Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0028R(08)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE ( Dz.U. L 140 z 5.6.2009 )

OJ L 84, 28.3.2015, p. 74–75 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/28/corrigendum/2015-03-28/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

28.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/74


Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140 z dnia 5 czerwca 2009 r. )

Strona 27, art. 2 akapit drugi lit. b), c) i d):

zamiast:

„b)

»energia aerotermalna« oznacza energię magazynowaną w postaci ciepła w powietrzu w danym obszarze;

c)

»energia geotermalna« oznacza energię składowaną w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi;

d)

»energia hydrotermalna« oznacza energię składowaną w postaci ciepła w wodach powierzchniowych;”

,

powinno być:

„b)

»energia aerotermalna« oznacza energię zgromadzoną w postaci ciepła w powietrzu na danym obszarze;

c)

»energia geotermalna« oznacza energię zgromadzoną w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi;

d)

»energia hydrotermalna« oznacza energię zgromadzoną w postaci ciepła w wodach powierzchniowych;”

.

Strona 30, art. 8 ust. 1 lit. a) i b):

zamiast:

„a)

całkowitą ilość energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, którą wyprodukowano w odnośnym roku ze źródeł odnawialnych w instalacji będącej przedmiotem powiadomienia złożonego na mocy art. 7; oraz

b)

ilość energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, którą wyprodukowano w odnośnym roku z odnawialnych źródeł energii w tej instalacji i która ma zostać uznana na poczet krajowego celu ogólnego innego państwa członkowskiego zgodnie z powiadomieniem.”

,

powinno być:

„a)

całkowitą ilość energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, którą wyprodukowano w ciągu roku ze źródeł odnawialnych w instalacji będącej przedmiotem powiadomienia złożonego na mocy art. 7; oraz

b)

ilość energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, którą wyprodukowano w ciągu roku z odnawialnych źródeł energii w tej instalacji i która ma zostać uznana na poczet krajowego celu ogólnego innego państwa członkowskiego zgodnie z powiadomieniem.”

.

Strona 32, art. 10 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„a)

całkowitą ilość energii elektrycznej, którą wytworzono w odnośnym roku z odnawialnych źródeł energii w instalacji, będącej przedmiotem powiadomienia złożonego na mocy art. 9;”

,

powinno być:

„a)

całkowitą ilość energii elektrycznej, którą wytworzono w danym roku z odnawialnych źródeł energii w instalacji, będącej przedmiotem powiadomienia złożonego na mocy art. 9;”

.

Strona 38, art. 18 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„a)

umożliwia na mieszanie partii surowców lub biopaliw o różnych właściwościach zrównoważenia;”

,

powinno być:

„a)

umożliwia mieszanie partii surowców lub biopaliw o różnych właściwościach zrównoważenia;”

.

Strona 40, art. 19 ust. 2:

zamiast:

„… na których to obszarach normalny poziom emisji gazów cieplarnianych…”,

powinno być:

„… na których to obszarach typowy poziom emisji gazów cieplarnianych…”.

Strona 40, art. 19 ust. 4:

zamiast:

„…normalny poziom emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolnych…”,

powinno być:

„…typowy poziom emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolnych…”.

Strona 53, załącznik V część C ustęp pierwszy, definicja 8 i 9:

zamiast:

„eccs

=

ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego sekwestracji składowaniu w głębokich strukturach geologicznych,

eccr

=

ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego zastępowaniu, oraz”

,

powinno być:

„eccs

=

ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego składowaniem w głębokich strukturach geologicznych,

eccr

=

ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego zastępowaniem, oraz”

.

Strona 54, załącznik V część C ustęp szósty:

zamiast:

„…Szacunkową emisję z upraw można określić na podstawie średnich wyliczonych dla obszarów geograficznych mniejszych od tych przyjętych do obliczenia wartości standardowych, jeśli nie jest możliwe zastosowanie wartości rzeczywistych.”,

powinno być:

„…Szacunkową emisję z upraw można określić na podstawie średnich wyliczonych dla obszarów geograficznych mniejszych od tych przyjętych do obliczenia wartości standardowych, alternatywnie do stosowania wartości rzeczywistych.”.

Strona 54, załącznik V część C ustęp siódmy:

zamiast:

„el = (CSR – CSA) × 3 664 × 1/20 × 1/P – eB (1),”

,

powinno być:

„el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB (1),”

.

Strona 56 załącznik V część D śródtytuł drugi:

zamiast:

„Szczegółowe wartości dla procesu technologicznego (w tym nadwyżka energii elektrycznej): »ep – eeec« zgodnie z definicją w części C niniejszego załącznika”

,

powinno być:

„Szczegółowe wartości dla procesu technologicznego (w tym nadwyżka energii elektrycznej): »ep – eee« zgodnie z definicją w części C niniejszego załącznika”

.


Top