Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0415R(01)

415/2007/KE: Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 415/2007 tat- 13 ta’ Marzu 2007 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi applikabbli għas-sistemi ta’ monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta’ bastimenti msemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Servizzi Armonizzati ta' Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) f'passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità ( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 338 M, tal-17 ta' Diċembru 2008 )

OJ L 76M , 24.3.2009, p. 535–587 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/415/corrigendum/2009-03-24/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

24.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L NaN/535


Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 415/2007 tat-13 ta’ Marzu 2007 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi applikabbli għas-sistemi ta’ monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta’ bastimenti msemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Servizzi Armonizzati ta' Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) f'passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 338 M, tal-17 ta' Diċembru 2008 )

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 415/2007 għandu jaqra:

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 415/2007

tat-13 ta’ Marzu 2007

dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi applikabbli għas-sistemi ta’ monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta’ bastimenti msemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Servizzi Armonizzati ta' Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) f'passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar is-Servizzi Armonizzati ta' Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) f'passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 5 tagħha,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu1(2) tad-Direttiva 2005/44/KE, l-RIS għandha tkun żviluppata u implimentata b’mod armonizzat, interoperabbli u miftuħ.

(2)

Skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2005/44/KE, għandhom ikunu definiti l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għas-sistemi ta’ monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta’ bastimenti.

(3)

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi applikabbli għas-sistemi ta’ monitoraġġ u lokalizzazzjoni tal-bastimenti għandhom ikunu bbażati fuq prinċipji tekniċi stabbiliti fl-Anness II għad-Direttiva

(4)

Skont l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jikkunsidraw ix-xogħol li sar minn organizzazzjonijiet internazzjonali. Għandha tiġi żgurata l-kontinwità ma’ servizzi oħra tal-ġestjoni modali tat-traffiku, b’mod partikolari mal-ġestjoni tat-traffiku ta’ bastimenti marittimi u mas-servizzi tal-informazzjoni.

(5)

Huma għandhom jieħdu kont ulterjuri tax-xogħol li sar mill-grupp ta’ esperti fuq il-monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta’ bastimenti li huwa kompost minn rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti għall-implimentazzjoni tas-sistemi tal-monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta’ bastimenti, u membri uffiċjali minn korpi governattivi oħrajn u osservaturi mill-industrija.

(6)

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li huma s-suġġett ta’ dan ir-Regolament, huma mill-aktar avvanzati. L-esperjenzi akkwistati mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2005/44/KE kif ukoll il-progress tekniku tal-futur jistgħu jikkawżaw il-bżonn li jkunu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi skont l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2005/44/KE. L-emendi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jikkonsidraw ix-xogħol li sar mill-grupp ta’ esperti fuq it-monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta’ bastimenti.

(7)

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi abbozzati ġew eżaminati mill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2005/44/KE.

(8)

Il-miżuri provvduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2005/44/KE,

ADDOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Dan ir-Regolament jiddefinixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi applikabbli għas-sistemi ta’ monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta’ bastimenti fit-trasport fuq ir-rotot navigabbli interni. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi huma stabbiliti fl-Anness għal dan ir-Regolament.

L-Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 13 ta’ Marzu 2007.

Għall-Kummissjoni

Jacques BARROT

Viċi-President

L-ANNESS

Is-sistemi tal-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni tal-bastimenti — L-AIS Interna

KONTENUT

1.

L-użu tal-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni tal-bastimenti fin-navigazzjoni interna

1.1.

Introduzzjoni

1.2.

Ambitu

1.3.

Navigazzjoni

1.3.1.

Navigazzjoni, għall-perjodu ta’ żmien medju bil-quddiem

1.3.2.

Navigazzjoni, għall-perjodu ta’ żmien qasir bil-quddiem

1.3.3.

Navigazzjoni, għall-perjodu ta’ żmien qasir ħafna bil-quddiem

1.4.

Ġestjoni tat-traffiku tal-bastimenti

1.4.1.

Servizzi tat-traffiku tal-bastimenti

1.4.1.1.

Servizz ta’ informazzjoni

1.4.1.2.

Servizz ta’ għajnuna għan-navigazzjoni

1.4.1.3.

Servizz ta’ organizzazzjoni tat-traffiku

1.4.2.

Ippjanar u tħaddim tal-magħluqa

1.4.2.1.

Ippjanar tal-magħluqa, għall-perjodu ta’ żmien twil

1.4.2.2.

Ippjanar tal-magħluqa, għall-perjodu ta’ żmien medju

1.4.2.3.

Tħaddim tal-magħluqa

1.4.3.

Ippjanar u tħaddim tal-pontijiet

1.4.3.1.

Ippjanar tal-pontijiet għall-perjodu ta’ żmien medju

1.4.3.2.

Ippjanar tal-pontijiet għall-perjodu ta’ żmien qasir

1.4.3.3.

Operazzjoni tal-pontijiet

1.5.

Prevenzjoni ta’ diżastri

1.6.

Ġestjoni tat-trasport

1.6.1.

Ippjanar tal-vjaġġi

1.6.2.

Loġistika tat-trasport

1.6.3.

Ġestjoni intermodali tal-portijiet u t-terminals

1.6.4.

Ġestjoni tat-tagħbija merkantili u tal-flotta

1.7.

Infurzar

1.8.

Tariffi tar-rotot navigabbli u tal-infrastruttura tal-portijiet

1.9.

Servizzi ta’ informazzjoni fuq il-kanali navigabbli

1.9.1.

Twissijiet fuq it-temp (EMMA)

1.9.2.

Status tas-sinjali

1.9.3.

Il-livell tal-ilma

1.10.

Konklużjoni

2.

L-ispeċifikazzjoni teknika mill-AIS Interna

2.1.

Introduzzjoni

2.2.

Ambitu

2.3.

Rekwiżiti funzjonali

2.3.1.

Rekwiżiti ġenerali għall-AIS Interna

2.3.2.

Il-kontenut ta’ informazzjoni

2.3.2.1.

Informazzjoni statika dwar il-vapuri

2.3.2.2.

Informazzjoni dinamika dwar il-vapuri

2.3.2.3.

Informazzjoni dwar il-vjaġġi tal-vapuri

2.3.2.4.

Informazzjoni dwar il-ġestjoni tat-traffiku

2.3.3.

Intervall tar-rappurtaġġ tat-trażmissjoni tal-tal-informazzjoni

2.3.4.

Pjattaforma teknoloġika

2.3.5.

Kompatibbiltà ma’ transponders tal-Klassi A tal-IMO

2.3.6.

Identifikatur uniku

2.3.7.

Identifikatur tal-applikazzjoni għall-messaġġi speċifiċi tal-applikazzjoni tal-AIS Interna

2.3.8.

Rekwiżiti tal-applikazzjoni

2.4.

Emendi għall-Protokoll għall-AIS Interna

2.4.1.

Messaġġ 1, 2, 3: rapporti tal-pożizzjoni (ITU-R 1371-1, § 3.3.8.2.1)

2.4.2.

Messaġġ 5: Dejta statika dwar il-vapur u dwar il-vjaġġ (ITU-R 1371-1, § 3.3.8.2.3)

2.4.3.

Messaġġ 23, kmand tal-assenjament tal-gruppi (ITU-R M. 1371-2 [PDR)

2.4.4.

Applikazzjoni ta’ messaġġi speċifiċi (ITU-R 1371-1, § 3.3.8.2.4/§ 3.3.8.2.6)

2.4.4.1.

Allokazzjoni ta’ identifikaturi tal-funzjoni (FI) fil-fergħa tal-AIS Interna

2.4.4.2.

Definizzjoni ta’ messaġġi speċifiċi interni

Appendiċi A:

Definizzjonijiet

Appendiċi B:

Kodiċi EMMA

Appendiċi C:

Eżempju ta’ status tas-sinjal

Appendiċi D:

Sentenzi tal-interfejs proposti għall-AIS Interna

Appendiċi E:

Tipi ta’ vapuri ERI

Appendiċi F:

Deskrizzjoni ġenerali tal-informazzjoni meħtieġa mill-utent u l-oqsma tad-dejta, li huma disponibbli fil-messaġġi definiti tal-AIS Interna.

REFERENZI

Il-kontenut ta’ dan id-dokument huwa bbażat fuq:

Titolu tad-dokument

Organizazzjoni

Data tal-Pubblikazzjoni

Id-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar servizzi ta' informazzjoni tax-xmajjar armonizzati (RIS) li jirrigwardaw ir-rotot navigabbli interni fil-Komunità

UE

7.9.2005

Linji gwida tekniċi għall-ippjanar ta’ servizzi tal-informazzjoni dwar ix-xmajjar

UE

2006

Linji gwida u kriterji għas-servizzi tat-traffiku tal-bastimenti fir-rotot navigabbli interni, Resoluzzjoni Nru 58

UE/ECE

21.10.2004

Speċifikazzjonijiet tekniċi għall-Avviżi għall-Kaptani

UE

 

Speċifikazzjonijiet tekniċi għall-mapep nawtiċi elettroniċi u għas-sistema elettronika ta’ informazzjoni għan-navigazzjoni interna, ECDIS Interna

UE

 

L-speċifikazzjonijiet tekniċi għar-rapportaġġ navali elettroniku fin-navigazzjoni interna

UE

 

L-IMO MSC.74(69) l-Anness 3, “Ir-Rakkomandazzjoni dwar l-Istandards tal-Prestazzjoni għall-Sistema ta’ Identifikazzjoni Awtomatika fuq il-Vapuri (AIS)”

IMO

1998

Ir-riżoluzzjoni IMO A.915(22), “Il-Politika Marittima Riveduta u r-Rekwiżiti għal Sistema futura tan-Navigazzjoni Globali bis-Satellita (GNSS)”

IMO

Jannar 2002

Ir-rapport finali COMPRIS u l-pakkett tad-dokumenti ta’ ħidma finali li fuqu hu bbażat

COMPRIS

2006

Ir-Rakkomandazzjoni ITU-R M.1371-1, “Il-karatteristiċi tekniċi għal sistema universali ta’ identifikazzjoni awtomatika ta’ fuq il-vapuri u li tuża time division multiple access fil-frekwenza marittima mobbli tal-VHF”

ITU

2001

L-Istandard Internazzjonali IEC 61993-2, “In-navigazzjoni marittima u t-tagħmir u s-sistemi ta’ komunikazzjoni bir-radju — Sistema ta’ Identifikazzjoni Awtomatika, il-Parti2: Tagħmir li jinsab fuq il-vapuri ta’ Klassi A tas-sistema universali ta’ identifikazzjoni awtomatika (AIS)”

IEC

2002

L-Istandard Internazzjonali IEC 61162-Serie, “Tagħmir u sistemi għan-navigazzjoni marittima u l-komunikazzjoni bir-radju — Interfejsis diġitali”

“L-Parti 1: Kelliem wieħed u bosta semmiegħa”, it-2 edizzjoni

“Parti 2: Kelliem wieħed u bosta semmiegħa”, trażmissjoni veloċi

IEC

2000

1998

UN/ECE Kodiċi tal-Lokalizzazzjoni

UN/ECE

 

UN/ECE Kodiċi tat-tip tal-vapur

UN/ECE

 

ABBREVIAZZJONIJIET

AI

Identifikatur tal-applikazzjoni

AIS

Sistema tal-identifikazzjoni awtomatika

AI-IP

Identifikazzjoni awtomatika permezz ta’ Protokoll tal-Internet

ADN/ADNR

Il-Ftehim Ewropew dwar il-Ġarr Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi permezz ta’ Passaġġi Navigabbli interni/fuq ir-Rhine

ASCII

Il-kodiċi standard Amerikan għall-interkambju tal-informazzjoni

ATIS

Sistema ta’ identikazzjoni bi trażmettitur awtomatiku

A-TO-N

Għajnuniet għan-navigazzjoni

CCNR

Kummissjoni Ċentrali għan-Navigazzjoni fuq ir-Rhine

COG

Ir-rotta fuq l-art

COMPRIS

Consortium operational management platform river information services

CSTDMA

Carrier sense time division multiple access

DAC

Kodiċi taż-żona indikat

DC

Kummissjoni tad-Danubju

DGNSS

GNSS Differenzjali

DSC

Sejħiet diġitali seletttivi

ECDIS

Sistema ta’ wiri ta’ karti elettroniċi u informazzjoni

EMMA

Sistema ta’ għarfien meterjoloġiku multiservizz Ewropea

ENI

In-numru uniku ta’ identifikazzjoni għall-bastimenti Ewropej

ERI

Rapportaġġ elettroniku internazzjonali

ETA

Il-ħin tal-wasla stmat

FI

Identifikatur funzjonali

GLONASS

Is-sistema tan-navigazzjoni globali bis-satellita (Russa)

GlW

Gleichwertiger Wasserstand (il-livell ta’ referenza tal-ilma fil-Ġermanja)

GNSS

Sistema bis-satellita għan-navigazzjoni globali

GPRS

Servizz ta’ packet radio ġenerali

GPS

Sistema tal-ippożizzjonar globali

GSM

Sistema globali għall-komunikazzjoni mobbli

GUI

Interfejs grafiku tal-utent

HDG

Il-direzzjoni

HSC

Bastiment b’veloċità għolja

IAI

Identifikatur internazzjonali tal-applikazzjoni

IANA

L-Awtorità dwar in-numri assenjati għall-Internet

IALA

L-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Awtoritajiet tal-Fanali tal-Port

ID

Identifikatur

IEC

Il-Kumitat Elettrotekniku Internazzjonali

IEEE

L-Istitut tal-Inġiniera Elettriċi u Elettroniċi

IETF

It-task force dwar l-inġinerija bl-Internet

IMO

L-Organizzazzjoni Maritima Internazzjonali

IP

Il-Protokoll tal-Internet

ITU

L-Għaqda Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet

MKD

Tastiera u skrin minimi

MID

Numri tal-identifikazzjoni marittimi

MHz

Megahertz (megaċikli kull sekonda)

MMSI

Indentifikatur tas-servizz mobbli marittimu

OLR

Overeengekomen lage Rivierstand (il-livell ta’ refernza tal-ilma fl-Olanda)

RAI

Identifikatur tal-applikazzjoni reġjonali

RAIM

Monitoraġġ integru tar-riċevitur awtonomu

RIS

Servizzi tal-informazzjoni tax-xmajjar

RNW

Regulierungs-Niederwasser (livell tal-ilma permess għall-94 % tas-sena)

ROT

Il-veloċità tad-dawrien

RTA

Il-ħin tal-wasla mitlub

SAR

Tfittxija u salvataġġ

SOG

Veloċità fuq l-art

SOLAS

Is-sikurezza tal-ħajja fuq il-baħar

SOTDMA

Self-organising time division multiple access

SQRT

Ir-radiċi kwadrata

STI

Immaġini tat-traffiku strateġika

TDMA

Time division multiple access

TTI

Immaġni tat-traffiku tattika

UDP

Protokoll tad-datagramma tal-utent

UMTS

Sistema ta’ komunikazzjoni mobbli universali

UN

In-Nazzjonijiet Uniti

UN/LOCODE

Il-Kodiċi tal-Pożizzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti

UTC

Il-ħin universali koordinat

VDL

Konnessjoni ta’ dejta VHF

VHF

Frekwenza għolja ħafna

VTS

Servizzi tat-traffiku għall-bastimenti

WGS-84

Is-Sistema Ġeodetika Dinjija mill-1984

WiFi

Wireless Fidelity (l-istandard tan-networking mingħajr fili IEEE 802.11)

WIG

Wing in ground

1.   L-UŻU TA’ MONITORAĠĠ U LOKALIZZAZZJONI TA’ BASTIMENTI FIN-NAVIGAZZJONI INTERNA

1.1.   Introduzzjoni

Fin-navigazzjoni marittima, l-IMO introduċiet is-sistema tal-identifikazzjoni awtomatika (AIS). Il-bastimenti ta’ fuq il-baħar kollha fuq vjaġġ internazzjonali li jaqgħu taħt il-Konvenzjoni SOLAS Kapitolu 5 għandhom ikunu mgħammra bl-AIS mill-aħħar tal-2004. Il-linji gwida għall-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-użu operazzjonali tas-Servizzi tal-Informazzjoni tax-Xmajjar jiddefinixxu l-AIS Interna bħala teknoloġija importanti. Minħabba żoni ta’ traffiku mħallta huwa importanti li l-istandards, speċifikazzjonijiet tekniċi u proċeduri għat-tbaħħir intern jkunu kompatibbli mal-mal-istandards, speċifikazzjonijiet tekniċi u proċeduri għan-navigazzjoni ta’ fuq il-baħar diġà definiti.

Sabiex tissodisfa r-rekwiżiti speċifiċi tan-navigazzjoni interna, l-AIS kompliet tiġi żviluppata għal dik li tissejjaħ l-ispeċifikazzjoni teknika AIS Interna fil-waqt li tippreżerva l-kompatibbilità sħieħa mal-AIS marittima tal-IMO u standards tan-navigazzjoni diġà eżistenti.

F’dan id-dokument il-kapitolu 1 jiddeskrivi l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali li għandhom x’jaqsmu mal-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni fin-navigazzjoni interna. Fil-kapitolu 2 l-ispeċifikazzjoni teknika tal-AIS interna hija deskritta, flimkien mal-messaġġi standard għall-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni interna. Deskrizzjoni ġenerali tad-definizzjoni tas-servizzi u parteċipanti hija mgħotija fl-Appendiċi A: Definizzjonijiet.

L-iskop tal-kapitolu ta’ introduzzjoni huwa li jiddefinixxi r-rekwiżiti funzjonali neċessarji kollha li għandhom x’jaqsmu mal-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni tal-bastimenti fin-navigazzjoni interna.

Hija pprovduta deskrizzjoni ġenerali tal-oqsma ta’ interess u l-utenti u partikolarment l-informazzjoni meħtieġa għal kull qasam ta’ interess hija deskritta. L-ispeċifikazzjonijiet funzjonali huma bbażati fuq regoli u regolamenti għan-navigazzjoni, bbażati fuq diskussjonijiet ma’ esperti u bbażati fuq esperjenzi eżistenti.

Tlett gruppi ta’ informazzjoni:

Informazzjoni dinamika, informazzjoni tinbidel ħafna drabi f’sekondi jew minuti.

Informazzjoni semi-dinamika, informzzjoni li tinbidel ftit drabi biss f’kull vjaġġ.

Informazzjoni statika, informazzjoni li tinbidel inqas minn ftit drabi fis-sena.

Għal kull grupp ta’ informazzjoni jistgħu jkunu identifikati modi differenti ta’ skambju ta’ informazzjoni:

Is-sistemi ta’ monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta’ bastimenti għandhom jiskambjaw parikolarment l-informazzjoni dinamika.

Is-servizzi ta’ rappurtaġġ elettroniċi, bħall-email, huma maħsuba għall-iskambju tal-informazzjoni semi-dinamika.

Id-dejtabejżis huma maħsuba biex jipprovdu informazzjoni statika li tista’ tiġi miksuba permezz tal-Internet jew mezzi sorsi oħra ta’ dejta.

Fil-paragrafi ta’ hawn taħt dik l-informazzjoni li jista’ tiġi skambjata minn sistemi ta’ monitoraġġ u lokalizzazzjoni bejn il-vapuri u bejn il-vapuri u l-art hija deskritta fid-dettal. Il-bżonnijiet ta’ informazzjoni huma deskritti b’rabta mal-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni. Madankollu, għall-parti l-kbira tax-xogħol hija meħtieġa informazzjoni adizzjonali bħal informazzjoni ġeografika, informazzjoni dettaljata dwar il-merkanzija, informazzjoni dwar ir-residenza. Din it-tip ta’ informazzjoni ser tkun ipporvduta minn sistemi oħra.

