Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1169R(10)

Ispravak Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011.) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv.20 od 26. srpnja 2013.)

OJ L 326, 11.12.2015, p. 73–82 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/corrigendum/2015-12-11/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/73


Ispravak Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004

( Službeni list Europske unije L 304 od 22. studenoga 2011. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv.20 od 26. srpnja 2013.)

1.

Pojam „netolerancija” zamjenjuje se pojmom „intolerancija” u cijeloj Uredbi u odgovarajućem gramatičkom obliku.

2.

Riječi „poslovanju hranom” zamjenjuju se riječima „poslovanju s hranom” u cijeloj Uredbi.

3.

Stranica 168., uvodna izjava 3., prva rečenica:

umjesto:

„…visoka razina zaštite potrošača…”;

treba stajati:

„…visoka razina zaštite zdravlja potrošača…”.

4.

Stranica 168., uvodna izjava 7., prva rečenica:

umjesto:

„…informacija o hranjivim vrijednostima na prepakiranoj hrani.”;

treba stajati:

„…informacija o hranjivim vrijednostima na pretpakiranoj hrani.”

5.

Stranica 171., uvodna izjava 33., prva rečenica:

umjesto:

„Nepovlaštena pravila Unije o podrijetlu robe…”;

treba stajati:

„Pravila Unije o nepovlaštenom podrijetlu robe…”.

6.

Stranica 171., uvodna izjava 34., zadnja rečenica:

umjesto:

„…tako da budu informirani pri odabiru.”;

treba stajati:

„…tako da budu informirani pri odabiru hrane.”

7.

Stranica 171., uvodna izjava 35., druga rečenica:

umjesto:

„…dopustiti navođenje hranjive vrijednosti po obroku ili jedinici konzumacije…”;

treba stajati:

„…dopustiti nutritivnu deklaraciju po obroku ili jedinici konzumacije…”.

8.

Stranica 172., uvodna izjava 41., treća rečenica:

umjesto:

„Stoga bi se informacije o hranjivim vrijednostima trebale navoditi u istom vidnom polju.”;

treba stajati:

„Stoga bi se nutritivna deklaracija trebala navoditi u istom vidnom polju.”

9.

Stranica 173., uvodna izjava 54., prva rečenica:

umjesto:

„Neredovito i često ažuriranje zahtjeva o informacijama o hrani može uzrokovati značajno opterećenje subjekata u poslovanju hranom, a posebno malih i srednjih poduzeća, dodatnom administracijom,”;

treba stajati:

„Neredovito i često ažuriranje zahtjeva o informacijama o hrani može uzrokovati značajno opterećenje poduzeća za poslovanje s hranom, a posebno malih i srednjih poduzeća, dodatnom administracijom.”

10.

Stranica 174., članak 2. stavak 1. točka (a):

umjesto:

„…iz članka 2. i stavaka 1., 2., 3., 7., 8. i 18. članka 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002;”;

treba stajati:

„…iz članka 2. i članka 3. točaka 1., 2., 3., 7., 8. i 18. Uredbe (EZ) br. 178/2002;”.

11.

Stranica 175., članak 2. stavak 2. točka (e):

umjesto:

„…tako da se sadržaj ne može biti promijenjen…”;

treba stajati:

„…tako da sadržaj ne može biti promijenjen…”.

12.

Stranica 175., članak 2. stavak 2. točka (j):

umjesto:

„…riječi, podaci, trgovački nazivi, trgovački nazivi, nazivi robnih marki…”;

treba stajati:

„…riječi, podaci, trgovački nazivi, nazivi robnih marki…”.

13.

Stranica 175., članak 2. stavak 2. točka (k):

umjesto:

„…koje se mogu pročitati tekst s jedne točke gledanja;”;

treba stajati:

„…koje se mogu pročitati s jedne točke gledanja;”.

14.

Stranica 175., članak 2. stavak 2. točka (n):

umjesto:

„(n)

‚pravni naziv’ je naziv hrane propisan…”;

treba stajati:

„(n)

‚propisani naziv’ je naziv hrane propisan…”.

