Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1907R(09)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006; oikaistu toisinto julkaistu EUVL L 136, 29.5.2007)

OJ L 215, 19.8.2017, p. 47–47 (FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/corrigendum/2017-08-19/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

19.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/47


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 396, 30. joulukuuta 2006 ; oikaistu toisinto julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 136, 29. toukokuuta 2007 )

Jäljempänä oleva viittaus koskee julkaisua EUVL L 136, 29.5.2007.

Sivulla 20, 3 artiklan 15 kohdassa:

on:

”15.

’välituotteella’ ainetta, jota valmistetaan kemiallista prosessointia varten tai kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa sen muuntamiseksi toiseksi aineeksi (jäljempänä ‘synteesi’):”

pitää olla:

”15.

’välituotteella’ ainetta, jota valmistetaan kemiallista prosessointia varten ja kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa sen muuntamiseksi toiseksi aineeksi (jäljempänä ‘synteesi’):”


Top