Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0669R(01)

Komisjoni 24. juuli 2009 . aasta määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ja muudetakse otsust 2006/504/EÜ) parandus ( ELT L 194, 25.7.2009 )

OJ L 72, 20.3.2010, p. 46–46 (ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/669/corrigendum/2010-03-20/1/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 72/46


Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ja muudetakse otsust 2006/504/EÜ) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 194, 25. juuli 2009 )

1.

Leheküljel 13 artikli 6 teises lõigus

asendatakse

„Selleks täidavad nad ühise sisenemisdokumendi I osa ja saadavad selle soovitavalt vähemalt üks tööpäev enne saadetise tegelikku saabumist määratud sisenemiskoha pädevale asutusele.”

järgmisega:

„Selleks täidavad nad ühise sisenemisdokumendi I osa ja saadavad selle vähemalt üks tööpäev enne saadetise tegelikku saabumist määratud sisenemiskoha pädevale asutusele.”

2.

Leheküljel 14 artiklis 10

asendatakse

„Saadetiste vabasse ringlusse lubamiseks peab sööda- ja toidukäitleja või tema esindaja esitama tollile ühise sisenemisdokumendi või selle elektroonilise ekvivalendi, mille pädev asutus on korrektselt täitnud pärast kõiki artikli 8 lõikega 1 ette nähtud kontrollimisi ja füüsilise kontrollimise positiivse tulemuse selgumist (kui kõnealune kontrollimine on ette nähtud).”

järgmisega:

„Saadetiste vabasse ringlusse lubamiseks peab sööda- ja toidukäitleja või tema esindaja esitama tollile ühise sisenemisdokumendi või selle elektroonilise ekvivalendi, mille pädev asutus on korrektselt täitnud pärast kõiki artikli 8 lõikega 1 ettenähtud kontrollimisi ja füüsilise kontrollimise soodsa tulemuse selgumist (kui kõnealune kontrollimine on ette nähtud).”

3.

Leheküljel 17 I lisa B osa alapunktis e

asendatakse

„iv)

sarlakpunane või sudaan I (CASi number 85-83-6).”

järgmisega:

„iv)

sarlakpunane või sudaan IV (CASi number 85-83-6).”

4.

Leheküljel 20 II lisas

asendatakse

„Lahter I.18.

Kauba kasutusotstarve: märkida rist vastavasse kasti sõltuvalt sellest, kas kaup on ette nähtud inimtoiduks eelnevalt sortimata või muul viisil füüsiliselt töötlemata (sel juhul märkida rist kasti „ettenähtud inimtoiduks”), inimtoiduks pärast vastavat töötlemist (rist kasti „täiendavaks töötlemiseks”) või kasutamiseks söödana (sel juhul märkida rist kasti „sööt”).”

järgmisega:

„Lahter I.18.

Kauba kasutusotstarve: märkida rist vastavasse kasti sõltuvalt sellest, kas kaup on ette nähtud inimtoiduks eelnevalt sortimata või muul viisil füüsiliselt töötlemata (sel juhul märkida rist kasti „ inimtoiduks”), inimtoiduks pärast vastavat töötlemist (rist kasti „edasine töötlemine”) või kasutamiseks söödana (sel juhul märkida rist kasti „sööt”).”

5.

Leheküljel 21 II lisas „Juhised ühise sisenemisdokumendi täitmiseks”

asendatakse

„Lahter II.16.

Märkida selgelt meede, mis tuleb võtta, kui saadetis dokumentide või identsuse kontrollimisel saadud mitterahuldavate tulemuste tõttu tagasi lükatakse. „Edasisaatmise”, „hävitamise”, „muutmise” ja „muul otstarbel kasutamise” korral tuleb lahtrisse II.18 märkida sihtkoha aadress.”

järgmisega:

„Lahter II.16.

Märkida selgelt meede, mis tuleb võtta, kui saadetis füüsilise kontrollimise mitterahuldavate tulemuste tõttu tagasi lükatakse. „Edasisaatmise”, „hävitamise”, „muutmise” ja „muul otstarbel kasutamise” korral tuleb lahtrisse II.18 märkida sihtkoha aadress.”


Top