Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0987R(01)

Komisjoni 8. oktoobri 2008 . aasta määruse (EÜ) nr 987/2008 (millega muudetakse IV ja V lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) parandus ( ELT L 268, 9.10.2008 )

OJ L 260, 2.10.2010, p. 22–24 (ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/987/corrigendum/2010-10-02/1/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 260/22


Komisjoni 8. oktoobri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 987/2008 (millega muudetakse IV ja V lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 268, 9. oktoober 2008 )

1.

Leheküljel 14 põhjenduses 1

asendatakse

„Määrusega (EÜ) nr 1907/2006 on kehtestatud registreerimiskohustused ühenduse tootjate või importijate jaoks, kes toodavad või impordivad aineid kemikaali, valmistise või toote kujul, samuti sätted ainete hindamise ja edasiste kasutajate kohustuste kohta.”

järgmisega:

„Määrusega (EÜ) nr 1907/2006 on kehtestatud registreerimiskohustused ühenduse tootjate või importijate jaoks, kes toodavad või impordivad aineid ainena, valmistise või toote koostises esineva ainena, samuti sätted ainete hindamise ja allkasutajate kohustuste kohta.”

2.

Leheküljel 14 põhjenduses 3

asendatakse

„See kehtib vitamiin A kohta, kuna nimetatud aine võib olla olulise viljakust kahjustava toimega.”

järgmisega:

„See kehtib A-vitamiini kohta, kuna nimetatud aine võib olla olulise reproduktiivtoksilise toimega.”

3.

Leheküljel 14 põhjenduses 4

asendatakse

„Tuleks lisada veel kolm ainet (fruktoos, galaktoos ja laktoos), kuna on näidatud, et need ained vastavad IV lisasse kandmise tingimustele. Lubjakivi tuleks IV lisast välja jätta, kuna see on mineraal ja see on juba jäetud välja V lisa toime alt. Lõpuks tuleks teatavad olemasolevad kirjed õlide, rasvade, vahade, rasvhapete ja nende soolade kohta välja jätta, kuna mitte kõik need ained ei vasta IV lisasse kandmise tingimustele ja on sobivam lisada need ained üldise kandena V lisasse, kasutades sellist määratlust, millega väljajätmised piiratakse vähemohtlike ainetega.”

järgmisega:

„Tuleks lisada veel kolm ainet (fruktoos, galaktoos ja laktoos), kuna on kindlaks tehtud, et need ained vastavad IV lisasse kandmise tingimustele. Lubjakivi tuleks IV lisast välja jätta, kuna see on mineraal ja on juba V lisas välja jäetud. Lõpuks tuleks teatavad olemasolevad kanded õlide, rasvade, vahade, rasvhapete ja nende soolade kohta välja jätta, kuna mitte kõik need ained ei vasta IV lisasse kandmise tingimustele ja on sobivam lisada need ained üldise kandena V lisasse, kasutades sellist määratlust, millega väljajätmised piiratakse vähem ohtlike ainetega.”

4.

Leheküljel 14 põhjenduses 5

asendatakse

„Peale selle on kohane lisada teatavat tüüpi klaas- ja keraamilised fritid, mis ei vasta direktiivis 67/548/EMÜ esitatud liigitamise kriteeriumidele ja milles ka ohtlike koostisainete sisaldus ei ületa asjakohaseid kontsentratsioonipiire, kui ei ole teaduslikke andmeid selle kohta, et kõnealused koostisained on keskkonnas kättesaadavad. Teatavad taimse päritoluga õlid, rasvad ja vahad ning loomse päritoluga õlid, rasvad ja vahad, samuti glütserool, mida saadakse looduslikest allikatest ilma kõnealuseid aineid keemiliselt muutmata ning millel ei ole mingeid ohtlikke omadusi peale süttivuse ja nahka või silmi ärritava toime, tuleks kanda V lisasse, et sarnaste ainete liigitamine oleks järjekindlam ja et piirata vähemohtlike ainete väljajätmist.”

järgmisega:

