Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0006R(02)

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z  20. februára 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva ( Ú. v. EÚ L 52, 27.2.2008 )

OJ L 39, 10.2.2009, p. 50–51 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/6/corrigendum/2009-02-10/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

10.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/50


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva

( Úradný vestník Európskej únie L 52 z 27. februára 2008 )

Na strane 3 v odôvodneniach 1, 2, na strane 4 v odôvodneniach 9, 10, 11, 12, 13, na strane 5 v odôvodneniach 15, 16, na stranách 5, 6 a 7 v odôvodneniach 20, 21 až 31, 33, 34, na strane 8 a 9 v odôvodneniach 36 až 42, na strane 9 v odôvodnení 46, na strane 10 v odôvodneniach 54, 59, na strane 11 v článku 1 bode 1 štvrtej a piatej zarážke, bode 2 písm. i), na strane 12 v bode 2 písm. m) bode 20, bode 3 písm. a) ods. 1 a písm. b) prvom a druhom odseku, na strane 13 v bode 4 bode 1 a bode 2 odseku 1 a odseku 2, bode 6, bode 8 bode 3 a písm. b), bode 4, na strane 14 v bode 10 bode 1 a bode 2 prvej zarážke, tretej zarážke, odseku 3, odseku 4 a druhej zarážke, na strane 15 v bode 13 článku 11a), bode 14 článku 12 druhej, tretej, piatej, šiestej zarážke, na strane 16 v bode 15 písm. a) bode 1 a bode 2, písm. b) bode 8, písm. c) bode 9, na strane 17 v bode 16 písm. b), na strane 17 v bode 18 v článku 19 bode 2 prvom a druhom odseku, na strane 18 v bode 20 článku 22 bode 2 prvom odseku, na strane 18 v bode 21 článku 22a bode 1 prvom odseku, na strane 19 v bode 23 článku 23a prvom odseku, na strane 19 v bode 25, v názve prílohy, na strane 19 v bode 25 časti A, v názve časti A, v zarážkach 1, 3, 5; časti B odseku 1, odseku 2, odseku 3, odseku 6, odseku 7 a časti C, v názve časti C, v odseku 1, odseku 3, na strane 20 v článku 3 bode 1 a bode 3:

namiesto:

„univerzálne služby“

má byť:

„univerzálna služba“ v príslušnom gramatickom tvare.

Na strane 11 v bode 1 (článok 1) druhej zarážke:

namiesto:

„univerzálnych poštových služieb“

má byť:

„univerzálnej poštovej služby“.

Na strane 13 v bode 4 článku 4 bode 2 odseku 1:

namiesto:

„univerzálnych služie“

má byť:

„univerzálnych služieb“.

Na strane 14 v bode 10 článku 9 bode 2 tretej zarážke:

namiesto:

„poskytovateľa (-ov) určeného(-ých)“

má byť:

„poskytovateľa(-ov) univerzálnej služby určeného(-ých)“.

Na strane 16 v bode 15 písm. a) ods. 3 bode iii):

namiesto:

„ku každej univerzálnej službe“

má byť:

„ku každej z univerzálnych služieb“.

Na strane 5 v odôvodnení 17:

namiesto:

„priame zásielky“

má byť:

„reklamné adresované zásielky“.

Na strane 5 v odôvodnení 17, na strane 11 v bode 2 písm. f) bode 6:

namiesto:

„písomnosť“

má byť:

„korešpondencia“ v príslušnom gramatickom tvare.

Na strane 5 v odôvodneniach 20, 21, na strane 6 v odôvodnení 27, na strane 7 v odôvodnení 30, na strane 11 v bode 3 písm. a) druhej zarážke a písm. b), na strane 19 v bode 25 časti A prvej zarážke:

namiesto:

„doručovanie“

má byť:

„dodávanie“ v príslušnom gramatickom tvare.

Na strane 5 v odôvodnení 23:

namiesto:

„znamenájú“

má byť:

„znamenajú“.

Na strane 7 v odôvodneniach 29, 32, na strane 8 v odôvodnení 41, na strane 9 v odôvodneniach 42, 47 a 49, na strane 10 v odôvodneniach 50 a 51, na strane 11 v bode 1 siedmej zarážke, na strane 12 v bode 2 písm. j) bode 14 prvej a druhej zarážke, na strane 12 v bode 3 písm. a) druhej zarážke a písm. b) odseku 1, na strane 14 v bode 10 bode 2 štvrtej zarážke, na strane 16 v bode 15 písm. b) bode 8 a písm. c) bode 9, na strane 17 v bode 17, na strane 18 v bode 20 bode 1 prvom a druhom odseku, bode 2 prvom a druhom odseku, bode 3 prvom odseku, na strane 18 v bode 21 bodoch 1, 2, 3 a 4, na strane 19 v bode 25 časti B:

namiesto:

„národný riadiaci orgán“

má byť:

„národný regulačný orgán“ v príslušnom gramatickom tvare.

Na strane 7 v odôvodnení 30:

namiesto:

„takého“

má byť:

„takéto“.

Na strane 8 v odôvodnení 41 štvrtej zarážke:

namiesto:

„konečných poplatkov“

má byť:

„terminálnych poplatkov“.

Na strane 10 v odôvodnení 51:

namiesto:

„mal byť“

má byť:

„mali byť“.

Na strane 11 v bode 1 štvrtej zarážke:

namiesto:

„sadzobných zásad“

má byť:

„tarifných zásad“.

Na strane 11 v bode 2 písm. d):

namiesto:

„vložiť“

má byť:

„podať“.


Top