1.2.   Ambitu

It-tabella ta’ hawn taħt tagħti deskrizzjoni ġenerali tal-oqsma ta’ interess ittrattati f’dan id-dokument. Kull qasam ta’ interess huwa maqsum f’kompiti u għal kull kompitu huwa definit l-utent.

Tabella 1.1

Deskrizzjoni ġenerali tal-tal-oqsma ta’ interess, kompitu u utenti

Il-qasam ta’ interess

Il-Kompitu

L-Utent

In-navigazzjoni

Fuq perjodu ta’ żmien medju:

Tfittxija minn minuti sa sigħat bil-quddiem

Id-distanza ta’ barra miħhuqa mir-radar abbord

Il-kaptan diriġenti

 

Fuq perjodu ta’ żmien qasir:

Tfittxija minuti bil-quddiem, f’distanza milħuqa mir-radar abbord

Il-kaptan diriġenti

 

Fuq perjodu ta’ żmien qasir ħafna

Tfittxija minn sekondi sa minuta bil-quddiem

Il-kaptan diriġenti

Il-ġestjoni tat-traffiku tal-bastiment

VTS

L-operatur tal-VTS, il-kaptan diriġenti

 

L-operazzjoni tal-magħluqa

l-operatur tal-magħluq, il-kaptan diriġenti

 

L-ippjanar tal-magħluqa

L-operatur tal-magħluq, il-kaptan, il-kaptan tal-vapur, id-diriġent tal-flotta

 

L-operazzjoni tal-pont

L-operatur tal-pont, il-kaptan diriġenti

 

L-ippjanar tal-pont

L-operatur tal-pont, il-kaptan diriġenti, il-kaptan tal-vapur, id-diriġent tal-flotta

Servizz għall- prevenzjoni tad-diżastri

 

L-operatur fiċ-ċentru tad-diżastri, l-operatur tal-VTS, l-operatur tal-magħluq, l-operatur tal-pont, il-kaptan diriġeni, il-kaptan tal-vapur, l-Awtorità Kompetenti

Il-ġestjoni tat-trasport

L-ippjanar tal-vjaġġ

Il-kaptan tal-vapur, is-sensar tat-trasport tal-merkanzija, id-diriġent tal-flotta, l-operatur tat-terminal, il-kaptan diriġenti, l-operatur tal-VTS, l-operatur tal-magħluq, l-operatur tal-pont, l-operator tal-RIS

 

Il-loġistika tat-trasport

Id-diriġent tal-flotta, il-kaptan, il-kunsinjatur, il-kunsinjatarju, l-aġent tal-konsenja

 

Il-ġestjoni tal-port u tat-terminal

L-operatur tat-terminal, il-kaptan, l-aġent tal-konsenja, l-awtorità tal-port, l-awtorità kompetenti

 

Il-ġestjoni tal-merkanzija u l-flotta

Id-diriġent tal-flotta, il-kunsinjatur, il-kunsinjatarju, l-aġent tal-konsenja, is-sensar tal-merkanzija, il-kaptan

Infurzar

Trans-konfini

Id-Dwana, l-awtorità kompetenti, il-kaptan

 

Is-sikurezza tat-traffiku

L-awtorità kompetetni, il-kaptan (l-awtoritajiet tal-pulizija)

It-tariffi tal-infrastruttura tal-mgħodija navigabbli u l-port

 

L-awtorità kompetenti, il-kaptan, Id-diriġent tal-flotta, l-awtorità tal-mgħodijia navigabbli

Servizzi ta’ informazzjoni dwar kanali navigabbli

Informazzjoni Meteoroloġika

Il-kaptan diriġenti

 

Status tas-sinjal

L-awtorità kompetenti, il-kaptan, Id-diriġent tal-flotta

 

Il-livell tal-ilma

L-awtorità kompetenti, il-kaptan tal-vapur, id-diriġent tal-flotta, il-kaptan diriġenti

Fil-paragrafi li ġejjin, għal kull qasam ta’ interess u kompiti, l-utenti u l-bżonnijiet ta’ informazzjoni huma deskritti fid-dettall.

Nota: l-ordni tal-bżonnijiet ta’ informazzjoni f’kull kompitu ma timplikax importanza differenti tal-informazzjoni. L-eżattezza tal-bżonnijiet għall-informazzjoni hija mqassra f’tabella fl-aħħar paragrafu.

1.3.   Navigazzjoni

Il-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni jistgħu jkunu użati għall-appoġġ tan-navigazzjoni attiva abbord.

In-navigazzjoni tal-proċess tista’ tiġi maqsuma fi tliett fażijiet:

in-navigazzjoni, għal perjodu ta’ żmien medju bil-quddiem,

in-navigazzjoni, għal perjodu ta’ żmien qasir bil-quddiem,

in-navigazzjoni, għal perjodu ta’ żmien qasir ħafna bil-quddiem.

Għal kull fażi r-rekwiżiti tal-utent huma differenti.

1.3.1.   In-navigazzjoni, għal perjodu ta’ żmied medju bil-quddiem

In navigazzjoni għal perjodu ta’ żmien medju bil-quddiem hija l-fażi tan-navigazzjoni li fiha il-kaptan josserva u janalizza s-sitwazzjoni tat-traffiku sa minn ftit minuti sa siegħa bil-quddiem u jikkunsidra x’inhuma l-possibiltajiet ta’ fejn ikun jista’ jiltaqa’, jiskorri jew jissorpassa bastimenti oħra.

L-istampa tat-traffiku meħtieġa hija waħda li tipikament tesiġi li wieħed joqgħod attent għal dak li jista’ jinqala’ u pjuttost barra mill-ambitu tad-distanza tar-radar abbord.

L-informazzjoni fuq it-traffiku skambjata magħmula minn:

l-identifikazzjoni,

l-isem,

il-pożizzjoni (attwali),

il-veloċità fuq l-art,

ir-rotta fuq l-art/id-direzzjoni,

id-destinazzjon/ir-rotta intenzjonata,

il-bastiment u t-tip ta’ konvoj,

id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisa’),

l-għadd ta’ koni blu,

mgħobbi/mhux mgħobbi,

l-istatus ta’ navigazzjoni tal-bastiment (ankrat, irmiġġjat, ibaħħar, ristrett b’kondizzjonijiet speċjali, …).

Ir-rata ta’ aġġornament tiddependi fuq il-kompitu u tvarja mis-sitwazzjoni li fiha jkun involut il-vapur. (Ir-rata massima ta’ aġġornament hija ta’ żewġ sekondi.)

1.3.2.   In-navigazzjoni, għal perjodu qasir bil-quddiem

In-navigazzjoni għal perjodu qasir bil-quddiem hija l-fażi ta’ deċiżjoni fil-proċess tan-navigazzjoni. F’din il-fażi l-informazzjoni dwar it-traffiku għandha relevanza għall-proċess tan-navigazzjoni, li jinkludi miżuri biex jiġu evitati kolliżjonijiet jekk ikun hemm bżonn. Din il-funzjoni tikkonsisti fl-osservazzjoni ta’ bastimenti oħra fil-viċinanzi tal-bastiment. L-informazzjoni dwar it-traffiku skambjata tikkonsisti fi:

L-identifikazzjoni,

L-isem,

Il-pożizzjoni (attwali),

Il-veloċità fuq l-art (b’eżattezza ta’ 1 km/s),

Ir-rotta fuq l-art/id-direzzjoni,

Id-direzzjoni

L-intenzjoni (is-sinjal il-blu),

Id-destinazzjoni/ir-rotta intenzjonata,

Il-bastiment/it-tip ta’ konvoj,

Id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisa’),

L-għadd ta’ koni blu,

mgħobbi/mhux mgħobbi,

l-istatus ta’ navigazzjoni tal-bastiment (ankrat, irmiġġjat, ibaħħar, ristrett b’kundizzjonijiet speċjali …).

L-informazzjoni attwali dwar it-traffiku dwar il-pożizzjoni, l-identifikazzjoni, l-isem, id-direzzjoni, il-veloċità fuq l-art, ir-rotta, id-direzzjoni u l-intenzjoni (is-sinjal il-blu) jiġu skambjati kontinwament mill-anqas kull 10 sekondi).

1.3.3.   In-navigazzjoni, għal żmien qasir ħafna bil-quddiem

In-navigazzjoni għal żmien qasir ħafna bil-quddiem hija l-proċess operattiv tan-navigazzjoni. Tikkonsisti fit-twettieq tad-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu minn qabel, fuq il-post u l-monitoraġġ tal-effetti tagħhom. L-informazzjoni dwar it-traffiku meħtieġa minn bastimenti oħrajn speċjalment f’din is-sitwazzjoni hija marbuta mal-kondizzjonijiet tal-bastiment tiegħu stess, bħall-pożizzjoni relattiva, il-veloċità relattiva, eċċ. F’din il-fażi huwa meħtieġ li wieħed isegwi informazzjoni preċiża:

il-pożizzjoni relattiva,

id-direzzjoni relattiva

il-veloċità relattiva,

il-ġarr mill-kurrent relattiv,

ir-rata ta’ dawrien relattiva.

Fuq bażi tar-rekwiżiti imsemmija hawn fuq issa huwa ċar li minn kif jidhru l-affarijiet il-lum in-navigazzjoni għal perjodu ta’ żmien qasir ħafna ma tistax tagħmel użu minn informazzjoni dwar il-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni.

1.4.   Il-ġestjoni tat-traffiku tal-bastimenti

Il-ġestjoni tat-traffiku tal-bastimenti tikkonsisti f’mill-anqas l-elementi spjegati hawn taħt:

is-servizzi tat-traffiku tal-bastimenti,

l-ippjanar u l-operazzjoni tal-magħluqa,

il-ġestjoni u t-tħaddim tal-pontijiet.

1.4.1.   Is-servizzi tat-traffiku tal-bastimenti

Fost is-servizzi tat-traffiku wieħed jista jiddistingwi servizzi differenti:

servizz ta’ informazzjoni,

servizz ta’ assistenza fin-navigazzjoni,

servizz ta’ organizazzjoni tat-traffiku.

Fil-paragrafi li jmiss huma deskritti l-bżonnijiet ta’ informazzjoni marbuta mat-traffiku meħtieġa mill-utent.

1.4.1.1.   Servizz ta’ informazzjoni

Is-servizz ta’ informazzjoni huwa pprovdut bix-xandir ta’ informazzjoni f’ħinijiet u intervalli fissi jew meta meqjus neċessarju mill-VTS jew fuq talba ta’ bastiment, u jista’ jinkludi per eżempju rapporti dwar il-pożizzjoni, l-identità u l-intenzjoni ta’ traffiku ieħor, il-kondizzjonijiet tal-kanali navigabbli; it-temp, perikli; jew kwalunkwe fatturi oħrajn li jistgħu jinfluwenzaw it-traġitt tal-bastiment.

Għas-servizzi ta’ informazzjoni hija meħtieġa deskrizzjoni ġenerali tat-traffiku f’rettikolat jew f’medda ta’ passaġġi navigabbli

l-identifikazzjoni,

l-isem,

il-pożizzjoni (attwali),

ir-rotta fuq l-art/direzzjoni,

il-limitazzjonijiet tal-ispazju navigabbli,

id-destinazzjoni/rotta intenzjonata,

it-tip ta’ bastiment u tal-konvoj

id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisgħa),

l-għadd ta’ koni blu,

mgħobbi/mhux mgħobbi

l-għadd ta’ persuni abbord (f’każ ta’ inċident),

l-istatus tan-navigazzjoni tal-bastiment (ankrat, irmiġġjat, ibaħħar, ristrett minn kondizzjonijiet speċjali, …)

L-awtorità kompetenti ser tiddetermina ir-rata ta’ aġġornament predefinita.

1.4.1.2.   Servizz ta’ assistenza fin-navigazzjoni

Servizz ta’ assistenza fin-navigazzjoni jinforma lill-kaptan dwar ċirkostanzi tan-navigazzjoni jew metereoloġiċi diffiċli jew jassistih f’każ ta’ difetti jew defiċjenzi. Dan is-servizz normalment jingħata fuq-talba ta’ bastiment jew mill-VTS meta jkun meqjus meħtieġ.

Biex jipprovdi informazzjoni individwali lill-kaptan, l-operatur tal-VTS ikollu bżonn ta’ stampa ddettaljata tat-traffiku.

Il-kontribuzzjoni tal-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni tal-bastimenti hija:

l-identifikazzjoni,

l-isem,

il-pożizzjoni (attwali)

il-veloċità fuq l-art,

ir-rotta fuq l-art/direzzjoni,

l-intenzjoni (sinjal blu)

id-destinazzjoni/rotta intenzjonata

it-tip ta’ bastiment u tal-konvoj

id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisa’),

il-fundar,

l-għoli (f’każ ta’ ostakoli),

l-għadd ta’ koni blu,

mgħobbi/mhux mgħobbi

l-istatus tan-navigazzjoni tal-bastiment (ankrat, irmiġġjat, ibaħħar, ristrett b’kondizzjonijiet speċjali, …).

Kull tip ta’ informazzjoni oħra meħtieġa hija informazzjoni ambjentali, ġeografika u Avviżi għall-Kaptani.

L-informazzjoni attwali tat-traffiku dwar l-identifikazzjoni, il-pożizzjoni, id-direzzjoni, il-veloċità, ir-rotta u l-intenzjoni (sinjal blu) għandha tiġi skambjata kontinwament (kull tliet sekondi, fi kważi ħin reali jew b’rata predefinita ta’ aġġornament oħra stabbilita mill-awtorità kompetenti).

L-informazzjoni l-oħra kollha għandha tkun disponibbli meta mitluba mill-operatur tal-VTS jew f’okkażjonijiet speċjali (fl-okkażjoni).

1.4.1.3.   Servizz tal-organizazzjoni tat-traffiku

Servizz tal-organizazzjoni tat-traffiku jikkonċerna l-ġestjoni operazzjonali tat-traffiku u l-ippjanar bil-quddiem tal-moviment tal-bastimenti biex ikunu evitati l-konġestjoni u s-sitwazzjonijiet perikolużi u huwa partikolarment relevanti f’ħinijiet ta’ traffiku qawwi jew meta l-moviment ta’ trasporti speċjali jista’ jeffetwa l-flussta’ traffiku ieħor. Is-servizz jista’ wkoll jinkludi t-twaqqif u l-operazzjoni ta’ sistema ta’ awtorizzazzjoni tat-traffiku jew pjanijiet ta’ tbaħħir VTS jew it-tnejn b’rabta mal-prijorità tal-movimenti, l-allokazzjoni tal-ispazju, ir-rapportaġġ mandatorju tal-movimenti fiż-żona tas-VTS, ir-rotot li għandhom ikunu segwiti, il-limiti ta’ veloċità li għandhom jkunu osservati jew miżuri oħra xieraqa li huma kkunsidrati neċessarji mill-awtorità VTS. Ir-rekwiżiti tal-tal-immaġni tat-traffiku għas-servizz tal-organizzazzjoni tat-traffiku huma l-istess kif deskritti fil-paragrafu 1.4.1.2 tas-servizz tal-assistenza għan-Navigazzjoni.

1.4.2.   Ippjanar u operazzjoni tal-magħluqa

Fil-paragrafi li jmiss huma deskritti l-proċessi tal-ippjanar tal-magħluqa — fuq żmien twil u fuq żmien medju — u l-proċess tal-operazzjoni tal-magħluqa.

1.4.2.1.   Ippjanar tal-magħluqa, fuq żmien twil

L-ippjanar tal-magħluqa fuq żmien twil bil-quddiem jikkonsisti fil-ġestjoni tal-magħluqa sa minn ftit sigħat sa’ ġurnata bil-quddiem.

F’dan il-każ l-informazzjoni dwar it-traffiku hija użata biex titjieb l-informazzjoni dwar il-ħin li l-vapuri jdumu jistennew u jdumu biex jgħaddu fil-magħluq, li oriġinarjament ikunu bbażati fuq informazzjoni statistika.

L-informazzjoni dwar it-traffiku meħtieġa għall-ippjanar tal-magħluqa fuq żmien twil hija:

l-identifikazzjoni,

l-isem

il-pożizzjoni (attwali),

ir-rotta fuq l-art/id-direzzjoni,

l-ETA fil-magħluq,

l-RTA fil-magħluq,

it-tip ta’ bastiment u konvoj

id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisa’),

il-fundar,

l-għoli,

l-għadd ta’ koni blu

l-istatus tan-navigazzjoni tal-bastiment (ankrat, irmiġġjat, ibaħħar ristrett minn ċerti kondizzjonijiet …).

L-ETA għandhu jkun disponibbli meta jintalab jew għandhu jkun skambjat meta tkun eċċeduta devjazzjoni tal-ETA orriġinali li jkun definit bil-quddiem mill-awtorità kompetenti. L-RTA hija r-reazzjoni għal rapport tal-ETA.

1.4.2.2.   Ippjanar tal-magħluqa għal żmien medju

L-ippjanar tal-magħluqa għal perjodu ta’ żmien medju bil-quddiem tfisser l-ippjanar ta’ magħluq sa minn żewġ jew erba’ ċikli tal-magħluq bil-quddiem.

F’dan il-każ l-informazzjoni dwar it-traffiku tiġi użata biex il-bastimenti li qed jaslu jiġu mmappati skont iċ-ċikli tal-magħluq disponibbli u bbażati fuq l-ippjanar biex il-kaptani jkunu infurmati dwar l-RTA (il-ħin tal-wasla mitlub).

L-informazzjoni dwar it-traffiku meħtieġa għall-ippjanar tal-magħluqa għall-perjodu ta’ żmien medju hija:

l-identifikazzjoni,

l-isem,

il-pożizzjoni (attwalil),

il-veloċità fuq l-art,

ir-rotta fuq l-art/id-direzzjoni,

l-ETA fil-magħluq,

l-RTA fil-magħluq,

it-tip ta’ bastiment u tip ta’ konjoj,

id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisa’),

l-għadd ta’ laneċ tal-irmonk,

il-fundar

l-għoli,

in-nurmu ta’ koni blu,

l-istatus ta’ navigazzjoni tal-bastiment (ankrat, irmiġġjat, ibaħħar ristrett b’ċerti kundizzjonijiet, …).

L-ETA għandu jkun disponibbli meta mitlub jew skambjat meta tkun eċċeduta devjazzjoni ddefinita bil-quddiem mill-Awtorità Kompetenti tal-ETA oriġinali. L-informazzjoni l-oħra kollha għandha tkun disponibbli darba mal-ewwel kuntatt jew meta mitluba. L-RTA hija r-reazzjoni fuq rapport tal-ETA.

1.4.2.3.   L-operazzjoni tal-magħluqa

F’din il-fażi jitwettaq il-proċess attwali tal-għeluq.

Biex ikun iffaċilitat il-proċess tal-operazzjoni tal-għeluq hija meħtieġa l-informazzjoni fuq it-traffiku li jmiss:

l-identifikazzjoni,

l-isem,

il-pożizzjoni (attwali),

il-veloċità fuq l-art,

ir-rotta fuq l-art/id-direzzjoni,

it-tip ta’ bastiment u tal-grupp tal-konvoj

in-numru tal-laneċ tal-irmonk li qed jassistu,

id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisa’),

il-fundar,

l-għoli,

in-nurmu ta’ koni blu,

l-istatus ta’ navigazzjoni tal-bastiment (ankrat, irmiġġjat, ibaħħar ristrett b’ċerti kundizzjonijiet, …).

L-informazzjoni attwali tat-traffiku fuq l-identifikazzjoni, il-pożizzjoni, id-direzzjoni, il-veloċità u r-rotta għandha tkun skambjata kontinwament jew skont ir-rata ta’ aġġornament definita bil-quddiem mill-awtorità kompetenti.