„Peale selle on kohane lisada teatavat tüüpi klaas- ja keraamilised fritid, mis ei vasta direktiivis 67/548/EMÜ esitatud klassifitseerimise kriteeriumidele ja milles ka ohtlike koostisainete sisaldus ei ületa asjakohaseid kontsentratsioonipiire, kui ei ole teaduslikke andmeid selle kohta, et kõnealused koostisained on keskkonnas kättesaamatud. Teatavad taimse päritoluga õlid, rasvad ja vahad ning loomse päritoluga õlid, rasvad ja vahad, samuti glütserool, mida saadakse looduslikest allikatest ilma kõnealuseid aineid keemiliselt muutmata ning millel ei ole mingeid ohtlikke omadusi peale süttivuse ja nahka või silmi ärritava toime, tuleks kanda V lisasse, et sarnaste ainete klassifitseerimine oleks järjekindlam ja et piirata vähem ohtlike ainete väljajätmist.”

5.

Leheküljel 17 I lisa tabelis

asendatakse

„232-442-7

Hüdrogeenitud sulatatud rasv

8030-12-4”

järgmisega:

„232-442-7

Hüdrogeenitud tahkerasv

8030-12-4”

6.

Leheküljel 17 I lisa tabelis

asendatakse

„268-616-4

Kuivatatud maisisiirup

68131-37-3

269-658-6

Sulatatud rasva hüdrogeenitud rasvhapete mono-, di- ja triglütseriidid

68308-54-3”

järgmisega:

„268-616-4

Veetustatud maisisiirup

68131-37-3

269-658-6

Hüdrogeenitud tahkerasvmono-, -di- ja -triglütseriidid

68308-54-3”

7.

Leheküljel 18 II lisas

asendatakse

„3.

Ained, mis tekivad teiste ainete, valmististe ja toodete lõppkasutamisel toimuva keemilise reaktsiooni tulemusel ja mida endid ei toodeta, impordita ega viida turule.

4.

Ained, mida endid ei toodeta, impordita ega viida turule ning mis saadakse keemilise reaktsiooni tulemusena, mis toimub, kui:

a)

stabilisaator, värvaine, lõhna- või maitseaine, antioksüdant, täiteaine, lahusti, kandeaine, pindaktiivne aine, plastifikaator, korrosiooniinhibiitor, vahutamise takistaja või vahueemaldaja, dispersant, sadestumise inhibiitor, kuivatusaine, sideaine, emulgaator, emulsioonilõhkuja, veetustaja, aglomerant, adhesiooniaktivaator, voolumodifikaator, pH-neutraliseerija, sekvestrant, koagulant, flokulant, tuleaeglusti, määrdeaine, kelaaditekitaja või kvaliteedikontrolli reaktiiv toimib nõuetekohaselt või”

järgmisega:

„3.

Ained, mis tekivad teiste ainete, valmististe ja toodete lõppkasutamisel toimuva keemilise reaktsiooni tulemusel ja mida endid ei toodeta, impordita ega lasta turule.

4.

Ained, mida endid ei toodeta, impordita ega lasta turule ning mis saadakse keemilise reaktsiooni tulemusena, mis toimub, kui:

a)

stabilisaator, värvaine, lõhna- või maitseaine, antioksüdant, täiteaine, lahusti, kandeaine, pindaktiivne aine, plastifikaator, korrosiooniinhibiitor, vahutamise takistaja või vahueemaldaja, dispergant, sadestumise inhibiitor, kuivatusaine, sideaine, emulgaator, de-emulgaator, veetustaja, aglomerant, adhesiooniaktivaator, voolumodifikaator, pH-neutraliseerija, sekvestrant, koagulant, flokulant, tuleaeglusti, määrdeaine, kelaaditekitaja või kvaliteedikontrolli reaktiiv toimib nõuetekohaselt, või”.

8.

Leheküljel 18 II lisas

asendatakse

„5.

Kõrvaltooted, kui neid iseseisvalt ei valmistata ega viida turule.”

järgmisega:

„5.

Kõrvalsaadused, kui neid iseseisvalt ei valmistata ega lasta turule.”

9.

Leheküljel 18 II lisas

asendatakse

„8.

