Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0479R(03)

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 ( Dz.U. L 148 z 6.6.2008 )

OJ L 221, 27.8.2011, p. 15–15 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/479/corrigendum/2011-08-27/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

27.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/15


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 148 z dnia 6 czerwca 2008 r. )

Strona 40, art. 125 pkt 1 tiret drugie akapit drugi:

zamiast:

„»2.   […]

Na rynku wewnętrznym środki kwalifikujące się do wsparcia mogą również przybierać formę uczestnictwa w imprezach, targach i wystawach o znaczeniu krajowym i ogólnoeuropejskim poprzez organizację stoisk wystawienniczych mających na celu poprawę pozycji handlowej produktów wspólnotowych«;”,

powinno być:

„»2.   […]

Na rynku wewnętrznym środki kwalifikujące się do wsparcia mogą również przybierać formę uczestnictwa w imprezach, targach i wystawach o znaczeniu krajowym i ogólnoeuropejskim poprzez organizację stoisk wystawienniczych mających na celu polepszenie wizerunku produktów wspólnotowych«;”.


Top