1.4.3.   L-ippjanar u t-tħaddim tal-pontijiet

Fil-paragrafi li jmiss qed jiġu deskritti l-proċessi tal-ippjanar tal-pontijiet — għall-perjodu ta’ żmien medju u qasir — u l-proċess tat-tħaddim tal-pontijiet.

1.4.3.1.   L-ippjanar tal-pontijiet għall-perjodu ta’ żmien medju

Il-proċess tal-ippjanar tal-pont għall-perjodu ta’ żmien medju jikkonsisti fit-titjib taċ-cirkolazzjoni tat-traffiku b’tali mod li l-pontijiet ikunu miftuħa fil-ħin biex minnhom jgħaddu l-bastimenti (il-mewġa l-ħadra). Il-ħin fejn wieħed il-quddiem ivarja bejn 15-il minuta u sagħtejn. It-tul ta’ ħin jiddependi fuq is-sitwazzjoni lokali.

L-informazzjoni dwar it-traffiku meħtieġa għall-ippjanar tal-pontijiet fuq perjodu ta’ żmien medju hija:

l-identifikazzjoni

l-isem

il-pożizzjoni

il-veloċità fuq l-art

ir-rotta fuq l-art/id-direzzjoni

l-ETA fuq il-pont,

l-RTA fuq il-pont,

it-tip ta’ bastiment u konvoj

id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisa’),

il-kurrent tal-arja,

l-istatus tan-navigazzjoni tal-bastiment (ankrat, irmiġġjat, ibaħħar ristrett b’kondizzjonijiet speċjali, …).

L-ETA u l-pożizzjoni għandhom ikunu disponibbli meta mitluba jew għandhom jiġu skambjati bħala devjazzjoni definita bil-quddiem mill-awtorità kompetenti tal-ETA oriġinali tkun skorruta. L-informazzjoni l-oħra kollha ser tkun disponibbli mal-ewwel kuntatt jew meta mitluba. L-RTA hija r-reazzjoni għall-rapport tal-ETA.

1.4.3.2.   L-ippjanar tal-pontijiet fuq żmien qasir

F’każ ta’ proċess ta’ ppjanar ta’ pontijiet għall-perjodu ta’ żmien qasir jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-istrateġija għall-ftugħ tal-pont.

L-informazzjoni dwar it-traffiku meħtieġa għall-ippjanar tal-pont għall-perjodu ta’ żmien qasir hija:

l-identifikazzjoni,

l-isem,

il-pożizzjoni (attwali)

il-veloċitaà fuq l-art

il-rotta fuq l-art/id-direzzjoni

l-ETA fuq il-pont

l-RTA fuq il-pont,

it-tip ta’ bastiment u tal-konvoj

id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisa’),

l-għoli

l-istatus ta’ navigazzjoni tal-bastiment (ankrat, irmiġġjat, ibaħħar ristrett b’kundizzjonijiet speċjali, …).

L-informazzjoni attwawli tat-traffiku dwar il-pożizzjoni, il-veloċità, u d-direzzjoni għandha tkun disponibbli meta mitluba jew mir-rata ta’ aġġornament predefinita iffissata mill-awtorità kompetenti, eż. kull ħames minuti. L-ETA u l-pożizzjoni ser ikunu disponibbli meta mitluba jew għandha tkun skambjata bħala devjazzjoni definita bil-quddiem mill-Awtorità Kompetenti. L-RTA hija r-reazzjoni għal rapport tal-ETA.

1.4.3.3.   It-tħaddim tal-pontijiet

F’din il-fażi iseħħ il-ftuħ attwali u l-passaġġ tal-bastiment minn taħt il-pont. Biex dan il-proċess ikun iffaċilitat tenħtieġ l-informazzjoni tat-traffiku li jmiss:

l-identification,

l-isem,

il-pożizzjoni (attwali),

il-veloċità fuq l-art,

ir-rotta fuq l-art/id-direzzjoni,

it-tip ta’ bastiment u tal-konvoj

id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisa’),

l-għoli.

L-informazzjoni fuq it-traffiku attwali dwar l-identifikazzjoni, il-pożizzjoni, id-direzzjoni, il-veloċità, u r-rotta għandha tiġi skambjata kontinwament jew skont ir--rata ta’ aġġornament predefinita ifissata mill-awtorità kompetenti..

1.5.   It-tnaqqis tad-diżastri

F’dal-kuntest it-tnaqqis tad-diżastri jiffoka fuq miżuri reppressivi: li jittrattaw ma’ inċidenti reali u jipprovdu assistenza waqt l-emerġenzi. Biex ikun iffaċilitat dan il-proċess hija meħtieġa l-informazzjoni tat-traffiku li jmiss:

l-identifikazzjoni,

l-isem,

il-pożizzjoni (attwali)

ir-rotta fuq l-art/id-direzzjoni,

id-destinazzjoni,

it-tip ta’ bastiment u tal-konvoj,

l-għadd ta’ koni blu

mgħobbija/mhux mgħobbija,

l-għadd ta’ persuni abbord.

F’każ ta’ inċident l-informazzjoni tat-traffiku tista’ tkun ipprovduta awtomatikament inkella min qed jissielet mad-diżastru jitlob l-informazzjoni.

1.6.   Il-ġestjoni tat-trasport

Dan is-servizz huwa maqsum f’erba’ attivitajiet

l-ippjanar tal-vjaġġi,

il-loġistika tat-trasport,

il-ġestjoni tal-portijiet u tat-terminali,

il-ġestjoni tal-merkanzija u tal-flotot,

1.6.1.   L-ippjanar tal-vjaġġ

L-ippjanar tal-vjaġġ f’dan il-kuntest jiffoka fuq l-ippjanar waqt il-vjaġġ. Waqt il-vjaġġ il-kaptan jiċċekkja l-vjaġġ ippjanat tiegħu oriġinali.

Għal dan il-proċess hija meħtieġa l-informazzjoni tat-traffiku li jmiss:

il-pożizzjoni (attwali, tal-bastiment),

il-velocità fuq l-art (tal-bastiment),

id-destinazzjoni/ir-rotta intenzjonata,

l-ETA fil-magħluq/pont/fis-settur li jmiss/terminal,

l-RTA fil-magħluq/fuq il-pont/fis-settur li jmiss/terminal,

id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisa’) (tal-bastiment tiegħek),

il-fondar (tal-bastiment),

tal-kurrent tal-arja (tal-bastiment),

mgħobbi/mhux mgħobbi.

L-informazzjoni tat-traffiku hija meħtieġa meta mitluba jew f’każ ta’ eveniment speċjali bħalma hi bidla relevanti fl-ETA jew fl-RTA.

1.6.2.   Il-loġistika tat-trasport

Il-loġistika tat-trasport tikkonsisti fl-organizazzjoni, l-ippjanar, l-eżekuzzjoni u l-kontroll tat-trasport.

Għall dawn il-proċessi hija meħtieġa l-informazzjoni tat-traffiku li ġejja:

l-identifikazzjoni,

l-isem,

il-pożizzjoni (attwali),

ir-rotta ta’ fuq l-art, id-direzzjoni,

l-ETA bħala destinzzjoni.

L-informazzjoni tat-traffiku kollha hija meħtieġa meta mitluba minn sid il-vapur jew il-parteċipanti fil-loġistika.

1.6.3.   Il-ġestjoni intermodali tal-portijiett u tat-terminali

Il-ġestjoni intermodali tal-portijiet u tat-terminali tikkunsidra l-ippjanar tar-risorsi fil-portijiet u fit-terminali.

L-informazzjoni meħtieġa għal dawn il-proċessi hija deskritta hawn taħt:

l-identifikazzjoni,

l-isem,

il-pożizzjoni(attwali),

ir-rotta fuq l-art/id-direzzjoni,

l-ETA fil-port/fit-terminali,

l-RTA fil-port/fit-terminal,

il-bastiment u l-konvoj

id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisa’),

in-numru tal-koni blu,

Mgħobbi/mhux mgobbi,

l-status tan-navigazzjoni tal-bastiment ankrat, irmiġġjat, ibaħħar ristretti bi’kondizzjonijiet speċjali, …).

L-amministratur tat-terminal u tal-port jitolb informazzjoni fuq it-traffiku jew jaqbel li f’sitwazzjonijiet predefiniti l-informazzjoni tat-traffiku ser tintbagħat awtomatikament.

1.6.4.   Il-ġestjoni tal-mertkanzija u tal-flotot

Il-ġestjoni tal-merkanzija u tal-flotot tikkunsidra l-ippjanar u l-isfruttament tal-użu tal-bastimenti, l-irranġar tal-merkanzija u t-trasport.

L-informazzjoni fuq it-traffiku meħtieġa għal dawn il-proċessi hija spjegata hawn taħt:

l-identifikazzjoni,

l-isem,

il-pożizzjoni (attwali)

ir-rotta fuq l-art/id-direzzjoni (tiela’ max-xmara/nieżel max-xmara),

id-destinazzjoni

l-ETA fil-magħluq/fuq il-pont/fid-destinazzjoni/fit-terminal,

l-RTA fil-magħluq/fuq il-pont/fit-terminal,

id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisa’)

mgħobbi/mhux mgħobbi

l-istatus tan-navigazzjoni tal-bastiment (ankrat, irmiġġjat, ibaħħar ristrett b’certi kundizzjonijiet speċjali, …).

Il-kaptan jew sid il-vapur ser jitlob l-informazzjoni tat-traffiku inkella l-informazzjoni tat-traffiku tintbagħat f’sitwazzjonijiet predefiniti.

1.7.   L-infurzar

I-kompitu ta’ infurzar deskritt hawn taħt huwa limitat għas-servizzi għall-prodotti perikolużi, il-kontroll tal-imigrazzjoni u d-dwana.

Il-kontribuzzjoni tal-monitoraġġ u lokalizzazzjoni tal-bastimenti għal dawn il-proċessi hija

l-identifikazzjoni,

l-isem,

il-pożizzjoni,

ir-rotta fuq l-art/id-direzzjoni

id-destinazzjoni/ir-rotta intenzjonata

l-ETA fil-magħluq/fit-terminaltion/fid-destinazzjoni,

it-tip ta’ bastiment u tal-konvoj

l-għadd ta’ koni blu,

l-għadd ta’ persuni abbord,

l-istatus tan-navigazzjoni tal-bastiment (ankrat, irmiġġjat, ibaħħar ristretti b’kundizzjonijiet speċjali, …).

L-informazzjoni tat-traffiku ser tkun skambjata mal-awtoritajiet xierqa. L-iskambju tal-informazzjoni tat-traffiku ser issir meta mitluba jew f’postijiet fissi predefiniti jew f’ċirkustanzi speċjali deskritti definiti mill-awtorità responsabbli.

1.8.   It-tariffi tal-infrastruttura tal-portijiet u tal-kanali navigabbli

F’postijiet differenti fl-Ewropa wieħed huwa obbligat iħallas għall-użu tal-passaġġi navigabbli u l-portijiet.

L-informazzjoni tat-traffiku meħtieġa għal dawn il-proċessi tinsab spjegata hawn taħt:

l-identifikazzjoni,

l-isem,

il-pożizzjoni

id-destinazzjoni/ir-rotta intenzjonata,

it-tip ta’ bastiment jew ta’ konvoj

id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisa’),

il-fundar.

L-informazzjoni fuq it-traffiku ser tkun skambjata meta mitluba jew f’punti fissi, definiti mill-awtorità responsabbli tal-passaġġ għan-navigazzjoni jew tal-port.

1.9.   Servizzi ta’ informazzjoni tal-passaġġ navibabbli

B’relazzjoni ma servizzi ta’ informazzjoni għal passaġġi navigabbli tliett servizzi qed ikunu spjegati:

twissijiet fuq it-temp f’każ ta’ kondizzjonijiet estremi tat-temp,

l-istatus tas-sinjal

il-livelli tal-ilma.

Fil-paragrafu li jmiss, l-informazzjoni pprovduta qed tkun deskritta.

1.9.1.   Twissijiet fuq it-temp(EMMA)

Il-proġett Ewropew “EMMA” li għaddej bħalissa (is-sistema multiservizzjali Ewropea ta’ twissijiet meteoroloġiċi) qed jittratta l-istandardizzazzjoni tat-twissijiet tat-temp. Simboli standardizzati għal twissijiet meteoroloġiċi ġew żviluppati fil-proġett EMMA u jistgħu jkunu użati għall-wiri tal-messaġġi fuq l-iskrin tal-ECDIS Intern.

L-EMMA m’hiex ser tipprovdi informazzjoni kontinwa dwar it-temp, iżda biss twissijiet f’każ ta’ sitwazzjonijiet meteoroloġiċi speċjali. It-twissijiet huma pprovduti għar-reġjuni.

Huma biss km/h (riħ), oC (temperatura), cm/h (borra), l/m2 h (xita) u m (distanza li tidher fiċ-ċpar) li jistgħu jkunu użati għat-twissijiet tat-temp.

L-informazzjoni li ġejja hija meħtieġa:

il-bidu tad-data tal-perjodu tal-validità,

l-aħħar tad-data tal-validità (indefinita:99999999),

il-bidu tal-validità,

it-tmiem tal-validità,

il-koordinati tal-bidu u tat-tmiem tal-kanal navigabbli (2x),

it- tip ta’ twissija tat-temp (ara l-Appendiċi B),

il-valur minimu,

il-valur massimu,

il-klassifikazzjoni tat-twissija,

id-direzzjoni tar-riħ (ara l-Appendiċi B).

Din l-informazzjoni tkun skambjata biss f’avvenimenti speċjali, f’każ ta’ kondizzjonijiet tat-temp estremi.

1.9.2.   L-istatus tas-sinjal,

Is-sistemi tal-monitoraġġ tal-bastimenti jistgħu jintużaw għat-trażmissjoni tal-istatus tas-sinjali tat-traffiku fin-navigazzjoni interni. L-informazzjoni li għandha tiġi skambjata tikkonsisti fi:

il-pożizzjoni tas-sinjal,

identifikazzjoni tal-kwalità tas-sinjal (dawl wieħed, żewġt idwal, “Wahrschau”, eċċ.),

id-direzzjoni tal-impatt,

l-istatus kurrenti tas-sinjal.

Eżempji tas-sinjali huma mgħotija fl-Appendiċi Ċ.

Id-distribuzzjoni tal-informazzjoni għandha tkun ristretta għal żona speċifikata.

1.9.3.   Il-livell tal-ilma

Sistemi ta’ monitoraġġ u lokalizzazzjoni tal-bastimenti jistgħu jkunu wżati għat-trażmissjoni tal-informazzjoni tal-livell (attwali) tal-ilma:

L-informazzjoni li għandha tiġi skambjata tikkonsisti fi:

stazzjon għall-kejl,

valur tal-livell tal-ilma.

L-informazzjoni tkun mibgħuta regolarment jew mibgħuta meta mitluba.

1.10.   Il-konklużjoni

L-ispeċifikazzjonijiet funzjonali ddeskrivew il-bżonnijiet tal-utent u l-bżonnijiet tad-data għal kull qasam ta’ interess. Sistemi ta’ monitoraġġ u lokalizzazzjoni ser jiskambjaw partikolarment l-informazzjoni dinamika.

Fit-tabella 1.2 qed tingħata idea konċiża tar-rekwiżiti dwar l-eżattezza tal-informazzjoni dinamika relatata max-xogħolijiet deskritti f’dan il-kapitolu.

It-Tabella 1.2

Deskrizzjoni ġenerali tar-rekwiżiti ta’ preċiżjoni tad-dejta dinamika

Il-preċiżjoni meħtieġa

Il-pożizzjoni

Il-veloċità fuq l-art

Ir-rotta fuq l-art

Id-direzzjoni

Navigazzjoni fuq perjodu ta’ żmien medju ‘l quddiem

15 — 100 m

1 — 5 km/h

Navigazzjoni għal-perjodu ta’ żmien qasir

10 m (2)

1 km/h

5o

5o

Is-servizz tal-informazzjoni VTS

100 m — 1 km

Servizz ta’ assistenza għan-navigazzjoni VTS

10 m (2)

1 km/h

5o

5o

Servizz ta’ organizzazzjoni għat-traffiku VTS

10 m (2)

1 km/h

5o

5o

Ippjanar tal-magħluqa għal-perjodu ta’ żmien twil

100 m — 1 km

1 km/h

Ippjanar tal-magħluqa għal-perjodu ta’ żmien medju

100 m

0,5 km/h

Operazzjoni tal-magħluqa

1 m

0,5 km/h

3o

Ippjanar tal-pontijiet għal żmien medju

100 m — 1 km

1 km/h

Ippjanar tal-pontijiet għal żmien qasir

100 m

0,5 km/h

Operazzjoni tal-pontijiet

1 m

0,5 km/h

3o

Ippjanar tal-vjaġġi

15 — 100 m

Loġistika tat-trasport

100 m — 1 km

Ġestjoni tal-port u tat-terminali

100 m — 1 km

Ġestjoni tat-merkanzija u tal-flotot

100 m — 1 km

Il-prevenzjoni tad-diżastri

100 m

L-infurzar

100 m — 1 km

It-tariffi tal-kanali navigabbli u tal-portijiet

100 m — 1 km

2.   L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI TAL-AIS INTERNA

2.1.   Introduzzjoni

Fin-navigazzjoni marittima, l-IMO introduċiet is-sistema tal-introduzzjoni awtomatika (AIS). Il-vapuri kollha li jbaħħru fuq vjaġġi internazzjonali li jaqgħu taħt il-konvenzjoni SOLAS Kapitolu 5 għandhom jkunu mgħammra bl-AIS sa mill-aħħar ta’ 2004.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill addottaw id-Direttiva 2002/59/KE (3) li tistabbilixxi sistema ta’ monitoraġġ u ta’ informazzjoni għat-traffiku tal-bastimenti tal-Komunità għal dawk il-bastimenti li waqt li jbaħħru qed iġorru merkanzija perikoluża jew ta’ tniġġis u li jużaw l-AIS għar-Rapportaġġ u l-Monitoraġġ tal-Vapuri.

It-teknoloġija AIS hija kkunsidrata bħala mod addattat li jista’ wkoll ikun użat għall-identifikazzjoni awtomatika u għall-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni tal-bastimenti fin-navigazzjoni interna. L-eżekuzzjoni f’ħin reali tal-AIS u d-disponibbiltà tal-istandards u l-linji gwida mad-dinja kollha huma speċjalment ta’ benefiċċju għall-applikazzjonijiet marbuta mas-sikurezza.

Biex tista’ tissodisfa r-rekwiżiti speċifiċi meħtieġa tan-navigazzjoni interna, l-AIS għandha tkun żviluppata iżjed għal dik li hi imsejjħa l-ispeċifikazzjoni teknika tal-AIS Interna fil-waqt li tippriżerva kompatibbiltà sħieħa mal-AIS marittima tal-IMO u l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fin-navigazzjoni interna.

Minħabba li l-AIS Interna hija kompatibbli mal-AIS SOLAS tal-IMO tagħmilha possibbli li jkun hemm skambju dirett ta’ dejta bejn bastimenti li qed ibaħħru fuq il-baħar jew internament f’żoni bi traffiku varjat.

