Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1223R(07)

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių klaidų ištaisymas (OL L 342, 2009 12 22)

OJ L 253, 30.9.2015, p. 14–16 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/corrigendum/2015-09-30/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

30.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 253/14


2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 342, 2009 m. gruodžio 22 d. )

1.

66 puslapis, 6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

yra:

„Be to, jei gaminys kelia pavojų, jie nedelsdami praneša valstybių narių, kurių rinkai jie tiekė tokius gaminius, atsakingam asmeniui ir kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikomas korekcines priemones.“;

turi būti:

„Be to, jei gaminys kelia pavojų žmonių sveikatai, platintojai nedelsdami praneša valstybių narių, kurių rinkai jie tiekė tokius gaminius, atsakingam asmeniui ir kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikomas korekcines priemones.“

2.

67 puslapis, 8 straipsnio 1 dalis

yra:

„1.   Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 1 straipsnio tikslai, reikėtų, kad kosmetikos gaminių gamyba atitiktų geros gamybos praktikos principus.“;

turi būti:

„1.   Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 1 straipsnio tikslai, kosmetikos gaminių gamyba turi atitikti geros gamybos praktikos principus.“

3.

68 puslapis, 11 straipsnio 3 dalis

yra:

„3.   Atsakingas asmuo saugo gaminio informacijos bylą elektronine arba kita forma savo adresu, nurodytu etiketėje, ir leidžia su ja susipažinti tos šalies, kurioje laikoma byla, kompetentingoms valdžios institucijoms.“;

turi būti:

„3.   Atsakingas asmuo užtikrina, kad gaminio informacijos byla etiketėje nurodytu jo adresu elektronine ar kita forma būtų nesunkiai prieinama valstybės narės, kurioje ji saugoma, kompetentingai institucijai.“

4.

69 puslapis, 14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

yra:

„2.   Atsižvelgiant į Komisijos sprendimą praplėsti IV priedo taikymo sritį plaukų dažymo gaminiams, tokių gaminių sudėtyje negali būti plaukų, išskyrus blakstienas, dažiklių, kurie nėra nurodyti IV priede, ir plaukų, išskyrus blakstienas, dažiklių, kurie yra tame priede nurodyti, tačiau naudojami nesilaikant to priedo reikalavimų.“;

turi būti:

„2.   Atsižvelgiant į Komisijos sprendimą praplėsti IV priedo taikymo sritį plaukų dažymo gaminiams, tokių gaminių sudėtyje negali būti plaukų dažiklių, kurie nenurodyti IV priede, ir plaukų dažiklių, kurie tame priede nurodyti, tačiau naudojami nesilaikant tame priede nustatytų reikalavimų.“

5.

73 puslapis, 19 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

yra:

„—

ši informacija nurodoma sutrumpintai arba išspausdinant VII priedo 1 punkte pateiktą ženklą ant pirminės ir antrinės pakuotės (taikoma 1 dalies d punkte nurodytai informacijai) arba ant antrinės pakuotės (taikoma 1 dalies g punkte nurodytai informacijai), išskyrus jei tai praktiškai nereikalinga.“;

turi būti:

„—

ši informacija nurodoma sutrumpintai ar išspausdinant VII priedo 1 punkte pateiktą ženklą ant pirminės arba antrinės pakuotės (taikoma 1 dalies d punkte nurodytai informacijai) ir ant antrinės pakuotės (taikoma 1 dalies g punkte nurodytai informacijai), išskyrus jei tai praktiškai nereikalinga.“

6.

73 puslapis, 19 straipsnio 3 dalis

yra:

„3.   Jei dėl praktinių priežasčių ant muilo, vonios burbulų ar kitų smulkių kosmetikos gaminių 1 dalies g punkte nurodytos informacijos neįmanoma pateikti etiketėje, žymelėje, juostoje, kortelėje ar pridėtame lapelyje, tie duomenys pateikiami tiesiog ant pačios taros, kurioje kosmetikos gaminys pateikiamas parduoti.“;

turi būti:

„3.   Jei dėl praktinių priežasčių ant muilo, vonios burbulų ar kitų smulkių kosmetikos gaminių 1 dalies g punkte nurodytos informacijos neįmanoma pateikti etiketėje, žymelėje, juostoje, kortelėje ar pridėtame lapelyje, tie duomenys pateikiami atskirame lape kuo arčiau pirminės pakuotės, kurioje kosmetikos gaminys pateikiamas parduoti.“

7.

143 puslapis, III priedo lentelės 36 pozicija, i skiltis

yra:

„Sudėtyje yra Cetylamine hydrofluoride“;

turi būti:

„Sudėtyje yra cetilamino hidrofluorido“.

8.

145 puslapis, III priedo lentelės 39 pozicija, i skiltis

yra:

„Sudėtyje yra octadecenyl-ammonium fluoride“;

turi būti:

„Sudėtyje yra oktadecenilamonio fluorido“.

9.

145 puslapis, III priedo lentelės 40 pozicija, i skiltis

yra:

„Sudėtyje yra sodium fluorosilicate“;

turi būti:

„Sudėtyje yra natrio fluorsilikato“.

10.

146 puslapis, III priedo lentelės 41 pozicija, i skiltis

yra:

„Sudėtyje yra potassium fluorosilicate“;

turi būti:

„Sudėtyje yra kalio fluorsilikato“.

11.

147 puslapis, III priedo lentelės 42 pozicija, i skiltis

yra:

„Sudėtyje yra ammonium fluorosilicate“;

turi būti:

„Sudėtyje yra amonio fluorsilikato“.

12.

147 puslapis, III priedo lentelės 43 pozicija, i skiltis

yra:

„Sudėtyje yra magnesium fluorosilicate“;

turi būti:

„Sudėtyje yra magnio fluorsilikato“.

13.

148 puslapis, III priedo lentelės 44 pozicija, i skiltis

yra:

„Sudėtyje yra dimethylol ethylene thiourea“;

turi būti:

„Sudėtyje yra 1,3-bi-(hidroksimetil)imidazolidin-2-tiono“.

14.

148 puslapis, III priedo lentelės 47 pozicija, b skiltis

yra:

„3-piridinmetanolis, hidrofluoridas“;

turi būti:

„3-piridinmetanolio hidrofluoridas“.

15.

148 puslapis, III priedo lentelės 47 pozicija, i skiltis

yra:

„Sudėtyje yra nicomethanol hydrofluoride“;

turi būti:

„Sudėtyje yra nikometanolio hidrofluorido“.

16.

148 puslapis, III priedo lentelės 48 pozicija, i skiltis

yra:

„Sudėtyje yra silver nitrate“;

turi būti:

„Sudėtyje yra sidabro nitrato“.

17.

149 puslapis, III priedo lentelės 49 pozicija, i skiltis

yra:

„Sudėtyje yra selenium disulphide“;

turi būti:

„Sudėtyje yra seleno disulfido“.

18.

151 puslapis, III priedo lentelės 58 pozicija, i skiltis

yra:

„Sudėtyje yra strontium acetate“;

turi būti:

„Sudėtyje yra stroncio acetato“.

19.

201 puslapis, VI priedo lentelės 4 pozicija, i skiltis

yra:

„Sudėtyje yra benzofenono-3(1)“;

turi būti:

„Sudėtyje yra 3-benzofenono(1)“.


Top