Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0853R(12)

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( Dz.U. L 139 z 30.4.2004 ) (Wersja poprawiona w  Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 22 ) (Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdział 3, tom 45, s. 14)

OJ L 160, 12.6.2013, p. 15–18 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/corrigendum/2013-06-12/3/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

12.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/15


Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r. )

(Wersja poprawiona w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 22 )

(Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdział 3, tom 45, s. 14)

Poniższe odniesienia dotyczą publikacji w Polskim Wydaniu Specjalnym 2004:

1.

W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast:

„przedsiębiorstwo sektora spożywczego”,

powinno być:

„podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze”.

2.

W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast:

„wyroby mięsne”,

powinno być:

„surowe wyroby mięsne”.

3.

W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast:

„łańcuch pokarmowy”,

powinno być:

„łańcuch żywnościowy”.

4.

W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast:

„mięso odkostnione mechanicznie”,

powinno być:

„mięso oddzielone mechanicznie”.

5.

W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast:

„zakład przetwórstwa dziczyzny”,

powinno być:

„zakład obróbki dziczyzny”.

6.

W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast:

„mięso bydła i mięso wieprzowe (…)”,

powinno być:

„mięso wołowe i mięso wieprzowe (…)”.

7.

Strona 15, motyw 15 zdanie drugie:

zamiast:

„(…) zwierzęcego, które te przedsiębiorstwa wprowadzają (…)”,

powinno być:

„(…) zwierzęcego, które te podmioty wprowadzają (…)”.

8.

Strona 21, art. 10 ust. 4 lit. a) ppkt ii):

zamiast:

„ii)

wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionach o szczególnych ograniczeniach geograficznych”,

powinno być:

„ii)

wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw spożywczych zlokalizowanych w regionach o szczególnych ograniczeniach geograficznych”.

9.

Strona 26, załącznik I pkt 6.1:

zamiast:

„6.1.

»Żabie udka« to tylna część korpusu podzielonego (…)”,

powinno być:

„6.1.

»Żabie udka« to tylna część tuszki podzielonej (…)”.

10.

Strona 27, załącznik I pkt 8.2:

zamiast:

„(…) oznacza przedsiębiorstwo branży żywnościowej obejmujące (…)”,

powinno być:

„(…) oznacza przedsiębiorstwo spożywcze obejmujące (…)”.

11.

Strona 28, załącznik II sekcja I pkt 4:

zamiast:

„(…) procedury identyfikacji przedsiębiorstw, od których (…)”,

powinno być:

„(…) procedury identyfikacji podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze, od których (…)”.

12.

Strona 29, załącznik II sekcja II pkt 3:

zamiast:

„(…) przedsiębiorstwo branży żywnościowej zobowiązane jest (…)”,

powinno być:

„(…) podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze zobowiązany jest (…)”.

13.

Strona 32, załącznik III sekcja I rozdział I pkt 2:

zamiast:

„(…) wiadomo, że są skażone środkami o znaczeniu (…)”,

powinno być:

„(…) wiadomo, że są skażone czynnikami o znaczeniu (…)”.

14.

Strona 33, załącznik III sekcja I rozdział II pkt 6:

zamiast:

„(…) a w pobliżu znajdują się takie miejsca i urządzenia, które zostały urzędowo zatwierdzone.”,

powinno być:

„(…) a w pobliżu znajdują się takie miejsca i urządzenia, które posiadają odpowiednie zezwolenia.”.

15.

Strona 38, załącznik III sekcja II rozdział II pkt 6 akapit drugi:

zamiast:

„(…) nie są obowiązkowe, jeżeli w pobliżu znajdują się takie zatwierdzone miejsca i urządzenia.”,

powinno być:

„(…) nie są obowiązkowe, jeżeli w pobliżu znajdują się takie miejsca i urządzenia, które posiadają odpowiednie zezwolenia.”.

16.

Strona 41, załącznik III sekcja II rozdział VI pkt 1:

zamiast:

„1.

Gospodarstwo musi zostać poddawane regularnym inspekcjom weterynaryjnym.”,

powinno być:

„1.

Gospodarstwo musi być poddawane regularnym kontrolom weterynaryjnym.”.

17.

