Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0028R(02)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo klaidų ištaisymas ( OL L 299, 2012 10 27 )

OJ L 279, 23.9.2014, p. 21–21 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/28/corrigendum/2014-09-23/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

23.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 279/21


2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 299, 2012 m. spalio 27 d. )

1.

Direktyvos pavadinime ir visame jos tekste terminas „nenustatytų autorių teisių kūrinys“ pakeičiamas terminu „nenustatytų teisių turėtojų kūrinys“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles.

2.

5 puslapis, 7 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(7)

jei kūriniai yra nenustatytų autorių, nėra įmanoma gauti tokį išankstinį sutikimą dėl kūrinių atgaminimo arba padarymo prieinamais;“

,

turi būti:

„(7)

nenustatytų teisių turėtojų kūrinių atveju nėra įmanoma gauti tokį išankstinį sutikimą dėl kūrinių atgaminimo arba padarymo prieinamų;“

.

3.

6 puslapio 10 konstatuojamosios dalies pirmame sakinyje, 6 puslapio 11 konstatuojamosios dalies pirmame ir antrame sakiniuose žodis „sukurti“ pakeičiamas žodžiu „pagaminti“; 6 puslapio 11 konstatuojamosios dalies pirmame sakinyje žodis „kuriančių“ pakeičiamas žodžiu „gaminančių“; 6 puslapio 15 konstatuojamosios dalies trečiame sakinyje žodis „sukurtas“ pakeičiamas žodžiu „pagamintas“; 8 puslapio 1 straipsnio 2 dalies c punkte žodis „sukūrė“ pakeičiamas žodžiu „pagamino“.

4.

6 puslapio 10 konstatuojamosios dalies antrame sakinyje, 6 puslapio 15 konstatuojamosios dalies antrame ir trečiame sakiniuose, 9 puslapio 3 straipsnio 3 dalyje, 12 puslapio priedo 4 punkto b ir e papunkčiuose žodžiai „kūrėjo“ ir „kūrėjų“ atitinkamai pakeičiami žodžiais „gamintojo“ ir „gamintojų“.

5.

6 puslapio 12 konstatuojamosios dalies pirmame sakinyje, 6 puslapio 15 konstatuojamosios dalies pirmame ir ketvirtame sakiniuose, 8 puslapio 1 straipsnio 2 dalies a punkte ir baigiamojoje formuluotėje bei 3 dalies pirmame sakinyje, 9 puslapio 3 straipsnio 3 dalyje, 12 puslapio priedo 1 punkto įžanginėje formuluotėje žodis „paskelbtas“ pakeičiamas žodžiu „išleistas“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles.

6.

9 puslapis, 3 straipsnis, 2 dalis:

yra:

„2.   Pasikonsultavusi su teisių turėtojais ir vartotojais, kiekviena valstybė narė nustato <…>“

,

turi būti:

„2.   Pasikonsultavusi su teisių turėtojais ir naudotojais, kiekviena valstybė narė nustato <…>“

.

7.

9 puslapis, 3 straipsnis, 5 dalis, įžanginė formuluotė:

yra:

„5.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos registruotų kruopščios paieškos atvejus <…>“

,

turi būti:

„5.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos saugotų kruopščios paieškos atvejus <…>“

.


Top