15.

Stranica 176., članak 3. stavak 2.:

umjesto:

„…računa o zaštiti legitimnih interesa proizvođača te poticati promocija kvalitetnih proizvoda.”;

treba stajati:

„…računa o potrebi zaštite legitimnih interesa proizvođača te promicanja proizvodnje kvalitetnih proizvoda.”

16.

Stranica 177., članak 5.:

umjesto:

„…nakon savjetovanja s Europskog agencijom za sigurnost hrane (‚Agencija’).”;

treba stajati:

„…nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane (‚Agencija’).”

17.

Stranica 177., članak 7. stavak 1. točka (a):

umjesto:

„…roka trajanja, zemlje ili mjesta podrijetla, načina proizvodnje;”;

treba stajati:

„…roka trajanja, zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla, načina proizvodnje;”.

18.

Stranica 177., članak 7. stavak 1. točka (d):

umjesto:

„…kada je u stvarnosti sastojak koji je inače prirodno prisutan ili korišten u toj hrani…”;

treba stajati:

„…kada je u stvarnosti sastavni dio koji je inače prirodno prisutan ili sastojak koji se uobičajeno koristi u toj hrani…”.

19.

Stranica 178., članak 8. stavak 7. prvi podstavak točka (b):

umjesto:

„…za pripremu, obradu, odvajanje ili rezanje.”;

treba stajati:

„…za pripremu, obradu, raspodjelu ili rezanje.”

20.

Stranica 178., članak 8. stavak 7. drugi podstavak:

umjesto:

„Ne dovodeći u pitanje prvi stavak, subjekti (…) u kojoj se prepakirana hrana prezentira radi stavljanja na tržište.”;

treba stajati:

„Neovisno o prvom podstavku, subjekti (…) u kojoj se pretpakirana hrana prezentira radi stavljanja na tržište.”

21.

Stranica 178., članak 9. stavak 1. točka (i):

umjesto:

„(i)

zemlju ili mjesto podrijetla…”;

treba stajati:

„(i)

zemlju podrijetla ili mjesto podrijetla…”.

22.

Stranica 178., članak 9. stavak 1. točka (j):

umjesto:

„(j)

upute za upotrebu ili pripremu, kada u nedostatku…”;

treba stajati:

„(j)

upute za upotrebu, kada u nedostatku…”.

23.

Stranica 178., članak 9. stavak 3. drugi podstavak:

umjesto:

„…ako je time postignuta ista razina informacija kao riječima i brojkama…”;

treba stajati:

„…ako je time postignuta ista razina informiranja kao riječima i brojkama…”.

24.

Stranica 180., članak 17. stavak 3.:

umjesto:

„3.   U iznimnim se slučajevima, naziv hrane iz države članice u kojoj je hrana proizvedena, ne smije se koristiti pri stavljanju na tržište u državi članici u kojoj se hrana na koju se odnosi taj naziv razlikuje u po svojem sastavu ili tehnologiji proizvodnje od hrane poznate pod tim nazivom u onoj mjeri da odredbe stavka 2. ovog članka nisu dovoljne da bi osigurale točno informiranje potrošača.”;

treba stajati:

„3.   U iznimnim slučajevima, naziv hrane iz države članice u kojoj je hrana proizvedena ne smije se koristiti pri stavljanju na tržište u državi članici u kojoj se hrana na koju se odnosi taj naziv razlikuje po svojem sastavu ili tehnologiji proizvodnje od hrane poznate pod tim nazivom u onoj mjeri da odredbe stavka 2. nisu dovoljne da bi osigurale točno informiranje potrošača u državi članici u kojoj se hrana stavlja na tržište.”

25.

Stranica 181., članak 19. stavak 1. točka (d):

umjesto:

„…izuzev svježeg sira i topljenog sira…”;

treba stajati:

„…izuzev svježeg sira i prerađenog sira…”.

26.

Stranica 181., članak 20. točka (a):

umjesto:

„…dijelovi sastojka koji privremeno izdvojeni tijekom…”;

treba stajati:

„…dijelovi sastojka koji su privremeno izdvojeni tijekom…”.