L-użu tal-AIS għall-identifikazzjoni awtomatika u l-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni tal-bastimenti fin-navigazzjoni interna jipprovdi dawn il-fatturi:

L-AIS hija:

sistema tan-navigazzjoni marittima introdotta skont ir-rekwiżiti tal-ġarr tal-IMO għall-bastimenti kollha fis-SOLAS,

sistema li topera b’mod dirett minn vapur għal vapur kif ukoll mill-vapur għall-fuq l-art u mill-art għall-fuq vapur,

sistema ta’ sikurezza b’eżiġenzi għoljin f’dak li għandu x’jaqsam ma’ disponibbiltà, kontinwità u kredibilità,

sistema f’ħin reali minħaba l-iskambju tad-dejta minn vapur għall-vapur b’mod dirett,

sistema li topera b’mod awtonomu u li torganizza lilha nfisha mingħajr stazzjon prinċipali. M’hemmx il-bżonn ta’ intelliġenza ta‘ kontroll ċentarli

ibbażata fuq standards u proċeduri internazzjonali skont ir-regolament tas-SOLAS tal-IMO Kapitolu V,

tip ta’ sistema approvata sabiex ittejjeb is-sikurezza fin-navigazzjoni wara proċedura ta’ ċertifikazzjoni.

interoperabilità

L-iskop ta’ dan id-dokument huwa li jiddefinixxi r-rekwiżiti funzjonali neċessarji kollha, l-emendi u l-estensjonijiet għall-AIS marittima eżistenti sabiex tinħoloq AIS interna għall-użu fin-navigazzjoni interna.

2.2.   L-ambitu

L-AIS hija sistema ta’ dejta tar-radju ta’ fuq il-vapuri, li tiskambja dejta dwar il-bastimenti statika, dinamika u relatata mal-vjaġġ bejn bastimenti mgħammra u bejn bastimenti mgħammra u stazzjonijiet tal-art. L-istazzjonijiet AIS ta’ fuq il-vapuri ixandru l-idenità, il-pożizzjoni u dejta oħra tal-bastiment b’intervalli regolari. Meta jirċievu dawn it-trażmissjonijiet, l-istazzjonijiet AIS li jinġarru fuq il-vapur jew jew ibbażati fuq il vapuri li huma milħuqa mir-radju jistgħu awtomatikament jillokalizzaw, jidentifikaw u jimmonitoraw bastimenti mgħammra bl-AIS fuq displej addattata bħar-radar jew l-ECDIS Interna. Is-sistemi tal-AIS huma maħsuba sabiex itejbu s-sikurezza tan-navigazzjoni fl-użu minn vapur għall-vapur, fis-sorveljanza (VTS), fil-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni tal-bastimenti, u fl-appoġġ għall-evitar tal-inċidenti.

Jistgħu jiġu distinti diversi tipi ta’ stazzjonijiet AIS:

(a)

Stazzjonijiet mobbli tal-klassi A użati mill-bastimenti kollha li jbaħħru li jaqgħu taħt ir-rekwiżiti tal-Kapitolu V tas-SOLAS tal-IMO;

(b)

Stazzjonijiet mobbli tal-klassi B SO/CS li għandhom funzjonalità limitata li jintużaw minn eż. dgħajjes privati;

(c)

Derivati tal-Klassi A, li għandhom funzjonalità tal-klassi A sħieħa fuq livell ta’ VDL, jistgħu jiżvijaw f’funzjonijiet supplimentari u jistgħu jkunu wżati mill-bastimenti kollha li ma jaqgħux taħt ir-rekwiżiti tal-ġarr tal-IMO (eż. laneċ tal-tal-irmonk, bastimenti pilota, bastimenti għan-navigazzjoni interna (li se jkunu msejħa l-AIS interni f’dan id-dokument),

(d)

l-istazzjonijiet bażi, inklużi l-istazzjonijiet ripetituri tat-tip simplex u duplex ibbażati fuq l-art.

Jistgħu jiġu distinti l-metodi ta’ operazzjoni li ġejjin:

(e)

Operazzjoni minn vapur għall-vapur: il-bastimenti kollha mgħammra bl-AIS jistgħu jirċievu informazzjoni statika u dinamika mill-bastimenti l-oħra kollha mgħammra bl-AIS li huma milħuqin mir-radju;

(f)

Operazzjoni minn vapur għall-art, dejta minn bastimenti mgħammra bl-AIS tista’ wkoll tkun riċevuta minn stazzjonijiet ibbażati fuq l-AIS magħquda maċ-ċentru tal-RIS minn fejn tkun tista’ tiġi ġġenerata stampa tat-traffiku (TTI u/jew STI);

(g)

Operazzjoni mill-art għall-vapur: tista’ tiġi trażmessa dejta dwar is-sikurezza mill-art għall-bastiment.

Karatteristika tal-AIS hija l-modalità awtonomu, bl-użu tas-SOTDMA mingħajr il-bżonn ta’ stazzjon prinċipali li jorganizza. Il-Protokoll tar-radju huwa ddisinjat b’tali mod li l-istazzjonijiet tal-bastimenti joperaw awtonomament b’mod li jorganizzaw lilhom inifushom billi jiskambjaw il-parametri tal-aċċess għall-konnessjonijiet. Il-ħin huwa maqsum fi strutturi ta’ minuta ’l-waħda b’2 250 perjodi ta’ ħin għal kull stazzjon tar-radju li hu sinkronizzat mall-ħin skont il-UTC tal-GNSS. Kull parteċipant jorganizza l-aċċess tiegħu għall-istazzjon tar-radju billi jagħżel perjodi ta’ ħin liberi billi jagħti każ l-użu fil-futur ta’ perjodi ta’ ħin minn stazzjonijiet oħra. M’hemmx bżonn ta’ intelliġenza ċentrali li tikkontrolla l-perjodi ta’ ħin assenjati.

Stazzjon tal-AIS Interna ġeneralment jikkonsisti mill-komponenti li ġejjin:

(h)

transceiver VHF (trasmettitur wieħed/żewġ riċevituri);

(i)

riċevitur GNSS;

(j)

proċessur tad-dejta.

L-AIS universali li jinġarr fuq il-vapur, kif definit mill-IMO, l-ITU u l-IEC, u rakkomandat għall-użu fin-navigazzjoni interna juża aċċess multiplu bid-diviżjoni tal-ħin u li jorganizza lilu nnifsu (SOTDMA) fil-frekwenza marittima mobbli VHF. L-AIS jopera fuq il-frekwenzi VHF AIS 1 (161,975 MHz) u AIS 2 (162,025 MHz) stabbiliti internazzjonalment, u jista’ jiġi maqlub għal fuq frekwenzi oħra fil-frekwenza marittima mobbli VHF.

Sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti tan-navigazzjoni interna, l-AIS għandha tkun żviluppata iżjed għal dik li hi msejjħa l-AIS Interna filwaqt li tkun ippriżervata l-kompatibbilità mal-AIS marittima tal-IMO.

Is-sistemi tal-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni tal-bastimenti fin-navigazzjoni interna għandhom ikunu kompatibbli mal-AIS marittima, kif definita mill-IMO. Għalhekk il-messaġġi tal-AIS għandhom jinkludu:

(k)

Informazzjoni statika, bħan-numru uffiċjali tal-vapur, is-sinjal tas-sejħa tal-bastiment, l-isem tal-bastiment, it-tip ta’ bastiment;

(l)

Informazzjoni dinamika, bħal pożizzjoni tal-bastiment b’indikazzjoni tal-preċiżjoni u l-istatus ta’ integrità.

(m)

Informazzjoni dwar il-vjaġġ, bħall-kumbinazzjoni tat-tul u l-wisa’ tal-bastiment, merkanzija perikoluża abbord;

(n)

Informazzjoni speċifika għan-navigazzjoni interna, eż. l-għadd ta’ koni blu/dwal skont l-ADN/ADNR jew il-ħin tal-wasla stmat (ETA) fil-magħluq/pont/terminal/fruntiera.

Għall-bastimenti mexjin ir-rata ta’ aġġornament tal-informazzjoni dinamika fuq livell tattiku tista’ tkun maqluba bejn il-modalità SOLAS u l-modalità interna. Fil-modalità tal-kanali navigabbli interni tista’ tkun assenjata bejn żewġ sekondi u għaxar minuti. Għall-bastimenti ankrati huwa rakkomandat li jkun hemm rata ta’ aġġornament ta’ bosta minuti, jew jekk l-informazzjoni tkun emendata.

L-AIS hija sors adizzjonali ta’ informazzjoni dwar in-navigazzjoni. L-AIS ma tissostitwix iżda tappoġġja s-servizzi tan-navigazzjoni bħall-monitoraġġ tal-miri bir-radar u l-VTS. Is-saħħa tal-AIS hija bħala meżż ta’ monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta’ bastimenti li huma mgħammra biha. Minħabba l-karatteristiċi differenti tagħhom, l-AIS u r-radar jikkumplimentaw lil xulxin.

2.3.   Rekwiżiti funzjonali

2.3.1.   Rekwiżiti ġenerali għall-AIS interni

L-AIS hija bbażzata fuq l-AIS marittima skont ir-regolament SOLAS tal-IMO.

L-AIS Interna għandha tkopri il-funzjonalità primarja tal-AIS SOLAS tal-IMO filwaqt li tikkunsidra r-rekwiżiti speċifiċi tan-navigazzjoni interna.

L-AIS interna għandha tkun kompatibbli mall-AIS SOLAS tal-IMO u għandha tippermetti l-iskambu ta’ dejta dirett bejn il-bastimenti li jbaħħru u dawk li jinnavigaw internament f’żona bi traffiku varjat.

Ir-rekwiżiti li ġejjin huma rekwiżiti kumplimentari jew adizzjonali għall-AIS Interna, li hija differenti mill-AIS SOLAS tal-IMO.

2.3.2.   Il-kontenut tal-tal-informazzjoni

Ġeneralment hija biss l-informazzjoni dwar il-monitoraġġ, il-lokalizzazzjoni u s-sikurezza li għandha tkun trażmessa permezz tal-AIS Interna. Meta jittieħed kont ta’ din il-ħtieġa, il-messaġġi tal-AIS Interna għandhom l-informazzjoni li ġejja:

L-oġġetti li huma mmarkati b“*” għandhom jkunu ttrattati b’mod differenti fil-każ ta’ vapuri li jbaħħru fil-baħar.

2.3.2.1.   Informazzjoni statika dwar il-vapur

L-informazzjoni statika dwar il-vapur għall-bastimenti interni għandha jkollha l-istess parametri u l-istess struttura bħall-AIS tal-IMO sakemm tkun applikabbli. L-oqsma ta’ parametri li ma jintużawx għandhom jiġu ssettjati bħala “mhux disponibbli”

Għandha tkun miżjuda informazzjoni statika speċifika interna dwar il-vapur.

L-informazzjoni statika dwar il-vapur hija mxandra b’mod awtonomu minn fuq il-vapur jew meta mitluba.

Identifikatur tal-utent (MMSI)

(Standard AIS tal-IMO)

L-isem tal-vapur

(Standard AIS tal-IMO)

Is-sinjal tas-sejħa

(Standard AIS tal-IMO)

In-numru tal-IMO *

(Standard IMO AIS/mhux disponibbli għal-vapuri Interni)

It-tip ta’ vapur u merkanzija *

(Standard IMO AIS/emendat għall-AIS Interna)

It-tul totali (preċiż sad-decimetri)*

(Standard IMO AIS/emendat għall-AIS Interna)

Il-wisa’ totali (preċiż sad-decimetri) *

(Standard IMO AIS/emendat għall-AIS Interna)

In-numru uniku ta’ identifikazzjoni għall-bastimenti Ewropej (ENI)

(estensjoni tal-AIS Interna)

It-tip ta’ bastiment u konvoj (ERI)

(estensjoni tal-AIS Interna)

Bastiment mgħobbi/mhux mgħobbi

(estensjoni tal-AIS Interna)

2.3.2.2.   Informazzjoni dinamika dwar il-vapuri

L-informazzjoni dinamika dwar il-vapur għall-bastimenti interni għandha jkollha l-istess parametri u l-istess struttura bħal fl-AIS tal-IMO sa fejn huwa applikabbli. Dawk l-oqsma tal-parametri li m’humiex użati għandhom jiġu ssettjati bħala “mhux disponibbli”.

Għandha tkun miżjuda informazzjon speċifika interna dinamika dwar il-vapuri.

L-informazzjoni dwar il-vapuri dinamika tixxandar awtonomament mill-vapur jew fuq talba

Pożizzjoni (WGS 84)

(Standard AIS tal-IMO)

Veloċità SOG (informazzjoni dwar il-kwalità) *

(Standard AIS tal-IMO)

Rotta COG (informazzjoni dwar il-kwalità) *

(Standard AIS tal-IMO)

Direzzjoni HDG (informazzjoni dwar il-kwalità) *

(Standard AIS tal-IMO)

Ir-rata tad-dawrien ROT

(Standard AIS tal-IMO)

Il-preċiżjoni tal-pożizzjoni (GNSS/DGNSS)

(Standard AIS tal-IMO)

Il-ħin li jieħu t-tagħmir biex isib il-pożizzjoni

(Standard AIS tal-IMO)

L-istatus tan-navigazzjoni

(Standard AIS tal-IMO)

Is-sinjal il-blu mtella’

(L-estensjoni tal-AIS interna/partijiet reġjonali fl-Istandard AIS tal-IMO)

Il-kwalità tal-informazzjoni dwar il-veloċità

(L-estensjoni AIS interna/miksuba minn senser tal-vapur jew GNSS)

Il-kwalità tal-informazzjoni dwar ir-rotta

(L-estensjoni AIS interna/miksuba minn senser tal-vapur jew GNSS)

Il-kwalità tal-informazzjoni dwar id-direzzjoni

(L-estensjoni AIS interna/miksuba minn senser tal-vapur jew GNSS)

2.3.2.3.   Iinformazzjoni dwar il-vjaġġ tal-vapur

L-informazzjoni dwar il-vjaġġ tal-vapur għall-bastimenti interni għandha jkollha l-istess parametri u l-istess strutturi bħall-AIS tal-IMO sakemm tkun applikabbli. Oqsma ta’ parametri mhux użati għandhom ikunu ssettjati bħala “mhux disponibbli”.

Għandha tkun miżjuda informazzjon dwar il-vapur speċifika interna.

L-informazzjoni dwar il-vapuri marbuta mal-vjaġġ tixxandar awtonomament mill-vapur jew fuq talba

Destinazzjoni (kodiċi tal-pożizzjoni ERI)

(Standard AIS tal-IMO)

Kategorija ta’ merkanzija perikoluża

(Standard AIS tal-IMO)

Fundar statiku massimu preżenti *

(Standard AIS tal-IMO)

ETA

(Standard AIS tal-IMO)

Fundar statiku massimu preżenti *

(Standard AIS tal-IMO/emmendat għall-AIS Interna)

Klassifikazzjoni bħala merkanzija perikoluża

(Estensjoni tal-AIS Interna)

2.3.2.4.   Informazzjoni dwar il-ġestjoni tat-traffiku

L-iformazzjoni dwar il-ġestjoni tat-traffiku hija għal użu speċifiku fin-navigazzjoni interna. Din l-informazzjoni tiġi trażmessa meta meħtieġa jew meta mitluba lill/minn bastimenti interni biss.

L-ETA f‘magħluq/pont/terminal

L-informazzjoni dwar l-ETA f‘magħluq/pont/terminal hija trażmessa bħala messaġġ indirizzat mill-vapur għall-art.

L-ID tal-magħluq/pont/terminal (UN/LOCODE)

(Estensjoni tal-AIS Interna)

L-ETA fil-magħluq/fuq il-pont/fuq it-terminal

(Estensjoni tal-AIS Interna)

L-għadd ta’ laneċ tal-irmonk li jassistu

(Estensjoni tal-AIS Interna)

L-għoli tal-bastiment

(Estensjoni tal-AIS Interna)

L-RTA f’magħluq/pont/terminal

L-informazzjoni RTA f‘magħluq/pont/terminal hija trażmessa bħala messaġġ indirizzat mill-art għall-vapur.

L-ID tal-magħluq/pont/terminal (UN/LOCODE)

(Estensjoni tal-AIS Interna)

L-RTA f’magħluq/pont/terminal

(Estensjoni tal-AIS Interna)

L-għadd ta’ persuni abbord

L-għadd ta’ persuni abbord ikun preferibbilment trasmess bħala messaġġ indirizzat mill-vapur għall-art meta mitlub jew fil-waqt.

In-numru totali ta’ persuni abbord

(Standard AIS tal-IMO)

L-għadd ta’ membri tal-ekwipaġġ abbord

(Estensjoni tal-AIS Interna)

L-għadd ta’ passiġġieri abbord

(Estensjoni tal-AIS Interna)

L-għadd ta’ personal tal-vapur abbord

(Estensjoni tal-AIS Interna)

L-istatus tas-sinjal

L-informazzjoni dwar l-istatus tas-sinjal hija trażmessa bħala messaġġ imxandar mill-art għall-vapur

Il-pożizzjoni tas-sinjal (WGS84)

(Estensjoni tal-AIS Interna)

Il-forma tas-sinjal

(Estensjoni tal-AIS Interna)

L-istatus tad-dawl

(Estensjoni tal-AIS Interna)

Twissijiet tal-EMMA

L-informazzjoni dwar it-twissijiet tal-EMMA hija trażmessa bħala messaġġ imxandar mill-art għall-vapur

Twissijiet fuq it-temp lokali

(Estensjoni tal-AIS Interna)

Il-livelli tal-ilma

L-informazzjoni dwar il-livelli tal-ilma hija trażmessa bħala messaġġ imxandar mill-art għall-vapur

L-informazzjoni dwar il-livell tal-ilma lokali

(Estensjoni tal-AIS Interna)

Messaġġi dwar is-sikurezza

Il-messaġġi dwar is-sikurezza jiġu trażmessi meta meħtieġa bħala messaġġi mxandra jew indirizzati.

2.3.3.   L-intervall tar-rapportaġġ tat-trażmissjoni tal-informazzjoni

It-tipi differenti ta’ informazzjoni tal-AIS Interna għandhom ikunu trażmessi b’rati ta’ rapportaġġ differenti.

Għal bastimenti mexjin f’passaġġi navigabbili interni r-rata ta’ rapportaġġ għall-informazzjoni dinamika tista’ tinqaleb bejn il-format SOLAS u l-format tal-passaġġi navigabbli interni. Fil-modalità interna tista’ jiġi assenjata bejn żewġ sekondi u 10 minuti. F’żona bi traffiku varjat bħalma huma portijiet fil-baħar għandu jkun possibbli li titnaqqas ir-rata ta’ rapportaġġ għall-informazzjoni dinamika mill-awtorità kompetenti sabiex ikun żgurat bilanċ fir-rappurtaġġ tal-imġieba bejn bastimenti interni u bastimenti SOLAS. Ir-rapportaġġ tal-imġieba għandu jkun jista’ jinqaleb b’kontrolli TDMA minn stazzjoni bażi (qlib awtomatiku bit-telekmand TDMA permezz tal-messaġġ 23) u b’kontrolli minn sistemi li jinsabu fuq il-vapur, eż. MKD, ECDIS jew fuq il-kompjuter abbord, permezz tal-interfejs, e.g. IEC 61162 (qlib awtomatiku bil-kontroll ta’ sistema li tinġarr fuq il-vapur). Għall- informazzjoni statika u relatata mall-vjaġġ huwa rakkomandat li jkun hemm rata ta’ rapportaġġ ta’ bosta minuti, fuq talba, jew jekk l-informazzjoni tkun emendata.

