EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1005R(03)

Ispravak Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008.) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije, poglavlje 04, svezak 007)

OJ L 189, 14.7.2016, p. 61–63 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/corrigendum/2016-07-14/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

14.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 189/61


Ispravak Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999

( Službeni list Europske unije L 286 od 29. listopada 2008. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije, poglavlje 04, svezak 007)

Stranica sa sadržajem, naslov, i stranica 130., naslov:

umjesto:

„… za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni …”

treba stajati:

„… za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni …”.

Stranica 130., uvodna izjava 4., prva rečenica:

umjesto:

„… za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, koji je Zajednica odobrila.”

treba stajati:

„… za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, koji je Zajednica odobrila.”

Stranica 134., članak 1. stavak 1.:

umjesto:

„1.   Ovom se Uredbom uspostavlja sustav Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova.”

treba stajati:

„1.   Ovom se Uredbom uspostavlja sustav Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje.”

Stranica 136., članak 4. stavak 1.:

umjesto:

„1.   U svrhu sprečavanja, suzbijanja i uklanjanja ribolova NNN, održava se …”

treba stajati:

„1.   U svrhu sprečavanja ribolova NNN, odvraćanja od njega i njegova zaustavljanja, održava se …”.

Stranica 137., članak 6. stavak 1. drugi podstavak:

umjesto:

„… ako je potvrda o ulovu potvrđena u skladu s poglavljem III. za cjelokupni ulov koji će se iskrcati ili prekrcati na području Zajednice.”

treba stajati:

„… ako je certifikat o ulovu ovjeren u skladu s poglavljem III. za cjelokupni ulov koji će se iskrcati ili prekrcati na području Zajednice.”

Stranica 137., članak 6. stavak 2., prva rečenica:

umjesto:

„… prilaže se potvrda o ulovu potvrđena u skladu s poglavljem III..”

treba stajati:

„… prilaže se certifikat o ulovu ovjeren u skladu s poglavljem III.”.

Stranica 137., članak 7. stavak 1.:

umjesto:

„… priložena potvrda o ulovu iz članka 6. stavka 2.”

treba stajati:

„… priložen certifikat o ulovu iz članka 6. stavka 2.”.

Stranica 143., članak 20. stavak 4. drugi podstavak točka (c):

umjesto:

„… obavljanje revizije na licu kako bi provjerili …”

treba stajati:

„… obavljanje revizije na terenu kako bi provjerili …”.

Stranica 147., članak 29. stavak 3., druga rečenica:

umjesto:

„… usmjerene na sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje ribolova NNN.”

treba stajati:

„… usmjerene na sprečavanje ribolova NNN, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje.”

Stranica 147., članak 31. stavak 3.:

umjesto:

„3.   Treća se zemlja može svrstati u kategoriju nekooperativnih zemalja ako ne ispunjava obveze u pogledu poduzimanja mjera za sprečavanje, suzbijanje i uklanjanje ribolova NNN koje je …”

treba stajati:

„3.   Treća se zemlja može utvrditi kao nekooperativna treća zemlja ako ne ispunjava obveze u pogledu poduzimanja mjera za sprečavanje ribolova NNN, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, koje je …”.

Stranica 148., u naslovu članka 32.:

umjesto:

„… koje su uvrštene u kategoriju nekooperativnih trećih zemalja”

treba stajati:

„… koje su utvrđene kao nekooperativne treće zemlje”.

Stranica 148., članak 32. stavak 1., prva rečenica:

umjesto:

„1.   Komisija bez odgađanja obavješćuje dotične države o mogućnosti da budu uvrštene u kategoriju nekooperativnih trećih zemaljau skladu s kriterijima utvrđenim u članku 31.”

treba stajati:

„1.   Komisija bez odgode obavješćuje dotične zemlje o mogućnosti da budu utvrđene kao nekooperativne treće zemlje u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 31.”

Stranica 148., članak 32. stavak 1. točka (d):

umjesto:

„(d)

posljedice koje proizlaze iz njezina uvrštavanja u kategoriju nekooperativnih trećih zemalja, kako je predviđeno člankom 38.”

treba stajati:

„(d)

posljedice koje proizlaze iz njezina utvrđivanja kao nekooperativne treće zemlje, kako je predviđeno člankom 38.”

Stranica 148., članak 33. stavak 2.:

umjesto:

„2.   Komisija bez odgađanja izvješćuje dotičnu treću zemlju da je uvrštena u kategoriju nekooperativnih trećih zemalja i o mjerama …”

treba stajati:

„2.   Komisija bez odgode izvješćuje dotičnu treću zemlju da je utvrđena kao nekooperativna treća zemlja i o mjerama …”.

Stranica 149., članak 35., treća rečenica:

umjesto:

„Nadalje, Komisija šalje popis FAO-u i regionalnim organizacijama za upravljanje u ribarstvu u svrhu poboljšanja suradnje između Zajednice i tih organizacija usmjerene na sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje ribolova NNN.”

treba stajati:

„Nadalje, Komisija šalje popis nekooperativnih trećih zemalja FAO-u i regionalnim organizacijama za upravljanje u ribarstvu u svrhu poboljšanja suradnje između Zajednice i tih organizacija usmjerene na sprečavanje ribolova NNN, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje.”

Stranica 150., članak 37. točka 5.:

umjesto:

„… Ribarskim plovilima koja plove pod zastavom treće zemlje ne dopušta se ulazak u luku države članice, osim u slučaju više sile ili nevolje. …”

treba stajati:

„… Ribarskim plovilima NNN koja plove pod zastavom treće zemlje ne dopušta se ulazak u luku države članice, osim u slučaju više sile ili nevolje. …”.

Stranica 150., članak 37. točka 7.:

umjesto:

„7.   ribarskim plovilima koja plove pod zastavom treće zemlje …”

treba stajati:

„7.   ribarskim plovilima NNN koja plove pod zastavom treće zemlje …”.

Stranica 150., članak 38. točka 1.:

umjesto:

„… U slučaju da se treća zemlja uvrsti u kategoriju nekooperativnih zemalja u skladu s člankom 31. …”

treba stajati:

„… U slučaju da se treća zemlja utvrdi kao nekooperativna u skladu s člankom 31. …”.

Stranica 154., članak 51. stavak 2.:

umjesto:

„… kako bi nadležnim tijelima pomogli u sprečavanju, suzbijanju i kažnjavanju ribolova NNN.”

treba stajati:

„… kako bi nadležnim tijelima pomogli u sprečavanju, istrazi i progonu ribolova NNN.”

Stranica 156., u naslovu Priloga II. i naslovu certifikata:

umjesto:

„Certifikat Europske zajednice o uvozu”

treba stajati:

„Certifikat Europske zajednice o ulovu”.

Stranica 160., Prilog III., točka 1. podtočka (e):

umjesto:

„(e)

provjeretih certifikata radi pomoći nadležnim tijelima država članica …”

treba stajati:

„(e)

provjere tih certifikata o ulovu radi pomoći nadležnim tijelima država članica …”

Stranica 161., u naslovu Priloga IV.:

umjesto:

„… o uspostavljanju sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova”

treba stajati:

„… o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje”.


Top