Strona 42, załącznik III sekcja III pkt 3 lit. b):

zamiast:

„b)

stado jest poddawane regularnym inspekcjom weterynaryjnym;”,

powinno być:

„b)

stado jest poddawane regularnym kontrolom weterynaryjnym;”.

18.

Strona 44, załącznik III sekcja IV rozdział III pkt 4:

zamiast:

„(…) temperatury całego mięsa nie wyższej niż 7 °C. (…)”,

powinno być:

„(…) temperatury całego mięsa nie wyższej niż 4 °C. (…)”.

19.

Strona 46, załącznik III sekcja V rozdział III pkt 2 lit. c) ppkt i):

zamiast:

„i)

schłodzone do temperatury wnętrza nie wyższej niż (…)”,

powinno być:

„i)

schłodzone do temperatury wewnętrznej nie wyższej niż (…)”.

20.

Strona 46, załącznik III sekcja V rozdział III pkt 2 lit. c) ppkt ii):

zamiast:

„ii)

zamrożone do temperatury wnętrza nie wyższej niż (…)”,

powinno być:

„ii)

zamrożone do temperatury wewnętrznej nie wyższej niż (…)”.

21.

Strona 46, załącznik III sekcja V rozdział III pkt 3 lit. c):

zamiast:

„(…) lub zamrozić do temperatury wnętrza nie wyższej niż (…)”,

powinno być:

„(…) lub zamrozić do temperatury wewnętrznej nie wyższej niż (…)”.

22.

Strona 47, załącznik III sekcja V rozdział III pkt 4 lit. e):

zamiast:

„(…) a w ciągu sześciu godzin musi osiągnąć temperaturę wnętrza nie wyższą niż (…)”,

powinno być:

„(…) a w ciągu sześciu godzin musi osiągnąć temperaturę wewnętrzną nie wyższą niż (…)”.

23.

Strona 48, załącznik III sekcja VII rozdział I pkt 4 lit. a) ppkt iv):

zamiast:

„iv)

stan zdrowia na danym obszarze produkcyjnym;”,

powinno być:

„iv)

status zdrowotny na danym obszarze produkcyjnym.”.

24.

Strona 51, załącznik III sekcja VII rozdział II lit. B pkt 2:

zamiast:

„2.

Środki transportu muszą umożliwiać odpowiednie odwodnienie, a ich wyposażenie (…).”,

powinno być:

„2.

Środki transportu muszą umożliwiać odpowiednie odprowadzenie wody, a ich wyposażenie (…).”.

25.

Strona 51, załącznik III sekcja VII rozdział II lit. C pkt 2 lit. a):

zamiast:

„(…) które umożliwiają wznowienie odżywiania przez filtr po zanurzeniu (…).”,

powinno być:

„(…) które umożliwiają wznowienie odżywiania przez filtrowanie po zanurzeniu (…).”.

26.

Strona 52, załącznik III sekcja VII rozdział IV lit. A pkt 2:

zamiast:

„(…) szybkie wznowienie i utrzymanie odżywiania przez filtr, wyeliminowanie (…).”,

powinno być:

„(…) szybkie wznowienie i utrzymanie odżywiania przez filtrowanie, wyeliminowanie (…).”.

27.

Strona 53, załącznik III sekcja VII rozdział VII pkt 3:

zamiast:

„3.

Detalista zobowiązany jest zatrzymać etykietę załączoną (…).”,

powinno być:

„3.

Sprzedawca detaliczny zobowiązany jest zatrzymać etykietę załączoną (…).”.

28.

Strona 57, załącznik III sekcja VIII rozdział II pkt 3:

zamiast:

„(…) oraz składowane w temperaturze zbliżonej do temperatury topniejącego lodu.”,

powinno być:

„(…) oraz przechowywane w temperaturze zbliżonej do temperatury topnienia lodu.”.

29.

Strona 58, załącznik III sekcja VIII rozdział III lit. A pkt 1 zdanie trzecie:

zamiast:

„(…) muszą zostać schłodzone do temperatury zbliżonej do temperatury topniejącego lodu.”,

powinno być:

„(…) muszą zostać schłodzone do temperatury zbliżonej do temperatury topnienia lodu.”.

30.