Ir-rati ta’ rapportaġġ li ġejjin huma applikabbli:

Informazzjoni statika dwar il-vapuri

Kull sitt minuti jew meta d-dejta tkun emendata jew meta tintalab

Informazzjoni dinamika dwar il-vapuri

Jiddependi mill-istatus ta’ navigazzjoni u l-modalità tal-operazzjoni tal-vapur, jew il-modalità tal-passaġġi navigabbli interni jew il-modalità SOLAS (assenjata), ara t-Tabella 2.1

Informazzjoni dwar il-vapur marbuta mal-vjaġġ

Kull sitt minuti, meta d-data tiġi emendata jew meta tintalab

Informazzjoni dwar il-ġestjoni tat-traffiku

Skont il-bżonn (għandha tkun definita mill-awtorità kompetenti)

Messaġġi dwar is-sikurezza

Skont il-bżonn


Tabella 2.1

Ir-rata ta’ aġġornament tal-informazzjoni dinamika dwar il-vapuri

Il-kondizzjonijiet dinamiċi tal-vapuri

Intervall għar-rapportaġġ nominali

Status tal-vapur “ankrat” u mhux miexi b’iktar minn tliet nodi

Tliet minuti (4)

Status tal-vapur “ankrat” u u mhux miexi b’iktar minn tliet nodi

10 sekondi (4)

Vapur li qed jopera bil-modalità SOLAS, miexi b’veloċità minn 0 sa 14-il nod

10 sekondi (4)

Vapur li qed jopera bil-modalità SOLAS, miexi b’veloċità minn 0 sa 14-il nod u jbiddel il-rotta

3 1/3 secondi (4)

Vapur li qed jopera bil-modalità SOLAS, miexi b’veloċità minn 14 sa 23 nod

Sitt secondi (4)

Vapur li qed jopera bil-modalità SOLAS, miexi b’veloċità minn 14 sa 23 nod u jbiddel il-rotta

Żewġ secondi

Vapur li qed jopera bil-modalità SOLAS, miexi b’veloċità ta’ aktar minn 23 nod

Żewġ secondi

Vapur li qed jopera bil-modalità SOLAS, miexi b’veloċità ta’ aktar minn 23 nod u jbiddel il-rotta

Żewġ secondi

Vapur li qed jopera bil-modalità tal-passaġġi interni (5)

Assenjat bejn żewġt sekondi u 10 minuti

2.3.4.   Il-pjattaforma teknoloġika

Is-soluzzjoni teknika tal-AIS interni hijja bbażata fuq l-istess standards tekniċi bħall-AIS SOLAS tal-IMO (Rec. ITU-R M.1371-1, IEC 61993-2).

L-użu ta’ derivati tal-istazzjonijiet mobbli tal-Klassi A jew tad-derivati tal-istazzjonijiet mobbli tal-Klassi B “SO” li jużaw it-tekniċi SOTDMA huma rakkommandati bħala pjattaforma għall-AIS Interna. L-użu tas-“CS” tal-Klassi B bl-użu tat-tekniċi CSTDMA mhux possibbli, minħabba li ma jiggarantix l-istess prestazzjoni tat-tagħmir “SO” tal-Klassi A jew tal-Klassi B. Lanqas ma tista’tingħata trażmissjoni b’suċċess għar-radio links u lanqas ma tipprovdi il-kapaċità li tibgħat il-messaġġi speċifiċi tal-AIS Interna definiti f’din l-ispeċifikazzjoni teknika.

Sakemm l-ebda tagħmir “SO” tal-Klassi B ma jkun disponibbli, it-tagħmir AIS Interna Mobbli huwa derivat tat-taħmir AIS Interna Mobbli tal-Klassi A skont ir-regolament SOLAS tal-IMO.

2.3.5.   Il-kompatibbilità mat-transponders tal-klassi A tal-IMO

It-transponders tal-AIS Interna għandhom ikunu konformi mat-transponders tal-Klassi A tal-IMO u għandhom għalhekk ikunu kapaċi li jirċievu u jipproċessaw il-messaġġi kollha tal-AIS tal-IMO (skont il-klarifiċi tekniċi tal-ITU-R M.1317-1 u l-IALA fuq l-ITU-R M.1371-1) kif ukoll il-messaġġi definiti fil-Kapitolu 2.4 ta’ dawn l-istandards.

Il-kapaċità ta’ trażmissjoni tad-DSC u l-provvista tal-MKD m’humiex meħtiġa għat-transponders tal-AIS Interna. Il-manifatturi jistgħu jneħħu l-ħardwer u s-softwer rispettivi mit-trasponders tal-Klassi A.

2.3.6.   Identifikatur uniku

Sabiex tkun garantita l-kompattibbiltà ma’ bastimenti marittimi, in-numru ta’ Identità tas-tas-Servizz Mobbli Marittimu (MMSI) għandu jkun użat bħala identikatur tal-istazzjon uniku (identifikatur ta’ tagħmir tar-radju) għat-transponders tal-AIS Interna.

2.3.7.   Identifikatur tal-applikazzjoni għall-messaġġi tal-applikazzjoni tal-AIS Interna

Sabiex tinqeda l-ħtieġa ta’ informazzjoni għan-navigazzjoni interna jintużaw messaġġi tal-applikazzjoni speċifiċi.

Il-messaggi tal-applikazzjoni speċifiċi jikkonsistu fil-qafas tal-AIS Standard (il-messaġġ ID, indikatur ripetut, l-ID sors, l-ID tad-destinazzjoni), l-Identifikatur tal-Applikazzjoni (AI = DAC + FI) Il-kontenut tad-dejta (tul varjabbli sa’ massimu definit).

L-identifikatur tal-applikazzjoni b’16-il bit (AI = DAC + FI) jikkonsisti fi

 

Kodiċi taż-żona indikat 10-bit (DAC): internazzjonali (DAC = 1) jew reġjonali (DAC > 1)

 

Identifikatur funzjonali b’6 bits (FI) — jippermetti 64 messaġġi speċifiċi b’applikazzjoni unika.

Għall-messaġġi speċifiċi tal-applikazzjoni tal-AIS Interna ikun użat id-DAC “200”.

2.3.8.   Ir-rekwiżiti tal-applikazzjoni

Huwa neċessarju li jiddaħħlu u li jkunu esebiti il-messaġġi tal-AIS Interna (ikkodifikati bil-binary). Dan għandu jkun ġestit permezz ta’ applikazzjoni (preferibbilment b’GUI li kapaċi tinterfaċċja mat-transponder tal-AIS) fl-Interfejs tal-Preżentazzjoni (PI), jew fit-transponder stess. Il-konverżjonjiet ta’ dejta possibbli (eż. nodi f’ km/h) jew informazzjoni li tikkonċerna il-kodiċi ERI kollha (il-pożizzjoni, it-tip ta’ vapur) għandhom ikunu ġestiti hemmhekk.

Barra minn hekk it-transponder jew l-applikazzjoni relevanti għandha tkunu kapaċi li taħżen id-dejta statika interna speċifika fil-memorja interna, sabiex iżżommu l-informazzjoni meta t-tagħmir ma jkollux provvista ta’ elettriku.

Sabiex id-dejta interna speċifika fit-transponder is-sentenzi tad-dħul elenkati fl-Appendiċi D: Huma proposti Sentenzi tal-interfejs diġitali proposti għall-AIS Interna

It-tagħmir tal-AIS Interna għandu jipprovdi bħala interfejs minimu RTCM SC 104 estern għad-dħul tal-korrezzjoni DGNSS u informazzjoni dwar l-integrità.

2.4.   Emendi għall-Protokoll għall-AIS Interna

2.4.1.   Messaġġ 1, 2, 3: rapporti dwar il-pożizzjoni (ITU-R 1371-1, § 3.3.8.2.1)

Tabella 2.2

Rapport dwar il-pożizzjoni

Parametru

Numru ta’ bits

Deskrizzjoni

ID tal-messaġġ

6

Identifikatur għal dan il-messaġġ 1, 2 jew 3

Indikatur tar-ripetizzjoni

2

Użat mir-repetitur biex jindika kemm-il darba ġie ripetut messaġġ.

Assenjat = 0; 3 = tirrepetix iżjed

ID tal-utent (MMSI)

30

In-numru MMSI

Status tan-navigazzjoni

4

0 = l- ibaħħar bl-użu tal-magna; 1 = ankrat; 2 = mhux taħt kmand; 3 = manuvrabbiltà ristretta; 4 = mxekkla mill-fundar tagħha; 5 = irmiġġjata; 6 = fuq l-art; 7 = qed tistad; 8 = ibaħħar bil-qlugħ;

9 = riżervat għall-bidla fil-futur tal-Istatus tan-Navigazzjoni għall-HSC; 10 = riżervat għall-bidla fil-futur tal-Istatus tan-Navigazzjoni għall-WIG; 11-14 = riżervat għall-użu fil-futur; 15 = mhux definit = assenjat

Ir-rata ta’ dawrien ROTAIS

8

±127 (–128 (80 hex) jindika li mhux disponibbli, liem ser ikun assenjat)

Ikkodifikat mir-ROTAIS = 4,733 SQRT(ROTINDICATED) gradi/minn

ROTINDICATED hija r-rata ta’ dawrien (720o kull minuta), kif indikat minn senser estern

+127 = iddur lejn il-lemin bi 720o kull minuta jew iktar;

–127 = iddur lejn ix-xellug bi 720o kull minuta jew iktar,

Veloċità fuq l-art

10

Il-veloċità fuq l-art fi 1/10 nodi passi (0-102,2 nodi)

1 023 = mhux disponibbli; 1 022 = 102,2 nodi jew iktar (6)

Preċiżjoni tal-pożizzjoni

1

1 = għoli (< 10 m; Modalità differenzjali ta’ e.g. riċevitur DGNSS) 0 = baxx (> 10 m; Modalità awtonoma ta’ e.g. GNSS riċevitur jew Tagħmir ieħor għall-Iffissar tal-Pożizzjoni b’mod Elettroniku); assenjata = 0

Lonġitudni

28

Il-lonġitudni fi’1/10 000 min (± 180o, l-Lvant = pożittiv, l-Punent = negattiv.

181o (6791AC0 hex) = mhux disponibbli = assenjata)

Latitudni

27

Il-latitudni fil-1/10 000 min (± 90o, it-Tramuntana = pożittiv, in-Nofsinhar = negattiv, 91o (3412140 hex) = mhux disponibbli = assenjata)

Rotta fuq l-art

12

Ir-rotta fuq l-art f’1/10o (0-3599). 3 600 (E10 hex) = mhux disponibbli = assenjata;

3 601–4 095 mhux ser ikun użat

Direzzjoni reali

9

Gradi (0-359) (511 jindika li mhux disponibbli = assenjata).

Timbru tal-ħin

6

Is-sekonda tal-UTC ta’ meta kien iġġenerat ir-rapport (0-59, jew 60 jekk it-timbbru tal-ħin mhux disponibbli, li ser ukoll ikun il-valur assenjat,

jew 62 jekk is-Sistema tal-Iffissar tal-Pożizzjoni b’mod Elettroniku topera fil-modalità stmat (navigazzjoni fuq stima)

jew 61 jekk is-sistema tal-ippożizzjonar tinsab fuq il-modalità bu dħul manwali

jew 63 jekk is-sistema tal-ippożizzjonar mhix operattiva)

Sinjal blu

2

Indikazzjoni jekk is-sinjal il-blu huwa ssettjat 0 = mhux disponibbli = assenjat, 1 = le 2 = iva, 3 = mhux użat (7)

Bits reġjonali

2

Għandha tiġi definita mill-awtorità reġjonali kompetenti. Għandha tkun issettjata fuq iz-żero jekk mhux użat għall-ebda applikazzjoni reġjonali. L-applikazzjonijiet reġjonali m’għandhomx jużaw iż-żero.

Riserva

1

Mhux użata. Għandha tkun issettjata fuq iz-żero. Riżervata għall-użu fil-futur.

Bandiera RAIM

1

RAIM (monitoraġġ integru awtonomu tar-riċevitur) bandiera tat-tagħmir tal-iffissar tal-pożizzjoni elettroniku; 0 = RAIM mhux użat = assenjat; 1 = RAIM assenjat)

L-istat ta’ kommunikazzjoni

19

Ara ITU-R M. 1371-1 tabella 15B

 

168

Jokkupa perjodu ta’ ħin wieħed

2.4.2.   Messaġġ 5: Dejta statika dwar il-vapur u dwar il-vjaġġ (ITU-R 1371-1, § 3.3.8.2.3)

Tabella 2.3

Rapport dwar id-dejta statika u dinamika tal-vapur

Parametru

Numru ta’ bits

Deskrizzjoni

ID tal-messaġġ

6

L-identifikatur għal dan il-messaġġ 5

Indikatur tar-ripetizzjoni

2

Użat mir-repetitur sabiex jindika kemm-il darba ġie ripetut messaġġ

Assenjat = 0; 3 = tirrepetix iżjed

ID tal-utent(MMSI)

30

Numru MMSI

Indikatur tal-verżjoni AIS

2

0 = Stazzjon konformi mal-Edizzjoni AIS 0; 1-3 = Stazzjon konformi mal-Edizzjonijiet AIS futuri 1, 2, u 3

Numru IMO

30

1–999999999; 0 = mhux disponibbli = assenjat (8)

Sinjal tas-sejħa

42

7 × 6 bit karattri ASCII, “@@@@@@@” = mhux disponibbli = assenjat (9)

Isem

120

B’massimu ta’ 20 karattru 6 bit ASCII, @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = mhux disponibbli = assenjat

It-tip ta’ vapur u merkanzija

8

0 = mhux disponibbli jew ebda vapur = assenjat; 1-99 = kif definit fi § 3.3.8.2.3.2; 100-199 = ippreżervat, għal użu reġjonali; 200-255 = ippreżervat, ġħal użu fil-futur (10)

Dimensjonijiet tal-vapur/konvoj

30

Punt ta’ refernza għall-pożizzjoni rrappurtata; Tindika wkoll id-dimensjoni tal-vapur f’metri (ara l-Fig. 18 u § 3.3.8.2.3.3) (11), (12), (13)

It-tip ta’ tagħmir biex tkun stabbilita il-pożizzjoni b’mod elettroniku

4

0 = Mhux definit (assenjat),

1 = GPS,

2 = GLONASS,

3 = GPS/GLONASS ikkombinat

4 = Loran-C,

5 = Chayka,

6 = Sistema tan-Navigazzjoni Integrata,

7 = skandaljat,

8-15 = mhux użat

ETA

20

Ħin tal-wasla stmat; MMDDHHMM UTC

Bits 19-16: xahar; 1-12; 0 = mhux disponibbli = assenjat;

Bits 15-11: jum; 1-31; 0 = mhux disponibbli = Assenjat;

Bits 10-6: siegħa; 0-23; 24 = mhux disponibbli = assenjat;

Bits 5-0: minuta 0-59; 60 = mhux disponibbli = assenjat

Fundar statiku massimu preżenti

8

F’ 1/10 m, 255 = fundar 25,5 m jew akbar, 0 = mhux disponibbli = assenjat (12)

Destinazzjoni

120

Massimu ta’ 20 karattru bl-uża ta’ ASCII 6-bit; @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = mhux disponibbli (14)

DTE

1

Ippreparat għad-dejta tat-terminal (0 = disponibbli, 1 = mhux disponibbli = assenjat)

Riserva

1

Riserva. Mhux użat. Għandu jkun issettjat fuq 0. Riżervat għall-użu fil-futur

 

424

Jokkupa żewġ perjodi ta’ ħin

2.4.3.   Il-messaġġ 23, kmand ta’ assenjament fi grupp (ITU-R M. 1371-2 [PDR)

Tabella 2.4

Kmand ta’ assenjament fi grupp

Parametru

Numru ta’ bits

Deskrizzjoni

ID tal-messaġġ

6

Identifikatur għall-messaġġ 23; dejjem 23

Indikatur repetut

2

Użat mir-repetitur biex jindika kemm-il darba messaġġ ġie repetut 0-3; assenjat = 0; 3 = tirrepetix iktar

ID tas-sors

30

MMSI tal-istazzjoni li tassenja.

Riserva

2

Riserva. Għandha tkun iffissata fuq 0

Lonġitudni 1

18

Il-lonġitudni taż-żona li għaligħa japplika l-assenjament fi grupp; ir-rokna ta’ fuq tal-lemin(grigal); f’ 1/10 min

(± 180o, il-Lvant = pożittiv, Il-Punent = Negattiv).

Latitudni 1

17

Il-latitudni tal-żona li għaligħa japplika l-assenjament tal-grupp; ir-rokna ta’ fuq tal-lemin(grigal); f’ 1/10 min

(± 90o, it-Tramuntana = pożittiv, in-Nofsinhar = negattiv).

Lonġitudni 2

18

Il-lonġitudni tal-żona li għaliha japplika l-assenjament fi grupp; Ir-rokna t’isfel tax-xellug (il-Lbiċ); f’ 1/10 min

(± 180o, il-Lvant = pożittiv, il-Punent = negattiv).

Il-latidudni 2

17

Il-latitudni tal-żona li għaligħa japplika l-assenjament tal-grupp; ir-rokna ta’ fuq tal-lemin(il-Lbiċ); f’ 1/10 min

(± 90o, it-Tramuntana = pożittiv, in-Nofsinhar = negattiv).

It-tip ta’ stazzjon

4

0 = kull tip ta’ tagħmir mobbli (Assenjat); 1 = riżervat għall-użu fil-futur; 2 = it-tipi kollha ta’ stazzjonijiet mobbli tal-Klassi B; 3 = stazzjon mobbli li jinġarr fl-ajru SAR; 4 = l-istazzjonijiet A sa N; 5= L-istazzjon mobbli tal-Klassi B“CS” li jinġarr fuq il-vapur (IEC62287 only); 6= il-passaġġi tal-ilma 7 sa 9= l-użu reġjonali u 10 sa 15 = għall-użu fil-futur

It-tip ta’ vapur u t-tip ta’ merkanzija

8

0= it-tipi kollha (assenjat)

1...99 ara t-tabella 18 ta’ ITU-R M.1371-1

100...199 riżervati għall-użu reġjonali

200...255 riżervati għall-użu fil-futur

Riserva

22

Riżervati għall-użu fil-futur. M’humiex użati. Ser ikunu ssetjati fuq iz-0.

Il-modalità Tx/Rx

2

Dan il-parametru jikkmanda l-istazzjonijiet rispettivi għall-waħda mill-modalitajiet li se ġejjin:

0 = TxA/TxB, RxA/RxB (assenjat); 1 = TxA, RxA/RxB, 2 = z-TxB, RxA/RxB, 3 = riżervata għall-użu fil-futur

Intervall tar-rapportaġġ

4

Dan il-parametru jikkmanda l-istazzjonijiet rispettivi għall-intervall tar-rapportaġġ mogħti fit-Tabella 2.5 hawn taħt

Ħin kwiet

4

0 = assenjat = ebda ħin ta’ kwiet m’hu mitlub; 1-15 = ħin kwiet ta’ 1 sa 15-il min.

Riżerva

6

Riżerva. Mhux użat. Ser ikun issettjat fuq 0. Rrizervat għall-uzu fil-futur

Total

160

Jokkupa perjodu ta’ żmien wieħed


Tabella 2.5

Settings tal-intervalli tar-rapportaġġ għall-użu mal-messaġġ 23

Issettjar tal-kamp tal-intervall tar-rapportaġġ

Intervall tar-rapportaġġ għall-messaġġ 18

0

Kif mogħti mill-modalità awtonoma

1

10 minuti

2

Sitt minuti

3

Tliet minuti

4

Minuta waħda

5

30 sekonda

6

15 sekonda

7

10 sekondi

8

Ħames sekondi

9

Żewġ sekondi

10

L-intervall tar-rapportaġġ iqsar li jmiss

11

L-intervall tar-rapportaġġ itwal li jmiss

12 to 15

Riżervat għall-użu fil-futur

Note: Meta l-operazzjoni tal-kanal doppju tkun sospiża mill-kmand tal-modalità Tx/Rx 1 jew 2, l-intervall tar-rapportaġġ li jirriżulta huwa d-doppju tal-intervall mogħti fit-tabella hawn fuq.

2.4.4.   L-applikazzjoni ta’ messaġġi speċifiċi (ITU-R 1371-1, § 3.3.8.2.4/§ 3.3.8.2.6)

Għall-iskambju tad-dejta neċessarja fin-navigazzjoni interna huma definiti messaġġi speċifiċi għall-applikazzjoni tal-AIS Interna.

