Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0065R(02)

Ispravak Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) ( SL L 302, 17.11.2009. ) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 3., str. 213.)

OJ L 281, 25.9.2014, p. 10–10 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/corrigendum/2014-09-25/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

25.9.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 281/10


Ispravak Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS)

( Službeni list Europske unije L 302 od 17. studenoga 2009. )

(Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 3., str. 213.)

Stranica 214., uvodna izjava 9. prva rečenica:

umjesto:

„Kako bi se osiguralo da društvo za upravljanje bude u mogućnosti ispunjavati svoje obveze koje proizlaze iz njegove djelatnosti, te na taj način i njegova stabilnost, potrebni su temeljni kapital i dodatni iznos kapitala.”

treba stajati:

„Kako bi se osiguralo da društvo za upravljanje bude u mogućnosti ispunjavati svoje obveze koje proizlaze iz njegove djelatnosti, te na taj način i njegova stabilnost, potrebni su temeljni kapital i dodatni iznos regulatornog kapitala.”

Stranica 215., uvodna izjava 25. druga rečenica:

umjesto:

„Međutim, društva za investicije koja su odabrala društvo za upravljanje bit će pokrivena dodatnim iznosom kapitala društva za upravljanje.”

treba stajati:

„Međutim, društva za investicije koja su odabrala društvo za upravljanje bit će pokrivena dodatnim iznosom regulatornog kapitala društva za upravljanje.”

Stranica 225., članak 2. točka (l):

umjesto:

„(l)

‚kapital’ znači kapital kao što je navedeno u glavi V. poglavlju 2. odjeljku 1. Direktive 2006/48/EZ;”

treba stajati:

„(l)

‚regulatorni kapital’ znači regulatorni kapital kao što je navedeno u glavi V. poglavlju 2. odjeljku 1. Direktive 2006/48/EZ;”

.

Stranica 227., članak 7. stavak 1. prvi podstavak točka (a) podtočka i.:

umjesto:

„i.

kada vrijednost portfelja društva za upravljanje prelazi 250 000 000 EUR, od društva za upravljanje mora se tražiti da osigura dodatni iznos kapitala koji je jednak 0,02 % iznosa za koji vrijednost portfelja društva za upravljanje premašuje 250 000 000 EUR, no zahtijevani ukupni iznos temeljnog kapitala i dodatni iznos kapitala ne smiju, međutim, prelaziti 10 000 000 EUR;”

treba stajati:

„i.

kada vrijednost portfelja društva za upravljanje prelazi 250 000 000 EUR, od društva za upravljanje mora se tražiti da osigura dodatni iznos regulatornog kapitala koji je jednak 0,02 % iznosa za koji vrijednost portfelja društva za upravljanje premašuje 250 000 000 EUR, no zahtijevani ukupni iznos temeljnog kapitala i dodatni iznos regulatornog kapitala ne smiju, međutim, prelaziti 10 000 000 EUR;”

.

Stranica 228., članak 7. stavak 1. prvi podstavak točka (a) podtočka iii.:

umjesto:

„iii.

bez obzira na iznos navedenog zahtjeva za kapitalom, kapital društva za upravljanje ne smije niti u jednom trenutku biti manji od iznosa propisanog člankom 21. Direktive 2006/49/EZ.”

treba stajati:

„iii.

bez obzira na iznos navedenog zahtjeva za kapitalom, regulatorni kapital društva za upravljanje ne smije niti u jednom trenutku biti manji od iznosa propisanog člankom 21. Direktive 2006/49/EZ.”

Stranica 228., članak 7. stavak 1. drugi podstavak:

umjesto:

„Za potrebe točke (a) prvog podstavka, države članice mogu odobriti društvima za upravljanje da ne osiguravaju do 50 % dodatnog iznosa kapitala, navedenog pod i. u točki (a), ako posjeduju …”

treba stajati:

„Za potrebe točke (a) prvog podstavka, države članice mogu odobriti društvima za upravljanje da ne osiguravaju do 50 % dodatnog iznosa regulatornog kapitala, navedenog u točki (a) podtočki i., ako posjeduju …”

Stranica 229., članak 10. stavak 1. drugi podstavak prva rečenica:

umjesto:

„Kapital društva za upravljanje ne smije pasti ispod razine navedene u članku 7. stavku 1. točki (a).”

treba stajati:

„Regulatorni kapital društva za upravljanje ne smije pasti ispod razine navedene u članku 7. stavku 1. točki (a).”


Top