27.

Stranica 181., članak 20. točka (c):

umjesto:

„…tvari koje nisu prehrambenim aditivi, ali se koriste…”;

treba stajati:

„…tvari koje nisu prehrambeni aditivi, ali se koriste…”.

28.

Stranica 182., članak 21. stavak 1. četvrti podstavak:

umjesto:

„…navesti ako se naziv hrane jasno upućuje na tu tvar ili proizvod.”;

treba stajati:

„…navesti ako naziv hrane jasno upućuje na tu tvar ili proizvod.”

29.

Stranica 182., članak 21. stavak 2. prvi podstavak:

umjesto:

„…i uzeli u obzir tehnički napredak i znanstvene spoznaje, Komisija mora…”;

treba stajati:

„…i uzeli u obzir najnoviji znanstveni napredak i tehničke spoznaje, Komisija mora…”.

30.

Stranica 183., članak 26. stavak 2. točka (a):

umjesto:

„…u pogledu stvarne zemlje ili mjesta podrijetla hrane (…) potječe iz druge zemlje ili mjesta podrijetla;”;

treba stajati:

„…u pogledu stvarne zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane (…) potječe iz druge zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla;”.

31.

Stranica 183., članak 26. stavak 3. prvi podstavak:

umjesto:

„3.   Ako su zemlja ili mjesto podrijetla navedeni, ali ne odgovaraju zemlji ili mjestu podrijetla glavnoga sastojka hrane:

(a)

treba navesti i zemlju ili mjesto podrijetla glavnog sastojka; ili

(b)

treba navesti da se zemlja ili mjesto podrijetla glavnoga sastojka razlikuju od zemlje ili mjesta podrijetla hrane.”;

treba stajati:

„3.   Ako su zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla navedeni, ali ne odgovaraju zemlji podrijetla ili mjestu podrijetla glavnoga sastojka hrane:

(a)

treba navesti i zemlju podrijetla ili mjesto podrijetla glavnog sastojka; ili

(b)

treba navesti da se zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla glavnoga sastojka razlikuju od zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane.”

32.

Stranica 183., članak 26. stavak 4.:

umjesto:

„…obveznoga navođenja zemlje ili mjesta podrijetla za proizvode iz te točke.”;

treba stajati:

„…obveznoga navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za proizvode iz te točke.”

33.

Stranica 183., članak 26. stavak 5. uvodni tekst:

umjesto:

„…obveznom navođenju zemlje ili mjesta podrijetla za…”;

treba stajati:

„…obveznom navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za…”.

34.

Stranica 183., članak 26. stavak 6.:

umjesto:

„…navođenju zemlje ili mjesta podrijetla za meso koje se koristi kao sastojak.”;

treba stajati:

„…navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za meso koje se koristi kao sastojak.”

35.

Stranica 183., članak 26. stavak 7. prvi podstavak:

umjesto:

„…obveznog navođenja države ili mjesta podrijetla te…”;

treba stajati:

„…obveznog navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla te…”.

36.

Stranica 183., članak 26. stavak 9. uvodni tekst:

umjesto:

„…načine navođenja zemlje ili mjesta podrijetla te hrane…”;

treba stajati:

„…načine navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla te hrane…”.

37.

Stranica 185., članak 33. stavak 1., uvodni tekst:

umjesto:

„…članka 30. stavaka 1. do 5. mogu se izraziti po obroku i/ili jedinici konzumacije (…) broj obroka i ili jedinica konzumacije:”;

treba stajati:

„… članka 30. stavaka 1. do 5. mogu izraziti po obroku i/ili jedinici konzumacije (…) broj obroka ili jedinica konzumacije:”.

38.

Stranica 185., članak 33. stavak 1. točka (c):

umjesto:

„(c)

pored ili umjesto oblika izražavanja a na 100 g…”;

treba stajati:

„(c)

pored ili umjesto oblika izražavanja na 100 g…”.

39.