L-identifikaturi tal-applikazzjoni reġjonali (RAI) tal-applikazzjoni tal-AIS Interna jikkonsistu fid-DAC “200” identifikatur tal-funzjoni (FI) kif definit f’din is-sezzjoni.

2.4.4.1.   L-allokazzjoni tal-tal-identifkaturi tal-funzjoni (FI) fil-fergħa tal-AIS Interna

L-FI fil-fergħa tal-AIS Interna għandhom jiġu allokati u użati kif deskritta f’1371-1 tabella 37B. Kull FI fil-fergħa interni għandu jkun allokat lil wieħed mill-gruppi ta’ applikazzjoni li ġejjin:

użu ġenerali (Gen),

Servizzi ta’ traffiku tal-bastimenti (VTS),

għajnuniet- għan-navigazzjoni (A-to-N),

tfittxija u salvataġġ (SAR).

Tabella 2.6:

FI fil-fergħa tal-AIS Interna

FI

FIG

Isem tal-messaġ tal-funzjoni reġjonali

Mib-għut minn

Imxandar

Indirizzat

Deskrizzjoni

10

Gen

Dejta statika u dwar il-vjaġġ tal-vapuri interni

Vapur

X

 

Ara l-messaġġ F110 speċifiku intern: Dejta statika u dwar il-vjaġġ tal-vapuri interni

21

VTS

ETA fil- magħluq/pont/terminal

Vapur

 

X

Ara l-messaġġ F121 speċifiku intern: l-ETA fil-magħluq/pont/terminal

22

VTS

L-RTA fil- magħluq/pont/terminal

L-art

 

X

Ara l-messaġġ F122 speċifiku intern: l-RTA fil-magħluq/pont/terminal

23

VTS

Twissija tal-EMMA

L-art

X

 

Ara l-messaġġ F123 speċifiku intern: It-twissija tal-EMMA

24

VTS

Il-livell tal-ilma

L-art

X

 

Ara l-messaġġ 24 speċifiku intern: il-livel tal-ilma

40

A-sal-N

L-istatus tas-sinjal

L-art

X

 

Ara l-messaġġ 40 speċifiku intern: l-istatus tas-sinjal

55

SAR

L-għadd ta’ persuni abbord intern

Il-vapur

X

X (preferibbilment)

Ara l-messaġġ FI 55 speċifiku intern: l-għadd ta’ persuni abbord

Uħud mill-FI ġewwa l-fergħa interna għandhom ikunu riżervati għall-użu fill-futur.

2.4.4.2.   Id-definizzjoni ta’ messaġġi speċifiċi interni

Il-messaġġ speċifiku FI 10 interni: Dejta statika u dwar il-vjaġġ tal-vapuri interni

Dan il-messaġġ għandu jkun użat mill-bastimenti interni biss, biex ixandru dejta statika dwar il-vapur u dwar il-vjaġġ flimkien mal-messaġġ 5. Il-messaġġ għandu jkun mibgħut mal-messaġġ binarju 8 mill-iktar fis (mill-perspettiva tal-AIS) wara l-messaġġ 5.

Tabella 2.7

Rapport dwar id-dejta tal-bastimenti interni

 

Parametru

Numru ta’ bits

Deskrizzjoni

 

ID tal-messaġġ

6

L-identifikatur għall-messaġġ 8; dejjem 8

 

Indikatur tar-ripetizzjoni

2

Użat mir-ripetitur biex jindika kemm-il darba kien ripetut messaġġ. Assenjat = 0; 3 = tirrepetix aktar

 

ID tas-Sors

30

In-numru MMSI

 

Riżerva

2

Mhux użat, għandu jkun issettjat fuq 0. Riżervat għall-użu fil-futur.

Id-Dejta binarja

Identifikatur binarju

16

Kif deskritt fit-Tabella 2.6

In-Numru Uniku ta’ Identifikazzjoni Ewropew

48

karattri 8*6 Bit ASCII

It-tul tal-vapur

13

1-8 000 (il-bqija m’għandux jintuża) it-tul tal-vapur fi 1/10m 0 = assenjat

Il-wisa’ tal-vapur

10

1-1 000 (il-kumplametn m‘għandux ikun użat) il-wisa’ tal-vapur fi 1/10m; 0 = assenjata

It-tip ta’ bastiment u ta’ konvoj

14

Il-klassifikazzjoni ERI numerika (CODES): it-tip ta’ bastiment u ta’ konvoj kif deskritt fl-Appendiċi E: it-tipi ta’ vapuri ERI

Merkanzija perikoluża

3

L-għadd ta’ koni blu/id-dwal 0-3; 4 = B-Flag, 5 = assenjata = mhux magħruf

Il-fundar

11

1-2 000 (il-bqija mhux użat) il-kurrent f’1/100m, 0 = assenjat = mhux magħruf

Mgħobbi/mhux mgħobbi

2

1 = mgħobbi, 2 = mhux mgħobbi, 0 = mhux disponibbli/assenjat, it-3 m’għandux ikun użat

Il-kwalità tal-informazzjoni dwar il-veloċità

1

1 = għolja, 0 = baxxa/GNSS = assenjata (15)

Il-kwalità tal-informazzjoni dwar-rotta

1

1 = għolja, 0 = baxxa/GNSS = assenjata (15)

Il-kwalità tal-informazzjoni dwar id-direzzjoni

1

1 = għolja, 0 = baxxa = assenjata (15)

Riżerva

8

Mhux użat, ser ikun issettjat għal 0. Riżervat għall-użu fil-futur

 

 

168

Jokkupa perjodu ta’ żmien wieħed

Id-dettalji li jirrigwardjaw kodifikazzjoni tat-tip ta’ vapur ERI jinsabu fl-Appendiċi E.

Messaġġ speċifiku FI 21 interni: L-ETA fil-magħluq/fuq il-pont/fit-terminal

Dan il-messaġġ għandu jkun użat biss minn bastimenti interni, sabiex jibagħtu rapport tat-tip ETA lil magħluq, pont jew terminal sabiex japplikaw għal allokazzjoni ta’ ħin fl-ippjanar tar-riżorsi. Il-messaġġ għandu jintbagħat bil-messaġġ binarju 6.

Rikonoxximent permezz ta’ messaġġ tal-funzjoni tal-fergħa interna 22 għandu jkun irċevut fi 15-il minuta. Jekk le l-messaġġ tal-funzjoni interna 21 għandu jkun ripetut darba.

Tabella 2.8

Ir-rapport ETA

 

Parametru

Bit

Deskrizzjoni

 

ID tall-Messaġġ

6

Identifikatur għall-messaġġ 6; dejjem 6

 

Indikatur tar-ripetizzjoni

2

Użat mir-repetitur sabiex jindika kemm-il darba għandu jkun ripetut il-messaġġ

Assenjat = 0; 3 = tirrepetix iżjed

 

ID tas-Sors

30

In-numru MMSI tal-istazzjoni tas-sors

 

Numru tas-sekwenza

2

0-3

 

ID tad-destinazzjoni

30

In-numru MMSI tal-istazzjon (16) tad-destinazzjoni

 

Il-bandiera tar-ritrażmissjoni

1

Il-bandiera tar-ritrażmissjoni għandha tiġi ssettjata fuq ritrażmissjoni: 0 = ebda ritrażmissjoni = assenjata; 1 = ritrażmessa

 

Riżerva

1

Mhix użata. Għandha tkun issettjata fuq żero. Riżervata għall-użu fil-futur.

Dejta binarja

Identifikatur tal-applikazzjoni

16

Kif deskritt fit-tabella 2.6

Il-kodiċi tal-pajjiż tan-NU

12

Karattri 2*6 bit

Il-kodiċi tal-pożizzjoni tan-NU

18

Karattri 3*6 bit

In-numru tat-tat-taqsima tal-passaġġ navigabbli

30

Karattri 5*6 bit

Il-kodiċi tat-terminal

30

Karattri 5*6bit

Ettometru tal-passaġġ navigabbli

30

Karattri 5*6 bit

ETA fil-magħluq/pont/terminal

20

Il-ħin tal-wasla stmat; MMDDHHMM UTC

Bits 19-16: xahar; 1-12; 0 = mhux disponibbli = assenjat;

Bits 15-11: jum; 1-31; 0 = mhux disponibbli = assenjat;

Bits 10-6: siegħa; 0-23; 24 = mhux disponibbli = assenjat;

Bits 5-0: minuta; 0-59; 60 = mhux disponibbli = assenjat

L-għadd ta’ laneċ tal-irmonk

3

0-6, 7 = mhux magħruf = assenjat

Għoli

12

0-4 000 (il-bqija mhux użat), in 1/100m, 0 = assenjat = mhux użat

 

Riżerva

5

Mhux użat, għandu jkun issettjat fuq 0. Riżervat għall-użu fil-futur

 

 

248

Jokkupa żewġ perjodi ta’ ħin

Messaġġ speċifiku intern FI 22: RTA fil-magħluq/pont/terminal

Dan il-messaġġ għandu jintbagħat mill-istazzjon bażi biss, sabiex jassenja RTA lil magħluq, pont jew terminal lil ċertu bastiment. Il-messaġġ għandu jintbagħat bil-messaġġ binarju 6 bħala risposta għall-messaġġ tal-funzjoni tal-fergħa interna 21.

Tabella 2.9

Rapport tal-RTA

 

Parametru

Bit

Deskrizzjoni

 

ID tal-messaġġ

6

Identifikatur għall-messaġġ 6; dejjem 6

Indikatur tar-ripetizzjoni

2

Użat mir-repetitur sabiex jindika kemm-il-darba kien ripetut messaġġ. Assenjat = 0; 3 = tirrepetix iżjed

ID tas-sors

30

In-numru MMSI tal-istazzjon tas-sors

In-numru tas-sekwenza

2

0-3

ID tad-destinazzjoni

30

In-numru MMSI tal-istazzjon tas-sors

Il-bandiera tar-ritrażmissjoni

1

Il-bandiera tar-ritrażmissjoni għandha tkun issettjatafuq ritrażmissjoni: 0 = ebda ritrażmissjoni = assenjata; 1 = ritrażmessa

Riżerva

1

Mhux użat, għandu jkun issettjat fuq żero. Riżervat għall-użu fil-futur

Id-dejta binarja

L-identifikatur tal-applikazzjoni

16

Kif deskritt fit-Tabella 2.6

Il-kodiċi tal-pajjiż tan-NU

12

Karattri 2*6 Bit

Il-kodiċi tal-pajjiż tan-NU

18

Karattri 3*6 Bit

In-numru tas-sezzjoni tal-passaġġ navigabbli

30

Karattri 5*6 Bit

Il-kodiċi tat-terminal

30

Karattri 5*6 Bit

L-ettomettru tal-passaġġ navigabbli

30

Karattri 5*6 Bit

L-RTA fil-magħluq/pont/terminal

20

Ħin tal-wasla rakkomandat; MMDDHHMM UTC

Bits 19-16: xahar; 1-12; 0 = mhux disponibbli = assenjat;

Bits 15-11: day; 1-31; 0 = mhux disponibbli = assenjat;

Bits 10-6: hour; 0-23; 24 = mhux disponibbli = assenjat;

Bits 5-0: minute; 0-59; 60 = mhux disponibbli = assenjat

L-istatus tal-magħluq/pont/terminal

2

0 = operazzjonali

1 = operazzjoni limitata (e.g. ostakolata minn kondizzjonijiet tekniċi, kamra waħda tal-magħluq disponibbli, eċc.)

2 = ma jaħdimx

3 = mhux disponibbli

Riżerva

2

Mhux użat, għandha tkun issettjata għal żero. Riżervat għall-użu fill-futur

 

 

232

Jokkupa żewġ perjodi ta’ ħin

Il-messaġġ speċifiku intern FI 55: l-għadd ta’ persuni abbord

Il-messaġġ għandu jintbagħat minn bastimenti interni biss, sabiex jinforma dwar l-għadd ta’ persuni, (passiġġieri, ekwipaġġ, personal navali) abbord. Il-messaġġ għandu bil-messaġġ binarju 6 preferibbilment fil-ħin tas-seħħ jew meta mitlub bl-użu tal-messaġġ funzjonali IAI binarju 2.

Alternattivament jista’ jintuża l-messaġġ binarju Standard tal-IMO “l-għadd ta’ persuni abbord” (IAI numru 16).

Tabella 2.10

Raport dwar il-persuni abbord

 

Parametru

Bit

Descrizzjoni

 

ID tal-messaġġ

6

Identifikatur għall-messaġġ 6; dejjem 6

 

Indikatur tar-ripetizzjoni

2

Użat mir-repetitur sabiex jindika kemm-il darba kien ripetut messaġġ. Assenjat = 0; 3 = tirrepetix iżjed

 

ID tas-sors

30

In-numru MMSI tal-istazzjon tas-sors

 

In-numru tas-sekwenza

2

0-3

 

ID tad-destinazzjoni

30

In-numru MMSI tal-istazzjon tad-destinazzjoni

 

Bandiera tar-ritrażmissjoni

1

Il-bandiera tar-ritrażmissjoni għandha tkun issettjata fuq ir-ritrażmissjoni: 0 = ebda ritrażmissjoni = assenjat; 1 = ritrażmess.

 

Riżerva

1

Mhux użat, għandu jkun issettjat fuq żero. Riżervat għall-użu fil-futur

Dejta binarja

Identifikatur tal-applikazzjoni

16

Kif deskritt fit-Tabella 2.6

L-għadd ta’ membri tal-ekwipaġġ abbord

8

0-254 membri tal-ekwipaġġ, 255 = mhux magħruf = assenjat

L-għadd ta’ passiġġieri abbord

13

0-8 190 passiġġieri, 8 191 = mhux magħruf = assenjat

L-għadd ta’ personal navali

8

0-254 personal navali, 255 = mhux magħruf = assenjat

Riżerva

51

Mhux użat, għandu jkun issettjat fuq żero. Riżervat għall-użu fill-futur

 

 

168

Jokkupa perjodu ta’ ħin wieħed

Messaġġ speċifiku intern FI23: Twissija mill-EMMA

It-twissija tal-EMMA ser tkun użata biex twissi lill-kaptani bl-użu ta’ simboli grafiċi fuq l-iskrin ECDIS dwar kondizzjonijiet ta’ temp ħażin. Il-messaġġ li ġej huwa kapaċi li jittrażmetti d-dejta tal-EMMA bl-użu tal-kanal AIS. Mhux ser jissostitwixxi t-twissijiet fl-Avviżi għall Kaptani. Dan il-messaġġ għandu jintbagħat permezz tal-tal-istazzjonijiet bażi biss, sabiex jagħti twissijiet fuq it-temp lill-bastimenti kollha f’ċerta żona. Il-messaġġ għandu jintbagħat bill-messaġġ binarju 8 meta jkun mitlub.

Tabella 2.11

Rapport dwar it-twissijiet tal-EMMA

 

Parametru

Bit

Deskrizzjoni

 

ID tal-messaġġ

6

Identifikatur għall-messaġġ 8; dejjem 8

 

Indikatur tar-ripetizzjoni

2

Użat mir-repetitur sabiex jindika kemm-il-darba kien ripetut messaġġ. Assenjat = 0; 3 = tirrepetix iżjed

 

ID tas-sors

30

In-numru MMSI

 

Riżerva

2

Mhux użat, għandu jkun issettjat fuq żero. Riżervat għall-użu fil-futur.

Dejta binarja

Identifikatur tal-applikazzjoni

16

Kif deskritt fit-tabella 2.6

Data tal-bidu

17

Bidu tal-perjodu ta’ validità (SSSSXXJJ),

Bits 18-10: mis-sena 2000 1-255; 0 = assenjat)

Bits 9-6: xahar (1-12; 0 = assenjat)

Bits 5-1: jum (1-31; 0 = assenjat)

Data tat-tmiem

17

Tmiem tal-prjodu ta’ validità (SSSSXXJJ),

Bits 18-10: mis-sena 2000 1-255; 0 = assenjat)

Bits 9-6: xahar (1-12; 0 = assenjat)

Bits 5-1: jum (1-31; 0 = assenjat)

Data tal-bidu

11

Ħin tal-bidu tal-perjodu tal-validità (HHMM) UTC

Bits 11-7: siegħa (0-23; 24 = assenjat)

Bits 6-1: minuta (0-59; 60 = assenjat)

Data tat-tmiem

11

Tmiem tal-perjodu ta’ validità (HHMM) UTC

Bits 11-7: siegħa (0-23; 24 = assenjat)

Bits 6-1: minuta (0-59; 60 = assenjat)

Lonġitudni tal-bidu

28

Bidu tas-sezzjoni tal-passaġġ navigabbi

Latitudni tal-bidu

27

Bidu tas-sezzjoni tal-passaġġ navigabbli

Lonġitudni tat-tmiem

28

Tmiem tas-sezzjoni tal-passaġġ navigabbi

Latitudni tat-tmiem

27

Tmiem tas-sezzjoni tal-passaġġ navigabbi

Tip

4

Tip ta’ twissija fuq it-temp: 0 = assenjat/mhux magħruf, oħrajn ara l-Appendiċi B: Il-KODIĊI EMMA Tabella B.1

Valur minimu

9

Bit 0: 0 = pożittiv, 1 = valur negattiv = bits assenjati 1-8 = valur (0-253; 254 = 254 jew ikbar, 255 = mhux magħruf = assenjat)

Valur massimu

9

Bit 0: 0 = pożittiv, 1 = valur negattiv = bits assenjati, 1-8 = valur (0-253; 254 = 254 jew ikbar, 255 = mhux magħruf = assenjat)

Klassifikazzjoni

2

Klassifikazzjoni tat-twissija (0 = mhux magħruf/assenjat, 1 = ħafif, 2 = medju, 3 = qawwi/maltemp) skont l-Appendiċi B: Il-KODIĊI EMMA Tabella B.2

Id-direzzjoni tar-riħ

4

Direzzjoni tar-riħ: 0 = assenjat/mhux magħruf, oħrajn ara l-Appendiċi B: Il-Kodiċi EMMA It-Tabella B.3

Riżerva

6

Mhux użat, għandu jkun issettjat fuq żero. Riżervat għall-użu fil-futur

 

 

256

Jokkupa żewġ perjodi ta’ ħin


Tabella 2.12

Kodiċi dwar it-tip ta’ temp

Kodiċi

Deskrizzjoni (IN)

AIS

WI

Riħ

1

RA

Xita

2

Sn

Borra u silġ

3

TH

Maltempata bir-ragħad

4

FO

Ċpar

5

LT

Temperatura baxxa

6

HT

Temperatura għolja

7

FL

Għarar

8

FI

Nar fil-foresti

9


Tabella 2.13

Kodiċi dwar it-tip ta’ temp

Kodiċi

Deskrizzjoni (IN)

AIS

1

Ħafif

1

2

Medju

2

3

Qawwi, maltemp

3


Tabella 2.14

Kodiċi tad-direzzjoni tar-riħ

Kodiċi

Deskrizzjoni (IN)

AIS

N

Tramuntana

1

NE

Grigal

2

E

Lvant

3

SE

Nofsinhar Ix-Xlokk

4

S

Nofsinhar

5

SW

Lbiċ

6

W

Punent

7

NW

Majjistral

8

Il-messaġġ speċifiku 24 interni: il-livelli tal-ilma

Dan il-messaġġ għandu jintuża biex jinforma lill-kaptani dwar il-livelli tal-ilma attwali fiż-żona tagħhom. Din hija informazzjoni addizzjonali għal perjodu ta’ żmien qasir għal-livelli tal-ilma imqassma permezz tal-Avviżi lill-Kaptani. Ir-rata ta’ aġġornament għandha tkun definita mill-awtorità kompetenti. Huwa possibbli li l-livelli tal-ilma ta’ iktar minn erba’ ġejġijiet ikunu trażmessi bl-użu ta’ messaġġi mulipli.

