudske odluke…”;

treba stajati:

„Nadležno tijelo izvršenja može zahtijevati da podnositelj zahtjeva podnese prijevod sudske odluke…”.

16.

Na stranici 304., u članku 47. stavku 3.:

umjesto:

„Sud može osloboditi podnositelja zahtjeva obveze podnošenja isprava iz prvog stavka,…”;

treba stajati:

„Sud može osloboditi podnositelja zahtjeva obveze podnošenja isprava iz prvog podstavka,…”.


Top