Stranica 186., članak 34. stavak 6.:

umjesto:

„…navoda nutritivne deklaracije u skladu s u oblicima iz…”;

treba stajati:

„…navoda nutritivne deklaracije u skladu s oblicima iz…”.

40.

Stranica 186., članak 35. stavak 2. prva rečenica:

umjesto:

„…jednoga ili više oblika izražavanja ili prezentiranja hranjivih vrijednosti za koje smatraju…”;

treba stajati:

„…jednoga ili više dodatnih oblika izražavanja ili prezentiranja nutritivne deklaracije za koje smatraju…”.

41.

Stranica 189., članak 49., uvodni tekst:

umjesto:

„Prvi i drugi podstavak članka 7. …”;

treba stajati:

„Prvi i drugi stavak članka 7. …”.

42.

Stranica 192., Prilog I. točka 8.:

umjesto:

„…su sve monosaharidi…”;

treba stajati:

„…su svi monosaharidi…”.

43.

Stranica 194., Prilog III. točka 2.3., drugi stupac, prva i druga rečenica:

umjesto:

„izvor fenilanina”;

treba stajati:

„izvor fenilalanina”.

44.

Stranica 194., Prilog III. točka 3.3., drugi stupac, druga rečenica:

umjesto:

„Ako popis sastojaka ne postoji, ta se napomena navodi nakon naziva hrane.”;

treba stajati:

„Ako popis sastojaka ne postoji, taj navod mora biti uz naziv hrane.”

45.

Stranica 195., Prilog III. točka 4.2., drugi stupac:

umjesto:

„…kofein. Ni preporučuje se djeci…”;

treba stajati:

„…kofein. Ne preporučuje se djeci…”.

46.

Stranica 195., Prilog III., točka 5., naslov:

umjesto:

„5.

Hrana s dodanim fitosterolima, esterima fitosterola, fitostanolima i esterima fitostanola”;

treba stajati:

„5.

Hrana s dodanim fitosterolima, esterima fitosterola, fitostanolima ili esterima fitostanola”.

47.

Stranica 195., Prilog III., točka 5.1, drugi stupac, podtočka 2.:

umjesto:

„…navodi su u sklopu popisa sastojaka;”;

treba stajati:

„… navodi se u sklopu popisa sastojaka;”.

48.

Stranica 195., Prilog III., točka 6., naslov:

umjesto:

„6.

Smrznuto meso, pripravci od smrznutog mesa i smrznuti neprerađeni proizvodi ribarstva”;

treba stajati:

„6.

Smrznuto meso, smrznuti mesni pripravci i smrznuti neprerađeni proizvodi ribarstva”.

49.

Stranica 195., Prilog III. točka 6.1., prvi stupac:

umjesto:

„6.1.

Smrznuto meso, pripravci od smrznutog mesa i smrznuti neprerađeni proizvodi ribarstva.”;

treba stajati:

„6.1.

Smrznuto meso, smrznuti mesni pripravci i smrznuti neprerađeni proizvodi ribarstva.”

50.

Stranica 195., Prilog III. točka 6.1., drugi stupac:

umjesto:

„datum smrzavanja ili datum prvoga smrzavanja ako je…”;

treba stajati:

„datum zamrzavanja ili datum prvoga zamrzavanja ako je…”.

51.

Stranica 196., Prilog IV., naslov:

umjesto:

„DEFINICIJA X VISINE”;

treba stajati:

„DEFINICIJA VISINE x”.

52.

Stranica 196., Prilog IV., podnaslov:

umjesto:

„X VISINA”;

treba stajati:

„VISINA x”.

53.

Stranica 197., Prilog V., naslov:

umjesto:

„HRANA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAHTJEV OBVEZNOG NAVOĐENJA HRANJIVIH VRIJEDNOSTI”;

treba stajati:

„HRANA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAHTJEV OBVEZNOG NAVOĐENJA NUTRITIVNE DEKLARACIJE”.

54.