Il-messaġġ għandu jintbagħat mill-istazzjonijiet bażi biss, sabiex tingħata informazzjoni dwar il-livelli tal-ilma lill-bastimenti kollha f’ċerta żona. Il-messaġġ għandu jintbagħat permezz tal-messaġġ binarju 8 f’intervalli regolari.

Tabella 2.15

Rapport dwar il-livell tal-ilma

 

Parametru

Bit

Deskrizzjoni

 

ID tal-Messaġġ

6

Identifikatur għall-messaġġ 8; dejjem 8

 

Indikatur tar-ripetizzjoni

2

Użat mir-repetitur sabiex jindika kemm-il darba kien ripetut messaġġ.

Assenjat = 0; 3 = tirrepetix iktar

 

ID tas-sors

30

Numru MMSI

 

Riżerva

2

Mhux użat, għandha tkun issettjata fuq żero. Riżervat għall-użu fill-futur

Dejta binarja

Identifikatur tal-applikazzjoni

16

Kif deskritt fit-tabella 2.6

Kodiċi tal-pajjiż tan-NU

12

Il-kodiċi tal-pajjiż tan-NU li juża karattri ASCII 2*6 Bit skont l-ispeċifikazzjoni ERI

ID tal-ġejġ

11

ID uniku nazzjonali tal-gejġ (17) 1-2047, 0 = assenjat = mhux magħruf

Il-livell tal-ilma

14

Bit 0: 0 = valur negattiv, 1 = valur pożittiv

Bits 1-11: 1-8191, f’ 1/100m, 0 = mhux magħruf = assenjat (18)

ID tal-kejl

11

ID uniku nazzjonali tal-gejġ (17) 1-2047, 0 = assenjat = mhux magħruf

Il-livell tal-ilma

14

Il-bit 0: 0 = valur negattiv, 1 = valur pożittiv

Bits 1-11: 1-8191, ġo 1/100m, 0 = mhux magħruf = assenjat (18)

ID tal-gejġ

11

ID uniku nazzjonali tal-gejġ (17) 1-2047, 0 = assenjat = mhux magħruf

Il-livell tal-ilma

14

Bit 0: 0 = valur negattiv, 1 = valur pożittiv

Bits 1-11: 1-8191, ġo 1/100m, 0 = mhux magħruf = assenjat (18)

ID tal-kejl

11

ID uniku nazzjonali tal-gejġ (17) 1-2047, 0 = assenjat = mhux magħruf

Il-livell tal-ilma

14

Bit 0: 0 = valur negattiv, 1 = valur pożittiv

Bits 1-11: 1-8191, ġo 1/100m, 0 = mhux magħruf = assenjat (18)

 

 

168

Jokkupa perjodu ta’ ħin wieħed

Il-messaġġ speċifiku 40 intern: l-istatus tas-sinjal

Dan il-messaġġ għandu jintbagħat mill-istazzjonijiet bażi biss, sabiex jinforma dwar l-istatus tas-sinjali differenti tad-dawl lill-bastimenti kollha f’ċerta żona. L-informazzjoni għandha tkun esebita fuq displej esterna tal-ECDIS Interna bħala simboli dinamiċi. Il-messaġġ għandu jintbagħat permezz tal-messaġġ binarju 8 f’intervalli regolari.

Table 2.16

Rapport dwar l-istatus tas-sinjal

 

Parametru

Bit

Deskrizzjoni

 

ID tal-messaġġ

6

Identifikatur għall-messaġġ 8; dejjem 8

 

Indikatur tar-ripetizzjoni

2

Użat mir-repetitur sabiex jindika kemm ’il darba kien ripetut messaġġ

Assenjat = 0; 3 = tirrepetix aktar

 

ID tas-sors

30

Numru MMSI

 

Riżerva

2

Mhux użat, għandu jkun issettjat fuq żero. Riżervat għall-użu fil-futur

Dejta binarja

Identifikatur tal-applikazzjoni

16

Kif deskritt fit-tabella 2.6

Lonġitudni tas-sinjal tal-pożizzjoni

28

Lonġitudni f’ 1/10000 min (±180 gradi, Lvant = pożittiv, Punent = negattiv

181 gradi (6791AC0 hex) = mhux disponibbli = assenjat)

Latitudni tas-sinjal tal-pożizzjoni

27

Latitudni f’ 1/10000 minn (±90 gradi, Tramuntana = pożittiv, Nofsinhar = negattiv, 91 gradi (3412140 hex) = mhux disponibbli = assenjat)

Forma tas-sinjal

4

0,15 = mhux magħrufa = assenjata, 1-14 il-forma tas-sinjal skont l-Appendiċi Ċ: Eżempju tal-Istatus tas-Sinjal

Orjentazzjoni tas-sinjal

9

Gradi (0-359) (511 jindika li mhix disponibbli = assenjata)

Direzzjoni tal-impatt

3

1 = ’il fuq tax-xmara, 2 = ’l isfel tax-xmara, 3 = lejn ix-xatt tax-xellug, 4 = lejn ix-xatt tal-lemin, 0 = mhux magħruf = assenjat, il-kumplament mhux użati

Status tad-dwal

30

L-istatus (1 sa 7) sa limitu ta’ 9 dwal (id-dawl 1 sad-dawl 9 mix-xellug għall-lemin, 100000000 ifisser il-kulur 1 fid-dawl1) ma kull sinjal skont l-Appendiċi Ċ: eżempju tal-istatus tas-sinjal 000000000 = Assenjat, 777777777 massimu, il-kumplament mhux użati

Riżerva

11

Mhux użati, għandhom ikunu ssettjati fuq żero. Riżervati għall-użu fill-futur

 

 

168

Jokkupa perjodu ta’ ħin wieħed

Eżempju tal-istatus tas-sinjal mgħoti fl-APPENDIĊI Ċ: Eżempju tal-Istatus tas-Sinjal

Appendiċi A

DEFINIZZJONIJIET

A.1   servizzi

Servizzi ta’ informazzjoni tax-Xmajjar (RIS)

Kunċett Ewropew ta’ servizzi tal-informazzjoni armonizzati għall-appoġġ tal-ġestjoni tat-traffiku u l-ġestjoni tat-trasport fin-navigazzjoni interna, li jinkludu interfejsis għal modalitajiet oħra ta’ trasport.

Il-ġestjoni tat-traffiku tal-bastimenti

Il-ġestjoni tat-traffiku tal-bastimenti hija li tkun provvduta informazzjoni orali kif ukoll elettronika kif ukoll l-għoti ta’ direzzjonijiet b’interazzjoni ma’ u b’risposta għal bastimenti f’kurrent ta’ traffiku sabiex jittejjeb it-trasport bla xkiel (effiċjenti) u sigur.

Il-ġestjoni tat-traffiku tal-bastimenti għandha tikkonsisti f’mill-anqas wieħed mill-elementi definiti hawn taħt:

servizzi tat-traffiku tal-bastimenti,

servizzi ta’ informazzjoni,

servizzi ta’ assistenza għan-navigazzjoni,

servizz ta’ organizazzjoni tat-traffiku,

l-ippjanar tal-magħluqa (għal-perjodu ta’ żmien twil u medju),

l-oprazzjoni tal-magħluqa,

l-ippjanar tal-pontijiet (għall-perjodu ta’ żmien medju u qasir),

It-tħaddim tal-pontijiet,

informazzjoni dwar in-navigazzjoni.

Servizz tat-traffiku tal-bastimenti (VTS)

Is-servizz tat-traffiku tal-bastimenti huwa servizz implimentat minn awtorità kompetenti, maħsub biex itejjeb is-sikurezza u l-effiċjenza tat-traffiku tal-bastimenti u biex jipproteġi l-ambjent.

Is-servizz għandu jkollu l-kapaċità li jinteraġixxi mat-traffiku u jirrispondi għall-sitwazzjonijiet tat-traffiku fiż-żona.

Is-servizzi VTS — il-VTS għandu jinkludi mill-anqas servizz ta’ informazzjoni u jista’ wkoll jinkludi oħrajn, bħal servizz ta’ assistenza fin-navigazzjoni, jew servizz tal-organizazzjoni tat-traffiku, jew it-tnejn, kif definiti hawn taħt:

servizz ta’ informazzjoni huwa servizz biex jiżgura li l-informazzjoni essenzjali ssir disponibbli fil-ħin għat-teħid ta’ deċizjonijiet dwar in-navigazzjoni abbord,

servizz ta’ assistenza għan-navigazzjoni huwa servizz biex jassisti fit-teħid ta’ deċiżjonijiet fuq in-navigazzjoni abbord u biex jiġu segwiti l-effetti tagħhom. L-assistenza għan-navigazzjoni hija speċjalment meħtieġa f’sitwazzjonijniet ta’ viżibilità mnaqqsa jew ċirkostanzi meteoroloġiċi diffiċli jew f’każ ta’ difetti jew defiċjenzi li jeffettwaw ir-radar, il-manuvrar jew il-propulsjoni. L-assistenza fin-navigazzjoni tingħata fil-forma dovuta ta’ informazzjoni dwar il-pożizzjoni meta mitluba mill-parteċipant tat-traffiku jew f’ċirkustanzi speċjali meta meqjus neċessarju mill-operatur tal-VTS,

is-servizz għall-organizazzjoni tat-traffiku huwa servizz li jipprevjeni l-iżvilupp ta’ sitwazzjonijiet ta’ traffiku ta’ bastimenti perikolużi permezz tal-ġestjoni tal-moviment tat-traffiku u li jipprovdi għall-moviment sigur u effiċjenti tat-raffiku tal-bastimenti ġewwa ż-żona tal-VTS.

(Is-sors: Il-linjigwida IALA VTS)

Iż-żona tal-VTS hija ż-żona tas-servizz iddelinjata, li qabel kienet iddikjarata tal-VTS. Żona tal-VTS tista’ tkun subdiviża f’subżoni jew f’setturi. Is-sors: il-linjigwida IALA VTS)

Informazzjoni dwar in-navigazzjoni hija informazzjoni pprovduta lill-kaptan abbord għal għajnuna fit-teħid tad-deċiżjonijiet abbord. (Is-sors: il-linjigwida IALA VTS)

L-informazzjoni dwar it-traffiku tattika (TTI) hija l-informazzjoni li teffettwa d-deċiżjonijiet immedjati tal-kaptan jew tal-VTS f’dak li għandu x’jaqsam mas-sitwazzjoni attwali tat-traffiku u ż-żona ġeografika tal-madwar. Immaġini tat-traffiku tattika fiha informazzjoni dwar il-pożizzjoni u informazzjoni speċifika dwar l-oġġetti identifikati mir-radar ippreżentata fuq karta għan-Navigazzjoni Eettronika u –jekk disponibbli- imtejjba minn Informazzjoi dwar it-Traffiku esterna, bħal informazzjoni mgħotija mill-AIS. It-TTI tista’ tkun ipprovduta abbord bastiment jew fuq l-art, e.ż. ġewwa ċentru tal-VTS. (Sors: linjigwida RIS)

Informazzjoni dwar it-traffiku strateġika (STI) hija l-informazzjoni li teffettwa d-deċiżjonijiet tal-utenti tal-RIS għal-perjodu ta’ żmien medju u fit-tul. Immaġni tat-traffiku strateġika iżżid il-kapaċità ta’ teħid ta’ deċiżjoni tal-ippjanar dwar is-sikurezza u l-effiċjenza tal-vjaġġ. L-immaġini tat-traffiku strateġiku tiġi prodotta f’ċentru RIS u titqassam lill-utenti meta tkun mitluba. Immaġini tat-traffiku strateġika jkun fiha l-bastimenti kollha rilevanti fiż-żona tal-RIS bill-karatteristiċi, merkanzija u l-pożizzjonijiet tagħhom, irrappurtati permezz tar-rapportaġġ vokali tal-VHF jew mir-rapportaġġ tal-vapuri elettroniċi, maħżuna f’database u ppreżentat f’tabella jew fuq mappa elettronika. L-informazzjoni tat-Traffiku Strateġika tista’ tkun ipprovduta minn ċentru tal-RIS/VTS jew minn uffiċċju (Is-sors: il-linjigwida RIS)

Monitoraġġ u lokalizzazzjoni (tal-bastimenti)

Il-monitoraġġ (tal-bastimenti) tfisser il-funzjoni li permezz tagħha tinżamm l-informazzjoni dwar l-istatus tal-bastiment, bħalma hija l-pożizzjoni preżenti u l-karatteristiċi, u — jekk ikun hemm bżonn — ikkumbinata ma’ informazzjoni dwar il-merkanzija, konsenji u tagħmir.

Il-lokalizzazzjoni (tal-bastimenti) tfisser il-kisba tal-informazzjoni dwar il-pożizzjoni tal-bastiment u — jekk ikun hemm bżonn — l-informazzjoni dwar il-merkanzija, konsenji u tagħmir. (Is-source: il-linjigwida RIS)

Il-monitoraġġ tat-traffiku tal-bastimenti huwa li tkun provduta informazzjoni importanti dwar il-movimenti ta’ vapuri relevanti f’żona tat-tip RIS. Dan jinkludi informazzjoni dwar l-identità tal-vapuri, il-pożizzjoni, (it-tip ta’ merkanzija) u d-destinazzjoni tal-port (Ġdida)

Il-loġistika

L-ippjanar, l-eżekuzzjoni u l-kontroll tal-moviment u l-allokazzjoni ta’ nies u/jew oġġetti u l-attivitajiet ta’ appoġġ marbuta ma’ dawn il-movimenti u allokazzjonjiet f’sistema organizzata sabiex jintlaħqu għanijiet speċifiċi. (Sors: COMPRIS WP8 Standardizazzjoni)

A.2   Parteċipanti

Il-kaptan tal-vapur

Il-persuna responsabbli għas-sikurezza ġenerali tal-bastiment, il-merkanzija, il-passiġġieri u l-ekwipaġġ u b’hekk għall-pjan tal-vjaġġ tal-bastiment u l-kondizzjoni tal-bastiment, il-merkanzija, rispettivament il-passiġġieri u l-kwalità u l-kwantità tal-ekwipaġġ.

Il-kaptan diriġenti

Il-persuna li tinnaviga l-bastiment skont l-istruzzjonijiet tal-pjan tal-vjaġġ tal-kaptan. (Is-sors: COMPRIS WP2, Arkitettura)

L-operatur tal-VTS

Persuna, ikkwalifikata kif suppost mill-awtoritajiet kompetenti, li twettaq kompitu wieħed jew iktar li jikkontribwixxu għas-servizzi tal-VTS (Sors: IALA VTS linjigwida għall-ilmijiet interni).

Il-persuna li twettaq monitoraġġ u kontroll fuq il-progress spedit u sigur fiż-żona madwar iċ-ċentru tal-VTS. (Source: COMPRIS WP2, Arkitettura)

L-awtorità kompetenti

L-awtorità kompetenti hija l-awtorità miżmuma responsabbli għas-sikurezza, totalment jew parzjalment, mill-gvern, kif ukoll għall-indafa ambjentali u l-effiċjenza tat-traffiku tal-bastimenti. L-awtorità kompetenti is-soltu jkollha l-kompiti li tippjana, li tipprovdi għall-fondi u l-kummisjonament tal-RIS. (Is-sors: il-linjigwida RIS)

L-awtorità RIS

L-awtorità RIS hija l-awtorità responsabbli għall-ġestjoni, l-operazzjoni, u l-koordinazzjoni tal-RIS, l-interazzjoni mal-bastimenti li qed jipparteċipaw u l-provvista tas-servizz sigura u effettiva. (Is-sors: il-linjigwida RIS)

L-operatur RIS

Il-persuna li twettaq kompitu wieħed jew iktar li jikkontribwixxu għas-servizzi tal-RIS. (ġdida)

L-operatur tal-magħluq

Il-persuna li timonitora u tikkontrolla l-progress spedit u sigur tat-traffiku madwar u ġewwa magħluq u li hija responsabbli għall-proċess tal-egħluq innifsu. (Is-sors: COMPRIS WP2, Arkitettura)

L-operatur tal-pont

Persuna li timmonitora u tikkontrolla l-progress tat-traffiku spedit u sigur madwar pont li jiċċaqlaq u li hija responsabbli għall-operazzjoni tal-pont li jiċċaqlaq. (Is-sors: COMPRIS WP2, Arkitettura)

L-operatur tat-terminal (is-sinonomu: burdnar)

Il-parti responsabbli għall-eżekuzzjoni tat-tagħbija, l-istivar u l-ħatt tal-bastimenti. (Is-sors: COMPRIS WP8 Standardizazzjoni)

Id-diriġent tal-flotta

Persuna li tippjana u tosserva l-istatus (tan-navigazzjoni) attwali ta’ numru ta’ bastimenti mexjin jew jaħdmu taħt kmand jew propjetà waħda. (Ġdida)

L-operatur f’ċentri tad-diżastri ta’ servizzi ta’ emerġenza

Il-persuna li twettaq monitoraġġ, tikkontrolla u torganizza l-ġlieda kontra d-diżgrazzji, inċidenti u diżastri b’mod sigur u mingħajr xkiel. (Ġdida)

Il-Konsenjatur (sinonomu: min jibgħat it-tgħabija merkantili)

In-negozjant (il-persuna) li mingħandha, f’isimha jew għan-nom tagħha ikun ġie konkluż kuntratt ta’ ġarr ta’ merkanzija ma’ trasportatur jew kwalunkwe parti li minnha, f’isimha jew għan-nom tagħha l-merkanzija tkun fil-fatt ikkunsinjata lill-trasportatur b’rabta mal-kuntratt tal-ġarr. (Is-sors. COMPRIS WP8 Standardizazzjoni)

Id-Destinatarju

Il-parti kif imsemmija fid-dokument tat-trasport li għandha tirċievi l-merkanzija, il-merkanzija jew il-kontejners. (Is-sors: Glossarju tat-Trasport u l-Loġistika (P&O Nedlloyd) u COMPRIS WP8 Standardizazzjoni)

Is-sensar tat-trasport (Sinonomu: speditur tal-merkanzija)

Il-persuna responsabbli għan-nom tat-trasportatur għat-trasport fiżiku tal-merkanzija. L-ispeditur tal-merkanzija joffri l-kapaċità ta’ trasport lil dawk li joperaw il-vapuri għan-nom tat-trasportatur u b’hekk ikun il-medjatur bejn it-trasportatur u l-kaptan tal-vapur. (Is-sors: COMPRIS WP2, L-arkitettura)

L-ispeditur tal-forniment

Il-persuna responsabbli f’isem it-trasportatur għall-organizazzjoni tat-trasport fiżiku tal-merkanzija li se tiġi skambjata. L-ispeditur tal-forniment joffri l-merkanzija lit-trasportaturi għan-nom tal-operatur tal-vapur. (Is-source: COMPRIS WP2, L-Arkitettura)

Id-Dwana

Id-dipartiment tas-Servizz Ċivili li huwa responsabbli mid-dazji u t-taxxi fuq il-merkanzija impurtata minn pajjiżi barranin u mill-kontroll fuq l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ oġġetti e.ż. kwoti awtorizzati ta’ merkanzija pprojbita. (Is-sors: Glossarju tat-Trasport u l-Loġistika (P&O Nedlloyd),

Appendiċi B

IL-KODIĊI EMMA

Tabella B.1

Kodiċi tat-tip ta’ temp

Kodici

Deskrizzjoni (N)

 

WI

Riħ

 

RA

Xita

 

SN

Borra u Silġ

 

TH

Maltempata bir-ragħad

 

FO

Ċpar

 

LT

Temperatura baxxa

 

HT

Temperatura għolja

 

FL

Għarar

 

FI

Nar fil-foresti

 


Tabella B.2

Kodiċi dwar il-kategorija tat-temp

Kodiċi

Deskrizzjoni (IN)

 

1

Ħafif

 

2

Medju

 

3

qawwi, maltemp

 


Tabella B.3

Kodiċi dwar id-direzzjoni tar-riħ

Kodiċi

Deskrizzjoni (EN)

 

N

Tramuntana

 

NE

Grigal

 

E

Lvant

 

SE

Nofsinhar Ix-Xlokk

 

S

Nofsinhar

 

SW

Lbiċ

 

W

Punent

 

NW

Majjistral

 

Appendiċi Ċ

Eżempju tal-istatus tas-sinjal

C.1   L-Istatus tad-dawl

Image

L-eżempji juru sfond griż ġo kwardru ta’ qies fiss ta’ bejn wieħed u ieħor 3 mm x 3 mm fl-iskali kollha tal-wiri b' “arblu” bħalma hu użat għas-sinjal statiku preżenti fil-librerija tal-preżentazzjoni. Il-ponta bajda fiċ-ċentru tal-arblu tindika l-pożizzjoni u l-arblu stess jippermetti l-utent biex jaqra d-direzzjoni tal-impatt. (Fil-magħluqa, per eżempju, spiss ikun hemm sinjali għall-bastimenti deħlin fil-kamra tal-magħluq fuq in-naħħa ta’ ġewwa u ta’ barra tal-istruttura tal-bieb) Madankollu, il-manifattur tas-softwer tal-wiri jista’ jiddisinja il-forma tas-simbolu u l-kulur tal-isfond.

