Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0038R(05)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, klaidų ištaisymas ( OL L 158, 2004 4 30 ) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 5 skyrius, 5 tomas)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 47–47 (LT, HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/corrigendum/2009-10-20/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/47


2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 158, 2004 m. balandžio 30 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 5 skyrius, 5 tomas)

51 puslapis, 7 straipsnio 1 dalies c punkto antra įtrauka:

yra:

„(…) ir užtikrina atitinkamą nacionalinę instituciją pateikdami deklaraciją ar kitokiu jos pasirinktu lygiaverčiu būdu, (…)“,

turi būti:

„(…) ir užtikrina atitinkamą nacionalinę instituciją pateikdami deklaraciją ar kitokiu jų pasirinktu lygiaverčiu būdu, (…)“;

52 puslapis, 8 straipsnio 5 dalies d punktas:

yra:

„2 straipsnio 2 dalies a ir d punktuose nurodytais atvejais – dokumentais patvirtintą įrodymą, kad yra laikomasi ten nustatytų reikalavimų;“,

turi būti:

„2 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose nurodytais atvejais – dokumentais patvirtintą įrodymą, kad yra laikomasi ten nustatytų reikalavimų;“;

54 puslapis, 12 straipsnio 3 dalis:

yra:

„Sąjungos piliečio išvykimas iš priimančiosios valstybės narės arba jo mirtis nereiškia teisės gyventi šalyje praradimo jo vaikams ar tėvams, kuriuos globoja vaikai, (…)“,

turi būti:

„Sąjungos piliečio išvykimas iš priimančiosios valstybės narės arba jo mirtis nereiškia teisės gyventi šalyje praradimo jo vaikams ar vienam iš tėvų, kuris faktiškai globoja vaikus, (…)“;

54 puslapis, 13 straipsnio 2 dalies b punktas:

yra:

„sutuoktinių arba partnerių pagal 2 straipsnio 2 dalies b punktą sutarimu arba teismo nutarimu sutuoktinis arba partneris globoja Sąjungos piliečio vaikus, arba“,

turi būti:

„sutuoktinių arba partnerių pagal 2 straipsnio 2 dalies b punktą sutarimu arba teismo nutarimu sutuoktinis arba partneris, kuris nėra valstybės narės pilietis, globoja Sąjungos piliečio vaikus, arba“;

54 puslapis, 13 straipsnio 2 dalies d punktas:

yra:

„(…) turi globoti nepilnametį vaiką, jei teismas nusprendė, kad tai turi būti atliekama priimančiojoje valstybėje narėje, ir tiek ilgai, kiek reikia.“,

turi būti:

„(…) turi teisę matytis su nepilnamečiu vaiku, jei teismas nusprendė, kad tai turi būti atliekama priimančiojoje valstybėje narėje, ir tiek ilgai, kiek reikia.“;

55 puslapis, 15 straipsnio 2 dalis:

yra:

„(…) arba leidimo gyventi šalyje kortelė, nesudaro išsiuntimo iš priimančiosios valstybės narės pagrindo.“,

turi būti:

„(…) arba leidimo gyventi šalyje kortelė, galiojimo laiko pasibaigimas nesudaro išsiuntimo iš priimančiosios valstybės narės pagrindo.“;

55 puslapis, 17 straipsnio 1 dalies a punkto pirma pastraipa:

yra:

„(…) arba darbuotojams, kurie pasitraukia iš apmokamo darbo pareigų, jei jie dirbo toje valstybėje narėje ne trumpiau kaip paskutinius dvylika mėnesių ir gyveno joje ištisai ilgiau kaip trejus metus.“,

turi būti:

„(…) arba darbuotojams, kurie pasitraukia iš apmokamo darbo pareigų pirma laiko išėję į pensiją, jei jie dirbo toje valstybėje narėje ne trumpiau kaip paskutinius dvylika mėnesių ir gyveno joje ištisai ilgiau kaip trejus metus.“;

56 puslapis, 19 straipsnio 1 dalis:

yra:

„Pagal prašymą valstybės narės išduoda nuolatinio gyvenimo šalyje teisę turintiems Sąjungos piliečiams tai patvirtinantį dokumentą, patikrinusios gyvenimo šalyje trukmę.“,

turi būti:

„Pagal prašymą valstybės narės išduoda nuolatinio gyvenimo šalyje teisę turintiems Sąjungos piliečiams nuolatinę gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą, patikrinusios gyvenimo šalyje trukmę.“;

57 straipsnis, 25 straipsnio 1 dalis:

yra:

„8 straipsnyje nurodyto registracijos sertifikato, nuolatinį gyvenimą šalyje patvirtinančio dokumento, paraiškos šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelei gauti pateikimą patvirtinančio sertifikato, (…)“,

turi būti:

„8 straipsnyje nurodyto registracijos sertifikato, nuolatinę gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento, paraiškos šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelei gauti pateikimą patvirtinančio sertifikato, (…)“.


Top