Stranica 198., Prilog VI. dio A točka 4., uvodni tekst:

umjesto:

„…očekuje da se uobičajeno koriste ili da su prirodno prisutni, zamijenjeni drugim sastavnim dijelom ili sastojkom, na etiketi, pored popisa sastojaka, treba jasno navesti…”;

treba stajati:

„…očekuje da se uobičajeno koristi ili da je prirodno prisutan, zamijenjen drugim sastavnim dijelom ili sastojkom, na etiketi, kao dodatak popisu sastojaka, treba jasno navesti…”.

55.

Stranica 198., Prilog VI. dio A točka 5.:

umjesto:

„…uključujući hidrolizirane bjelančevine podrijetlom od druge životinje…”;

treba stajati:

„… uključujući hidrolizirane bjelančevine, podrijetlom od druge životinje…”.

56.

Stranica 198., Prilog VI. dio A točka 6. prva rečenica:

umjesto:

„…u obliku komada, odreska, dijela ili obroka mesa…”;

treba stajati:

„…u obliku komada, odreska, dijela, obroka ili trupa mesa…”.

57.

Stranica 198., Prilog VI. dio A točka 6. druga rečenica:

umjesto:

„…komada, odreska, dijela, porcije, fileta ili čitavoga proizvoda ribarstva.”;

treba stajati:

„…komada, odreska, dijela, obroka, fileta ili čitavoga proizvoda ribarstva.”

58.

Stranica 200., Prilog VI. dio B točka 3.:

umjesto:

„…i to s nacionalnim oznaka koje nije moguće…”;

treba stajati:

„…i to s nacionalnom oznakom koju nije moguće…”.

59.

Stranica 200., Prilog VI. dio C, naslov:

umjesto:

„DIO B – POSEBNI ZAHTJEVI U VEZI S OZNAČIVANJEM CRIJEVA ZA KOBASICE”;

treba stajati:

„DIO C – POSEBNI ZAHTJEVI U VEZI S OZNAČIVANJEM OVITKA ZA KOBASICE”.

60.

Stranica 200., Prilog VI. dio C:

umjesto:

„Ako crijevo za kobasice nije jestivo, to je potrebno navesti.”;

treba stajati:

„Ako ovitak za kobasice nije jestiv, to je potrebno navesti.”

61.

Stranica 201., Prilog VII. dio A točka 4., prvi stupac:

umjesto:

„4.

Voće, povrće ili gljive, kod kojih niti jedno ne prevladava značajno s obzirom na masu i koji se koriste u udjelima koji mogu biti promjenjivi,koje se koristi u mješavini kao sastojci hrane.”;

treba stajati:

„4.

Voće, povrće ili gljive, od kojih niti jedno ne prevladava značajno s obzirom na masu i koji se koriste u udjelima koji mogu biti promjenjivi, a koriste se u mješavini kao sastojci hrane.”

62.

Stranica 202., Prilog VII. dio A točka 9., drugi stupac, prva rečenica:

umjesto:

„…te može slijediti napomena ‚u različitim udjelima’.”;

treba stajati:

„…te može slijediti napomena ‚u promjenjivim udjelima’.”

63.

Stranica 202., Prilog VII. dio B točka 2., drugi stupac, prva rečenica:

umjesto:

„…zajedno s opisom ‚životinjsko’, ili navođenjem…”;

treba stajati:

„…zajedno s pridjevom ‚životinjska’, ili navođenjem…”.

64.

Stranica 202., Prilog VII. dio B točka 9., prvi stupac:

umjesto:

„…u proizvodnji gumene baze za žvakaće gume”;

treba stajati:

„…u proizvodnji gumi baze za žvakaće gume”.

65.

Stranica 202., Prilog VII. dio B točka 9., drugi stupac:

umjesto:

„‚Gumena baza’”;

treba stajati:

„‚Gumi baza’”.

66.

Stranica 203., Prilog VII. dio B točka 15., prvi stupac:

umjesto:

„15.

Prešani, ekstrahirani ili rafinirani kakaov maslac”;

treba stajati:

„15.

Prešani, ekspeler ili rafinirani kakaov maslac”.

67.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„Tvar protiv zgrudnjavanja”;

treba stajati:

„Tvar za sprečavanje zgrudnjavanja”.

