Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0715R(05)

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, klaidų ištaisymas (OL L 211, 2009 8 14)

OJ L 249, 25.9.2015, p. 30–31 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/715/corrigendum/2015-09-25/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

25.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/30


2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 211, 2009 m. rugpjūčio 14 d. )

1.

40 puslapis, 2 straipsnio 1 dalies 7 punktas:

yra:

„7)   „paskyrimas“– tinklo naudotojo išankstinis pranešimas perdavimo sistemos operatoriui apie faktinį srautą, kurį tinklo naudotojas nori įleisti į sistemą arba išleisti iš jos;“,

turi būti:

„7)   „kiekio paraiška“– tinklo naudotojo išankstinis pranešimas perdavimo sistemos operatoriui apie numatomą srautą, kurį tinklo naudotojas nori įleisti į sistemą arba išleisti iš jos;“.

2.

40 puslapis, 2 straipsnio 1 dalies 8 punktas:

yra:

„8)   „pakartotinis paskyrimas“– vėlesnis pranešimas apie patikslintą paskyrimą;“,

turi būti:

„8)   „patikslinta kiekio paraiška“– vėlesnis pranešimas apie patikslintą kiekio paraišką;“.

3.

47 puslapis, 18 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa:

yra:

„6.   Remdamasis paskyrimais, dujų srautų į sistemą ir iš jos prognozėmis bei faktiniais srautų duomenimis, …“,

turi būti:

„6.   Remdamasis kiekio paraiškomis, dujų srautų į sistemą ir iš jos prognozėmis bei faktiniais srautų duomenimis, …“

4.

50 puslapis, I priedo 1 dalies 4 punktas:

yra:

„4.

Perdavimo sistemos operatoriai įdiegia standartizuotą paskyrimo ir pakartotinio paskyrimo tvarką. Jie sukuria informacines sistemas ir elektronines ryšių priemones, kuriomis būtų teikiami atitinkami duomenys tinklo naudotojams ir būtų supaprastinami sandoriai, pvz., paskyrimai, pajėgumų numatymas sutartimi ir pajėgumų teisių perdavimas tarp tinklo naudotojų.“,

turi būti:

„4.

Perdavimo sistemos operatoriai įdiegia standartizuotą kiekio paraiškos ir patikslintos kiekio paraiškos teikimo tvarką. Jie sukuria informacines sistemas ir elektronines ryšių priemones, kuriomis būtų teikiami atitinkami duomenys tinklo naudotojams ir būtų supaprastinami sandoriai, pvz., kiekio paraiškos, pajėgumų numatymas sutartimi ir pajėgumų teisių perdavimas tarp tinklo naudotojų.“

5.

50 puslapis, I priedo 1 dalies 5 punktas:

yra:

„5.

Perdavimo sistemos operatoriai suderina nustatytą prašymų pateikimo tvarką ir atsakymo pateikimo laikotarpį atsižvelgdami į geriausią pramonės praktiką tam, kad būtų sutrumpintas atsakymo pateikimo laikotarpis. Ne vėliau kaip 2006 m. liepos 1 d., po konsultacijos su atitinkamais tinklo naudotojais, jie numato internetinio pajėgumų užsakymo ir patvirtinimo sistemas ir paskyrimų bei pakartotinių paskyrimų tvarką.“,

turi būti:

„5.

Perdavimo sistemos operatoriai suderina nustatytą prašymų pateikimo tvarką ir atsakymo pateikimo laikotarpį atsižvelgdami į geriausią pramonės praktiką tam, kad būtų sutrumpintas atsakymo pateikimo laikotarpis. Ne vėliau kaip 2006 m. liepos 1 d., po konsultacijos su atitinkamais tinklo naudotojais, jie numato internetinio pajėgumų užsakymo ir patvirtinimo sistemas ir kiekio paraiškos bei patikslintos kiekio paraiškos teikimo tvarką.“

6.

52 puslapis, I priedo 3 dalies 3.3 punkto 3 papunktis:

yra:

„3.

Perdavimo sistemos operatoriai kasdien skelbia atnaujintus duomenis apie visuose atitinkamuose taškuose siūlomas trumpalaikes paslaugas (prieš dieną ir prieš savaitę), pagrįstus, inter alia, paskyrimais, vyraujančiais sutartiniais įsipareigojimais ir reguliariomis ilgalaikėmis turimų metinių pajėgumų prognozėmis, apimančiomis iki dešimties metų laikotarpį.“,

turi būti:

„3.

Perdavimo sistemos operatoriai kasdien skelbia atnaujintus duomenis apie visuose atitinkamuose taškuose siūlomas trumpalaikes paslaugas (prieš dieną ir prieš savaitę), pagrįstus, inter alia, kiekio paraiškomis, vyraujančiais sutartiniais įsipareigojimais ir reguliariomis ilgalaikėmis turimų metinių pajėgumų prognozėmis, apimančiomis iki dešimties metų laikotarpį.“


Top