Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1272R(03)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 ( EUT L 353 af 31.12.2008 )

OJ L 16, 20.1.2011, p. 1–2 (DA, GA, IT, LV, SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/corrigendum/2011-01-20/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.1.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/1


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006

( Den Europæiske Unions Tidende L 353 af 31. december 2008 )

Side 331, bilag VI, punkt 1.1.2.1.1, tabel 1.1:

I stedet for:

»Brandfarlig væske

Flam. Liq. 1

Flam. Liq. 2

Flam Liq. 3

Brandfarligt fast stof

Flam. Sol. 1

Flam Sol. 2«

læses:

»Brandfarlig væske

Flam. Liq. 1

Flam. Liq. 2

Flam. Liq. 3

Brandfarligt fast stof

Flam. Sol. 1

Flam. Sol. 2«

Side 331, bilag VI, punkt 1.1.2.1.1, tabel 1.1:

I stedet for:

»Selvopvarmende stof eller blanding

Self-heat. 1

Self-heat 2«

læses:

»Selvopvarmende stof eller blanding

Self-heat. 1

Self-heat. 2«

Side 331, bilag VI, punkt 1.1.2.1.1, tabel 1.1:

I stedet for:

»Akut toksicitet

Acute tox. 1

Acute tox. 2

Acute tox. 3

Acute tox 4«

læses:

»Akut toksicitet

Acute tox. 1

Acute tox. 2

Acute tox. 3

Acute tox. 4«

Side 1352, bilag VII, punkt 1, tabel 1.1:

I stedet for:

»F+; R12

væske

Self-react.. CD

H242

 

Self-react. EF

H242

 

Self-react. G

ingen«

 

læses:

»F+; R12

væske

Self-react. CD

H242

 

Self-react. EF

H242

 

Self-react. G

ingen«

 

Side 1354, bilag VII, punkt 1, tabel 1.1:

I stedet for:

»N; R50 – 53

 

Aquatic Acute akut 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410«

 

læses:

»N; R50 – 53

 

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410«

 


Top