Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0049R(03)

Поправка на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) ( ОВ L 164, 30.4.2004 г. ) ( Поправена версия в ОВ L 220, 21.6.2004 г. ) (Специално издание на български език 2007 г., глава 07, том 14)

OJ L 201, 26.7.2013, p. 75–75 (BG, IT, LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/49/corrigendum/2013-07-26/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

26.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 201/75


Поправка на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт)

( Официален вестник на Европейския съюз L 164 от 30 април 2004 г. )

( Поправена версия в Официален вестник на Европейския съюз L 220 от 21 юни 2004 г. )

(Специално издание на български език 2007 г., глава 07, том 14)

На страница 68, член 6, параграф 3, буква б)

вместо:

„б)

методи за оценка на съответствието с изискванията в сертификатите и лицензите за безопасност, издадени в съответствие с членове 10 и 11,“

да се чете:

„б)

методи за оценка на съответствието с изискванията в сертификатите и разрешителните за безопасност, издадени в съответствие с членове 10 и 11,“.


Top