Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0028R(04)

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES ( Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009 )

OJ L 108, 29.4.2010, p. 356–356 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/28/corrigendum/2010-04-29/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

29.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 108/356


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES

( Úradný vestník Európskej únie L 140 z 5. júna 2009 )

Na strane 44 v článku 27 ods. 1:

namiesto:

„1.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 1, 2 a 3, členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 25. decembra 2009.“

má byť:

„1.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 1, 2 a 3, členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 5. decembra 2010.“


Top