Looduses esinevad ained, mida ei ole loetletud punktis 7, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud, välja arvatud juhul, kui nad vastavad direktiivis 67/548/EMÜ esitatud ohtlikuks aineks liigitamise kriteeriumidele või kui nad on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad vastavalt XIII lisas esitatud kriteeriumidele või kui neid on vähemalt kahel eelmisel aastal nimetatud artikli 59 lõike 1 kohaselt kui aineid, mis põhjustavad samaväärset ohtu kui artikli 57 punktis f kirjeldatud ained.

9.

Järgmised looduslikust allikast saadud ained, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud, välja arvatud ained, mis vastavad direktiivis 67/548/EMÜ esitatud ohtlikuks aineks liigitamise kriteeriumidele, jättes kõrvale ained, mis on liigitatud üksnes tuleohtlikuks [R10], nahka ärritavaks [R38] või silmi ärritavaks [R36], välja arvatud juhul, kui nad on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad vastavalt XIII lisas esitatud kriteeriumidele või kui neid on vähemalt kahel eelmisel aastal nimetatud artikli 59 lõike 1 kohaselt kui aineid, mis põhjustavad samaväärset ohtu kui artikli 57 punktis f kirjeldatud ained:”

järgmisega:

„8.

Looduses esinevad ained, mida ei ole loetletud punktis 7, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud, välja arvatud juhul, kui nad vastavad direktiivis 67/548/EMÜ esitatud ohtlikuks aineks klassifitseerimise kriteeriumidele või kui nad on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad vastavalt XIII lisas esitatud kriteeriumidele või kui neid on vähemalt kahel eelmisel aastal nimetatud artikli 59 lõike 1 kohaselt kui aineid, mis põhjustavad samaväärset ohtu kui artikli 57 punktis f kirjeldatud ained.

9.

Järgmised looduslikust allikast saadud ained, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud, välja arvatud ained, mis vastavad direktiivis 67/548/EMÜ esitatud ohtlikuks aineks klassifitseerimise kriteeriumidele, jättes kõrvale ained, mis on klassifitseeritud üksnes tuleohtlikuks [R10], nahka ärritavaks [R38] või silmi ärritavaks [R36], välja arvatud juhul, kui nad on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad vastavalt XIII lisas esitatud kriteeriumidele või kui neid on vähemalt kahel eelmisel aastal nimetatud artikli 59 lõike 1 kohaselt kui aineid, mis põhjustavad samaväärset ohtu kui artikli 57 punktis f kirjeldatud ained:”.

10.

Leheküljel 19 II lisas

asendatakse

„11.

Järgmised ained, kui need ei vasta direktiivis 67/548/EMÜ esitatud ohtlikuks aineks liigitamise kriteeriumidele ja eeldusel, et nad ei sisalda kõnealustele kriteeriumidele vastavaid koostisaineid kontsentratsioonis, mis ületab direktiivis 1999/45/EÜ esitatud madalaimat kohaldatavat kontsentratsioonipiiri või direktiivi 67/548/EMÜ I lisas esitatud kontsentratsioonipiire; vastasel korral peab olema teaduslike katseandmetega veenvalt tõendatud, et kõnealused koostisained on keskkonnas kättesaamatud kogu aine elutsükli jooksul, ning andmete kohta peab olema tõendatud, et need on õiged ja usaldusväärsed:”

järgmisega:

„11.

Järgmised ained, kui need ei vasta direktiivis 67/548/EMÜ esitatud ohtlikuks aineks klassifitseerimise kriteeriumidele ja eeldusel, et nad ei sisalda kõnealustele kriteeriumidele vastavaid koostisaineid kontsentratsioonis, mis ületab direktiivis 1999/45/EÜ esitatud madalaimat kohaldatavat kontsentratsioonipiiri või direktiivi 67/548/EMÜ I lisas esitatud kontsentratsioonipiire; vastasel korral peab olema teaduslike katseandmetega veenvalt tõendatud, et kõnealused koostisained on keskkonnas kättesaamatud kogu aine olelusringi jooksul, ning andmete kohta peab olema tõendatud, et need on õiged ja usaldusväärsed:”.


Top