L-istatus ta’ sinjal jista’ jkun “Ebda dawl”, “abjad”, “isfar”, “aħdar”, “aħmar”, “abjad iteptep” u “isfar iteptep” skont CEVNI.

C.2   Is-sura tas-sinjali

Image

Image

Image

Image

Image

Għall kull wieħed minn dawn is-sinjali hemm ħafna kumbinazzjonijiet differenti ta’ dwal. Hemm il-ħtieġa tal-użu ta’:

Numru biex ikun indikat il-kwalità tas-sinjal, u

Numru għal kull dawl fuq sinjal biex ikun indikat l-istatus tiegħu:

1

=

ebda dawl

2

=

abjad,

3

=

isfar,

4

=

aħdar,

5

=

Aħmar,

6

=

Abjad iberraq, u

7

=

Isfar iberraq.

Appendiċi D

SENTENZI TAL-INTERFEJS DIĠITALI PROPOSTI GĦALL-AIS INTERNA

D.1   sentenzi tad-dħul

L-interfejs diġitali serjali tal-ais huwa appoġġjat mis-sentenzi IEC 61162-1 eżistenti u sentenzi ġodda bħal IEC 61162-1. Id-deskrizzjonijiet iddettaljati għas-sentenzi tal-interfejs diġitali jinsabu jew f’IEC 61162-1 edizzjoni 2, jew f “l-ispeċifikazzjoni pubblikament disponibbli” IEC PAS 61162-100.

Dan l-appendiċi fiħ informazzjoni abbozz użata waqt l-iżvilupp tal-AIS Interna sabiex tiddaħħal id-dejta speċifkata interna (ara) fl-unità tal-AIS Interna li tinsab abbord il-vapur. Sentenzi IEC 61162-1 ġodda għandhom jkunu speċifikati. Qabel l-addozzjoni ta’ sentenzi approvati għall-AIS Interna b’IEC 61162-1, għandhom ikunu użati sentenzi proprjetarji.

D.2   Dejta statika dwar il-vapuri fil- passaġġi navigabbli interni

Din is-sentenza hija użata biex tiddaħħal dejta statika dwar il-vapur f’unità tal-AIS Interna. Sabiex tkun issettjata id-dejta statika dwar il-vapuri interni s-sentenza $PIWWSSD bil-kontenut li ġej hija proposta:

Image

L-1 Nota

Tip ta’ vapur ERI skont il-klasifikazzjoni ERI (ara l- Appendiċi E)

It-2 Nota

It-tul tal-vapur 0 to 800,0 metri

It-3 Nota

Il-wisa’ tal-vapur 0 to 100,0 metri

Ir-4 Nota

Il-kwalità tal-informazzjoni dwar il-veloċità 1 = għolja jew 0 = baxxa

Il-5 Nota

Il-kwalità tal-informazzjoni fuq il-rotta 1 = għolja or 0 = baxxa

Il-6 Nota

Il-kwalità tal-informazzjoni dwar id-direzzjoni 1 = għolja jew 0 = baxxa

D.3   Id-dejta dwar il-vjaġġ fil-passaġġi navigabbli interni

Din is-sentenza hija użata biex tkun imdaħħla d-dejta dwar il-vapur tal-vjaġġ tan-navigazzjoni interna f’unità tal-AIS Interna. Sabiex tkun issettjata d-dejta relatata mal-vjaġġ intern s-sentenza $PIWWIVD bil-kontenut li ġej hija proposta:

Image

Nota 1

Ara t-Tabella 2.5 Ir-rapportaġġ tas-settings tar-rata, is-setting assenjat: 0

Nota 2

L-għadd ta’ koni blu: 0-3, 4 = B-il-bandiera, 5 = assenjat = mhux magħruf

Nota 3

0 = mhux disponibbli = assenjat, 1 = mgħobbi, 2 = vojt, il-kumplament mhux użat

Nota 4

Il-fundar statiku tal-vapur 0 to 20,00 metri, 0 = mhux magħruf = assenjat, il-kumplament mhux użat

Nota 5

L-għoli tal-vapur 0 to 40,00 metri, 0 = mhux magħruf = assenjat, il-kumplament mhux magħruf

Nota 6

L-għadd ta’ laneċ tal-irmonk li qed jassistu 0-6, 7 = assenjat = mhux magħruf, il-kumplament mhux użat

Nota 7

L-għadd ta’ membri tal-ekwipaġġ abbord 0 to 254, 255 = mhux magħruf = assenjat, il-kumplament mhux użat

Nota 8

L-għadd ta’ passiġġieri abbord 0 to 8 190, 8 191 = mhux magħruf = assenjat, il-kumplament mhux użat

Nota 9

L-għadd ta’ personal abbord il-vapur 0 to 254, 255 = mhux magħruf = assenjat, il-kumplament mhux użat

Rimarka: Is-sentenza tad-dħu; proposta qabel $PIWWVSD, użata f’unitajiet tal-AIS żviluppati qabel dan l-istandard, fiha l-qasam tal-parametru “is-sinjal il-blu” li jista’ jqajjem konflitt mal-qasam tal-parametru “bnadar tal-applikazzjoni reġjonali” fis-sentenza $ — VSD skont id-dejta statika tal-vjaġġ IEC 61162-1:VSD-AIS.

Mhux ser tkun implimentata aktar f’trasponders AIS ġodda. Madankollu, għall-raġunijiet ta’ kumpatibbiltà, għandha tkun appoġġjata minn applikazzjonijiet esterni.

Image

Nota 1

0 = mhux disponibbli = assenjat = issettjati mill-fabbrika, 1 = Is-settings SOLAS, 2 = is-settings tal-Passaġġi Navigabbli Interni (2 sek), il-kumplament mhux użati

Nota 2

0 = mhux disponibbli = iddeterminati minn qabel, 1 = mhux issettjat, 2 = issettjat, il-kumplament mhux użati

Nota 3

L-għadd ta’ koni blu: 0-3, 4 = B-Il-bandiera, 5 = iddeterminati minn qabel = mhux magħruf

Nota 4

0 = mhux disponibbli = assenjat, 1 = mgħobbi, 2 = vojt, il-kumplament mhux użati

Nota 5

Il-fundar statiku tal-vapur 0 to 20,00 metri, 0 = mhux magħruf = assenjat, il-kumplament mhux użati

Nota 6

L-għoli tal-vapur 0 to 40,00 metri, 0 = mhux magħruf = assenjat, il-kumplament mhux użati

Nota 7

L-għadd ta’ laneċ tal-tal-irmonk 0-6, 7 = idderminat minn qabel = mhux magħruf, il-kumplament mhux użati

Nota 8

L-għadd ta’ membri tal-ekwipaġġ abbord 0 to 254, 255 = mhux magħruf = assenjat, il-kumplament mhux użati

Nota 9

L-għadd ta’ passiġġieri abbord 0 to 8 190, 8 191 = mhux magħruf = assenjat, il-kumplament mhux użati

Nota 10

L-għadd ta’ personal abbord il-vapur 0 to 254, 255 = mhux magħruf = assenjat, il-kumplament mhux użat

Appendiċi E

IT-TIP TA’ VAPURI ERI

Din it-tabella għandha tkun użata sabiex jinqalbu t-tipi ta’ vapuri tan-NU, li huma wżati fil-messaġġ 10 Intern għall-tipi IMO li huma wżati fil-messaġġ IMO 5.

Il-kodiċi ERI

Il-kodiċi AIS

Il-kodiċi sħiħ

U

L-isem tal-vapur (EN)

L-ewwel numru

It-tieni numru

8000

No

It-tip ta’ bastiment, mhux magħruf

9

9

8010

V

Trasportatur motorizzat

7

9

8020

V

Tanker motorizzat

8

9

8021

V

Tanker motorizzat, merkanzija likwida, tip N

8

0

8022

V

Tanker motorizzat, merkanzija likwida, tip C

8

0

8023

V

Tanker motorizzat, merkanzija xotta bħal likwida (e.ż. siment)

8

9

8030

V

Bastiment tal-kontejners

7

9

8040

V

Tanker tal-gass

8

0

8050

C

Trasportatur motorizzat, bastiment tal-irmonk

7

9

8060

C

Tanker mororizzat, bastiment tal-irmonk

8

9

8070

C

Trasportatur motorizzat b’vapur wieħed jew iżjed fil-ġenb

7

9

8080

C

Trasportatur motorizzat b’tanker

8

9

8090

C

Trasportatur motorizzat jimbotta tanker ieħor jew iżjed

7

9

8100

C

Trasport motorizzat li jimbotta mill-anqas tanker wieħed

8

9

8110

No

Lanċa tal-irmonk, trasportatur

7

9

8120

No

Lanċa tal-irmonk, tanker

8

9

8130

C

Lanċa tal-irmonk, trasportatur magħquda

3

1

8140

C

Lanċa tal-irmonk, trasportatur tal-merkanzija/tanker magħquda

3

1

8150

V

Barkun għat-trasport tal-merkanzija

9

9

8160

V

Barkun tanker

9

9

8161

V

Barkun tanker, merkanzija likwida, tip N

9

0

8162

V

Barkun tanker, merkanzija likwida, tip Ċ

9

0

8163

V

Barkun tanker, merkanzija xotta qisa likwida (e.ż. siment)

9

9

8170

V

Barkun għat-trasport tal-merkanzija bill-kontejners

8

9

8180

V

Barkun tanker, gass

9

0

8210

C

Barkun imbuttat jew miġbud, barkun għal tip wieħed ta’ merkanzija

7

9

8220

C

Barkun imbuttat jew miġbud, barkun għal żewġ tipi ta’ merkanzija

7

9

8230

C

Barkun imbuttat jew miġbud, barkun għal tliet tipi ta’ merkanzija

7

9

8240

C

Barkun imbuttat jew miġbud, barkun għal era’ tipi ta’ merkanzija

7

9

8250

C

Barkun imbuttat jew miġbud, barkun għal ħames tipi ta’ merkanzija

7

9

8260

C

Barkun imbuttat jew miġbud, barkun għal sitt tipi ta’ merkanzija

7

9

8270

C

Barkun imbuttat jew miġbud, barkun għal seba’ tipi ta’ merkanzija

7

9

8280

C

Barkun imbuttat jew miġbud, barkun għal tmien tipi ta’ merkanzija

7

9

8290

C

Barkun imbuttat jew miġbud, barkun għal disa’ tipi ta’ merkanzija

7

9

8310

C

Barkun imbuttat jew miġbud, tank wieħed/barkun tal-gass

8

0

8320

C

Barkun imbuttat jew miġbud, żewġ braken mill-anqas waħda minnhom tanker jew barkun tal-gass

8

0

8330

C

Barkun imbuttat jew miġbud, tliett braken mill-anqas waħda minnhomm tanker er jew barkun tal-gass

8

0

8340

C

Barkun imbuttat jew miġbud, erba’ braken mill-anqas waħda minnhom tanker jew barkun tal-gass

8

0

8350

C

Barkun imbuttat jew miġbud, ħames braken mill-anqas waħda minnhom tanker jew barkun tal-gass

8

0

8360

C

Barkun imbuttat jew miġbud, sitt braken mill-anqas waħda minnhom tanker jew barkun tal-gass

8

0

8370

C

Barkun imbuttat jew miġbud, seba’ braken mill-anqas waħda minnhom tanker jew barkun tal-gass

8

0

8380

C

Barkun imbuttat jew miġbud, tmien braken mill-anqas waħda minnhom tanker jew barkun tal-gass

8

0

8390

C

Barkun imbuttat jew miġbud, disa’ braken mill-anqas waħda minnhom tanker jew barkun tal-gass

8

0

8400

V

Lanċa tal-irmonk, wieħed

5

2

8410

No

Lanċa tal-irmonk, irmonk wieħed jew iktar

3

1

8420

C

Lanċa tal-irmonk, jassisti bastiment jew kumbinazzjoni konnessa

3

1

8430

V

Lanċa għall-imbuttar, waħda

9

9

8440

V

Vapur tal-passiġġieri, ferry, vapur tal-kruċieri, vapur tar-red cross

6

9

8441

V

Ferry

6

9

8442

V

Vapur tar-red cross

5

8

8443

V

Vapur tal-kruċieri

6

9

8444

V

Vapur għall-passiġġieri mingħajr akkomodazzjoni

6

9

8450

V

Bastiment tas-servizz, ronda mill-pulizzija, servizz tal-port

9

9

8460

V

Bastiment, Lanċa għax-xogħol ta’ manutenzjoni, gruwwa li żżomm fil-wiċċ, vapur tal-kejbil, vapur-baga, draga (li tħammel)

3

3

8470

C

Oġġett, irmunkat, mhux speċifikat mod ieħor

9

9

8480

V

Dgħajsa tas-sajd

3

0

8490

V

Vapur li jġorr il-karburanti

9

9

8500

V

Barkun, tanker, kimika

8

0

8510

C

Oġġett, mhux speċifikat mod ieħor

9

9

1500

V

Bastiment għall-merkanzija ġenerli marittimu

7

9

1510

V

Trasportatur ta’ tagħmir marittimu

7

9

1520

V

Trasportatur tal-volum marittimu

7

9

1530

V

Tanker

8

0

1540

V

Tanker tal-gass likwidu

8

0

1850

V

Dgħajjes għall-pjaċir itwal minn 20 metru

3

7

1900

V

Vapur veloċi

4

9

1910

V

Hydrofoil

4

9

Appendiċi F

Taqsira tal-informazzjoni meħtieġa mill-utent u l-oqsma tad-dejta, li huma disponibbli fil-messaġġi definiti tal-AIS interna

Informazzjoni meħtieġa mill-utenti

Qasam tad-dejta fil-messaġġ tal-AIS Interna “Iva” jew “Le”

L-identifikazzjoni

Iva

L-isem

Iva

Il-Pożizzjoni

Iva

Il-veloċità fuq l-art

Iva

Ir-rotta fuq l-art

Iva

Is-sinjal il-blu tal-Intenzjoni

Iva

Id-direzzjoni

Tista’ tinkiseb mir-rotta fuq l-art

Id-destinazzjoni

Iva

Ir-rotta intenzjonata

Tista’ tinkiseb parzjalment mid-destinazzjoni

ETA

Iva

RTA

Iva

It-tip ta’ bastiment u ta’ konvoj

Iva

L-għadd ta’ laneċ tal-irmonk li qed jassistu

Iva, tista’ tiġi identifikata separatament

Id-dimensjonijiet (it-tul u l-wisa’)

Iva

Il-fundar

Iva

L-għoli

Iva

L-għadd ta’ koni blu

Iva

Mgħobbi/mhux mgħobbi

Iva

L-għadd ta’ persuni abbord

Iva

L-istatus tan-navigazzjoni

Iva

Il-limitazzjonijiet tal-ispazju tan-navigazzjoni

Test liberu. Mhux disponibbli

Il-pożizzjoni relattiva

Tista’ tkun ikkalkulata fuq il-bażi tal-informazzjoni dwar il-pożizzjoni tal-bastimenti

Il-veloċità relattiva

Tista’ tkun ikkalkulata fuq il-bażi tal-informazzjoni dwar il-veloċità tal-bastimenti

Id-direzzjoni relattiva

Tista’ tkun ikkalkulata fuq il-bażi tal-informazzjoni dwar id-direzzjoni tal-bastimenti

L-iżvijjar relattiv

Mhux disponibbli

Ir-rata ta’ tidwir

Mhux disponibbli


(1)  ĠU L 255, 30.9.2005, p. 152.

(2)  Barra minn hekk, għandhom ikunu sodisfatti r-rekwiżiti tar-Riżoluzzjoni IMO A.915 (22) dwar l-integrità, id-disponibbiltà, u l-kontinwità għall-eżattezza tal-pożizzjoni fuq il-kanali navigabbli interni.

(3)  Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tas-27 Ġunju 2002 li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/75/KEE (ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10).

(4)  Meta stazzjoni mobbli jiddetermina li huwa s-semaforu (irreferi għall-ITU-R M.1371-1, l-Anness 2, § 3.1.1.4), ir-rata ta’ rapportaġġ għandha tiżdied għal darba kull żewġ sekondi (irreferi għall-ITU-R M.1371-1, l-Anness 2, § 3.1.3.3.2).

(5)  Għandu jinqaleb mill-awtorità kompetenti bl-użu tal-messaġġ 23, meta l-vapur jidħol fiż-żona tal-passaġġi navigabbli interni.

(6)  In-nodi għandhom ikunu kkalkulati f’km/h minn tagħmir estern abbord.

(7)  Għandu jkun evalwat biss jekk ir-rapport ġej minn bastiment intern u jekk l-informazzjoni hija miksuba b’mezzi awtomatiċi. (konnessjoni diretta mas-swiċċ).

(8)  Għanu jkun iffissat 0 għall-bastimenti interni.

(9)  Il-kodiċi ATIS għandu jintuża għall-bastimenti interni.

(10)  It-tip ta’ vapur li huwa l-aktar addattat għandu jintuża għan-navigazzjoni interna.

(11)  Id-dimensjonijiet għandhom ikunu iffissati għall-qies massimu rettangolari tal-konvoj.

(12)  Il-preċizjoni b’deċimetri tal-informazzjoni interna għandha tkun aġġustata għaċ-ċifra li jmiss.

(13)  L-informazzjoni tal-punt ta’ referenza għandha tkun meħuda mir-rekord SSD NMEA bid-distinzjoni tal-qasam “l-identifikatur tas-sors”. L-informazzjoni dwar il-punt ta’ referenza tal-pożizzjoni bl-identifikatur tas-sors AI, għandha tkun maħżuna bħala waħda interna. Identifikaturi oħra tas-sors iwasslu għall-informazzjoni ta’ punt ta’ referenza għall-punt ta’ referenza estern.

(14)  Għandhom ikunu użati il-kodiċi tal-pożizzjoni tal-UN u l-kodiċi tat-terminal tal-ERI.

(15)  Għandu jkun issettjat fuq 0 jekk ebda senser ta’ tip approvat (eż.. gyro) ma jkun konness ma’ transponder.

(16)  Numru MMSI virtwali għandu jkun użat għal kull pajjiż, kull netwerk tal-AIS nazzjonali għandu jibgħat messaġġi indirizzati lil pajjiżi oħrajn billi juża dan in-numru tal-MMSI virtwali.

(17)  Għandu jkun definit mill-ERI għal kull pajjiż.

(18)  Il-valur tad-differenza li jirreferi għall-livell ta’ referenza tal-ilma (GlW fil-Ġermanja, RNW fuq id-Danubju).


Top