Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0852R(06)

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ( Úř. věst. L 139 ze dne 30.4.2004 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 13, svazek 34, s. 319)

OJ L 46, 21.2.2008, p. 50–50 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/corrigendum/2008-02-21/3/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

21.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/50


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

( Úřední věstník Evropské unie L 139 ze dne 30. dubna 2004 )

(Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 13, svazek 34, s. 319)

Strana 322 zvláštního vydání, čl. 2 písm. c):

místo:

„c)

„zařízením“ jakákoli jednotka potravinářského podniku;“,

má být:

„c)

„provozem“ jakákoli jednotka potravinářského podniku;“.

Strana 324 zvláštního vydání, čl. 6 odst. 2 a 3:

místo:

„2.   Každý provozovatel potravinářského podniku zejména oznámí odpovídajícímu příslušnému orgánu způsobem, který je dotyčným orgánem vyžadován, každé zařízení podléhající jeho kontrole, které provádí činnost v jakékoli fázi výroby, zpracování a distribuce potravin, s cílem registrace každého takového zařízení.

Provozovatelé potravinářských podniků rovněž zajistí, aby příslušný orgán měl vždy aktuální informace o zařízeních, včetně oznámení každé významné změny činností a každého uzavření stávajícího zařízení.

3.   Provozovatelé potravinářských podniků však zajistí, aby byla zařízení po alespoň jedné návštěvě na místě schválena příslušným orgánem, pokud je to požadováno

a)

vnitrostátním právem členského státu, ve kterém se zařízení nachází,

b)

nařízením (ES) č. 853/2004, nebo

c)

rozhodnutím přijatým postupem podle čl. 14 odst. 2.

Členský stát, který podle písmene a) požaduje, aby byla určitá zařízení na jeho území schvalována podle vnitrostátního práva, oznámí Komisi a ostatním členským státům dotyčná vnitrostátní pravidla.“,

má být:

„2.   Každý provozovatel potravinářského podniku zejména oznámí odpovídajícímu příslušnému orgánu způsobem, který je dotyčným orgánem vyžadován, každý provoz podléhající jeho kontrole, který provádí činnost v jakékoli fázi výroby, zpracování a distribuce potravin, s cílem registrace každého takového provozu.

Provozovatelé potravinářských podniků rovněž zajistí, aby příslušný orgán měl vždy aktuální informace o provozech, včetně oznámení každé významné změny činností a každého uzavření stávajícího provozu.

3.   Provozovatelé potravinářských podniků však zajistí, aby byly provozy po alespoň jedné návštěvě na místě schváleny příslušným orgánem, pokud je to požadováno

a)

vnitrostátním právem členského státu, ve kterém se provoz nachází;

b)

nařízením (ES) č. 853/2004 nebo

c)

rozhodnutím přijatým postupem podle čl. 14 odst. 2.

Členský stát, který podle písmene a) požaduje, aby byly určité provozy na jeho území schvalovány podle vnitrostátního práva, oznámí Komisi a ostatním členským státům dotyčná vnitrostátní pravidla.“

Strana 327 zvláštního vydání, čl. 13 odst. 4 písm. b):

místo:

„b)

V ostatních případech se vztahují pouze na stavbu, uspořádání a vybavení zařízení.“,

má být:

„b)

V ostatních případech se vztahují pouze na stavbu, uspořádání a vybavení provozů.“

Strana 327 zvláštního vydání, čl. 13 odst. 5 písm. b):

místo:

„b)

popíše dotyčné potraviny a zařízení,“,

má být:

„b)

popíše dotyčné potraviny a provozy,“.

Strana 329 zvláštního vydání, příloha I, část A, oddíl I, bod 1 písm. c):

místo:

„… z místa výroby do zařízení.“,

má být:

„… z místa výroby do provozu.“


Top