Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0031R(02)

Поправка на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия) ( ОВ L 153, 18.6.2010 г. )

OJ L 115, 27.4.2012, p. 35–35 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/31/corrigendum/2012-04-27/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

27.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/35


Поправка на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия)

( Официален вестник на Европейския съюз L 153 от 18 юни 2010 г. )

1.

На страница 15 в съображение 16, първо изречение

вместо:

„… за подобряване на енергийната ефективност. (…)“

да се чете:

„… за подобряване на енергийните характеристики. (…)“.

2.

На страница 24 в член 13, параграф 3

вместо:

„… сертификата за енергийна ефективност.“

да се чете:

„… сертификата за енергийни характеристики.“

3.

На страница 25 в член 17, първа алинея

вместо:

„Държавите-членки гарантират, че издаването на сертификати за енергийни характеристики на сгради и инспекциите на отоплителните и климатичните инсталации се осъществяват от независими квалифицирани и/или акредитирани експерти, …“

да се чете:

„Държавите-членки гарантират, че издаването на сертификати за енергийни характеристики на сгради и инспекциите на отоплителните и климатичните инсталации се осъществяват по независим начин от квалифицирани и/или акредитирани експерти, …“.


Top