Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1907R(08)

Ispravak Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006.) (Ispravljena verzija u SL L 136, 29.5.2007.) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije, poglavlje 13, svezak 23 od 11. rujna 2012.)

OJ L 135, 24.5.2017, p. 46–46 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/corrigendum/2017-05-24/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

24.5.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 135/46


Ispravak Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ

( Službeni list Europske unije L 396 od 30. prosinca 2006. )

(Ispravljena verzija u Službenom listu Europske unije L 136 od 29. svibnja 2007. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije, poglavlje 13, svezak 23 od 11. rujna 2012.)

Na stranici 67., u članku 128. stavku 2.:

umjesto:

„Ova Uredba ne sprečava države članice da nastave s provedbom nacionalnih propisa ili utvrde nacionalne propise radi zaštite radnika, zdravlja ljudi i okoliša koji će se primjenjivati u slučajevima kad ova Uredba nije u skladu sa zahtjevima proizvodnje, stavljanja na tržište odnosno uporabe.”

treba stajati:

„Ova Uredba ne sprečava države članice da nastave s provedbom nacionalnih propisa ili utvrde nacionalne propise radi zaštite radnika, zdravlja ljudi i okoliša koji će se primjenjivati u slučajevima u kojima se ovom Uredbom ne usklađuju zahtjevi u pogledu proizvodnje, stavljanja na tržište ili uporabe.”


Top