68.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„Tvar o za zadržavanje vlage”;

treba stajati:

„Tvar za povećanje volumena”.

69.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„Pojačivač okusa/arome”;

treba stajati:

„Pojačivač arome”.

70.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„Tvar o za poliranje”;

treba stajati:

„Tvar za poliranje”.

71.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„Tvar o za zadržavanje vlage”;

treba stajati:

„Tvar za zadržavanje vlage”.

72.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„Sladilo (tvar za zaslađivanje)”;

treba stajati:

„Sladilo”.

73.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„(1)

Nije potrebno navesti naziv aditiva ili E broj”;

treba stajati:

„(1)

Samo za prerađene sireve i proizvode na bazi prerađenih sireva”.

74.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„(2)

Samo za topljene sireve i proizvode na bazi topljenih sireva”;

treba stajati:

„(2)

Nije potrebno navesti naziv aditiva ili E broj”.

75.

Stranica 204., Prilog VII. dio E točka 1.:

umjesto:

„…ili uobičajen i to s prema njegovoj ukupnoj masi…”;

treba stajati:

„…ili uobičajen i to prema njegovoj ukupnoj masi…”.

76.

Stranica 205., Prilog VIII. točka 2. podtočka (b):

umjesto:

„(b)

dodanih vitamina i minerala ako se na tu tvar odnosi prehrambena tvrdnja.”;

treba stajati:

„(b)

dodanih vitamina i minerala ako se na tu tvar odnosi nutritivna deklaracija.”

77.

Stranica 206., Prilog IX., točka 5., treća rečenica:

umjesto:

„…kao mješavine i, također, zamrznute ili brzo smrznute…”;

treba stajati:

„…kao mješavine i, također, smrznute ili brzo smrznute…”.

78.

Stranica 207., Prilog X. točka 1. podtočka (c), u svim trima alinejama:

umjesto:

„čiji”;

treba stajati:

„čija”.

79.

Stranica 207., Prilog X. točka 1. podtočka (d) treća alineja:

umjesto:

„—

pića koja sadrže 10 % vol ili više alkohola,”;

treba stajati:

„—

pića koja sadrže 10 % vol. ili više alkohola,”.

80.

Stranica 208., Prilog X. točka 2. podtočka (d):

umjesto:

„(d)

‚upotrijebiti do’ datum navodi se na svakoj pojedinačnoj pretpakiranoj porciji.”;

treba stajati:

„(d)

‚upotrijebiti do’ datum navodi se na svakom pojedinačnom pretpakiranom obroku.”

81.

Stranica 210., Prilog XII., u cijeloj tablici:

umjesto:

„vol”;

treba stajati:

„vol.”

82.

Stranica 210., Prilog XII., tablica, točka 2., prvi stupac:

umjesto:

„…voćna vina od jabuke, kruške, voćnih vina i sličnih pića dobivenih od voća različitog od grožđa…”;

treba stajati:

„…voćna vina od jabuke, kruške, voćna vina i slična pića dobivena od voća različitog od grožđa…”.

83.

Stranica 211., Prilog XIII. dio B, tablica, naslov prvog stupca:

umjesto:

„Energetska vrijednost ili hranjiva tvar”;

treba stajati:

„Energija ili hranjiva tvar”.

84.

Stranica 213., Prilog XV., naslov:

umjesto:

„NAVOĐENJE I PREZENTIRANJE HRANJIVIH VRIJEDNOSTI”;

treba stajati:

„NAVOĐENJE I PREZENTIRANJE NUTRITIVNE DEKLARACIJE”.

85.

Stranica 213., Prilog XV., tekst ispod naslova:

umjesto:

„Mjerne jedinice koje se upotrebljavaju u navodu o hranjivim vrijednostima za energiju…”;

treba stajati:

„Mjerne jedinice koje se upotrebljavaju u nutritivnoj deklaraciji za energiju…”.

86.

Stranica 213., Prilog XV., tablica, naslov prvog stupca:

umjesto:

„energetska vrijednost”;

treba stajati:

„energija”.


Top