Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0650R(07)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012)

OJ L 229, 3.9.2015, p. 16–16 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/650/corrigendum/2015-09-03/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

3.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 229/16


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve

( Úradný vestník Európskej únie L 201 z 27. júla 2012 )

Na strane 134 v článku 84 druhom odseku (opravené korigendom uverejneným v Ú. v. EÚ L 299, 17.10.2014, s. 34):

namiesto:

„Uplatňuje sa od 17. augusta 2015 okrem článkov 77 a 78, ktoré sa uplatňujú od 16. januára 2014, a článkov 79, 80 a 81, ktoré sa uplatňujú od 5. júla 2012.“

má byť:

„Uplatňuje sa od 17. augusta 2015 okrem článkov 77 a 78, ktoré sa uplatňujú od 16. novembra 2014, a článkov 79, 80 a 81, ktoré sa uplatňujú od 5. júla 2012.“


Top