Strona 59, załącznik III sekcja VIII rozdział III lit. D tytuł:

zamiast:

„WYMOGI DOTYCZĄCE PASOŻYTÓW ZEWNĘTRZNYCH”,

powinno być:

„WYMOGI DOTYCZĄCE PASOŻYTÓW”.

31.

Strona 59, załącznik III sekcja VIII rozdział III lit. D pkt 1 lit. b) ppkt iv):

zamiast:

„iv)

(żyjący na dziko) łosoś atlantycki lub pacyficzny;”,

powinno być:

„iv)

(dziko żyjący) łosoś atlantycki lub pacyficzny;”.

32.

Strona 59, załącznik III sekcja VIII rozdział III lit. D pkt 2 lit. a):

zamiast:

„(…) w odniesieniu do występowania pasożytów zewnętrznych;”,

powinno być:

„(…) w odniesieniu do występowania pasożytów;”.

33.

Strona 60, załącznik III sekcja VIII rozdział V lit. D tytuł:

zamiast:

„PASOŻYTY ZEWNĘTRZNE”,

powinno być:

„PASOŻYTY”.

34.

Strona 60, załącznik III sekcja VIII rozdział V lit. D:

zamiast:

„(…) w celu wykrycia widocznych pasożytów zewnętrznych. Nie mogą wprowadzać do obrotu w celu spożycia przez ludzi produktów rybołówstwa, które bez wątpienia są zanieczyszczone pasożytami zewnętrznymi.”,

powinno być:

„(…) w celu wykrycia widocznych pasożytów. Nie mogą wprowadzać do obrotu w celu spożycia przez ludzi produktów rybołówstwa, które w sposób widoczny są zanieczyszczone pasożytami.”.

35.

Strona 60, załącznik III sekcja VIII rozdział VI pkt 1:

zamiast:

„1.

Skrzynie, w których przechowuje się świeże produkty (…);”,

powinno być:

„1.

Pojemniki, w których przechowuje się świeże produkty (…);”.

36.

Strona 60, załącznik III sekcja VIII rozdział VII pkt 1:

zamiast:

„(…) należy utrzymywać w temperaturze zbliżonej do temperatury topniejącego lodu.”,

powinno być:

„(…) należy utrzymywać w temperaturze zbliżonej do temperatury topnienia lodu.”.

37.

Strona 61, załącznik III sekcja VIII rozdział VIII pkt 1 lit. a):

zamiast:

„a)

świeże produkty rybołówstwa, odtajane nieprzetworzone (…) w temperaturze zbliżonej do temperatury topniejącego lodu;”,

powinno być:

„a)

świeże produkty rybołówstwa, rozmrożone nieprzetworzone (…) w temperaturze zbliżonej do temperatury topnienia lodu;”.

38.

Strona 61, załącznik III sekcja VIII rozdział VIII pkt 1 lit. b):

zamiast:

„(…) podczas transportu należy utrzymywać w równej temperaturze nie wyższej niż (…).”,

powinno być:

„(…) podczas transportu należy utrzymywać w stałej temperaturze nie wyższej niż (…).”.

39.

Strona 61, załącznik III sekcja VIII rozdział VIII pkt 2:

zamiast:

„(…) zatwierdzonego zakładu, aby poddać je odtajaniu w chwili przyjazdu (…).”,

powinno być:

„(…) zatwierdzone zakładu, aby poddać je rozmrożeniu w chwili przyjazdu (…).”.

40.

Strona 65, załącznik III sekcja IX rozdział II część I pkt 2:

zamiast:

„2.

Niemniej jednak, przedsiębiorcy przemysłu spożywczego mogą (…).”,

powinno być:

„2.

Niemniej jednak, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze może (…).”.

41.

Strona 65, załącznik III sekcja IX rozdział II część III pkt 2:

zamiast:

„(…) przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego zobowiązane jest (…).”,

powinno być:

„(…) podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze zobowiązany jest (…).”.

42.

Strona 68, załącznik III sekcja XI pkt 5:

zamiast:

„(…) do temperatury zbliżonej do temperatury topniejącego lodu, (…).”,

powinno być:

„(…) do temperatury zbliżonej do temperatury topnienia lodu, (…).”.


Top