Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0593R(05)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008)

OJ L 235, 1.9.2016, p. 17–17 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/593/corrigendum/2016-09-01/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

1.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 235/17


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)

( Úradný vestník Európskej únie L 177 zo 4. júla 2008 )

Na strane 13 v článku 9 ods. 3 prvá veta:

namiesto:

„3.   Môžu sa uplatniť imperatívne normy právneho poriadku krajiny, kde sa vykonali alebo sa musia vykonať záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ uvedené imperatívne normy nerobia plnenie zmluvy protiprávnym.“

má byť:

„3.   Môžu sa uplatniť imperatívne normy právneho poriadku krajiny, kde sa vykonali alebo sa musia vykonať záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ uvedené imperatívne normy robia plnenie zmluvy protiprávnym.“


Top