Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1236R(03)

Поправка на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 27 юни 2005 година относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ОВ L 200, 30.7.2005 г.) (Специално издание 2007 г., глава 11, том 042)

OJ L 103, 19.4.2017, p. 26–26 (BG, RO)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1236/corrigendum/2017-04-19/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

19.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/26


Поправка на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 27 юни 2005 година относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

( Официален вестник на Европейския съюз L 200 от 30 юли 2005 г. )

(Специално издание 2007 г., глава 11, том 042)

На страница 18, в приложение V, във „Формуляр на разрешение за износ или внос, посочен в член 9, параграф 1“, в частта, разположена вертикално и вляво от полета 1, 2, 5 и 9, в посока отдолу нагоре се вмъква:

„РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗНОС/ВНОС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗТЕЗАНИЯ“


Top