EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0001R(04)

Ispravak Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL L 1, 4.1.2003.) (Posebno izdanje Službenog lista Europskih zajednica 08/Sv. 01 od 13. veljače 2013.)

OJ L 173, 30.6.2016, p. 108–110 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1/corrigendum/2016-06-30/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

30.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 173/108


Ispravak Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u

( Službeni list Europskih zajednica L 1 od 4. siječnja 2003. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europskih zajednica 08/Sv. 01 od 13. veljače 2013.)

1.

Naslov na stranici sa sadržajem i naslov na stranici 165.:

umjesto:

„… člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u”;

treba stajati:

„… člancima 81. i 82. Ugovora”.

2.

Na stranici 172., u članku 5. prvom stavku prvoj alineji:

umjesto:

„—

zahtijevati da se povreda zakona otkloni”;

treba stajati:

„—

zahtijevati da se povreda otkloni”.

3.

Na stranici 173., u članku 5. drugom stavku:

umjesto:

„Ako na temelju informacija koje posjeduju nisu ispunjeni uvjeti za izricanje zabrane, nacionalna tijela za tržišno natjecanje mogu također odlučiti da ne postoji temelj za pokretanje postupka.”;

treba stajati:

„Ako na temelju informacija koje posjeduju nisu ispunjeni uvjeti za utvrđivanje zabrane, ona mogu također odlučiti da ne postoji temelj za njihovo daljnje postupanje.”

4.

Na stranici 173., u članku 9. stavku 1. prvoj rečenici:

umjesto:

„… Komisija će odlukom obvezati poduzetnika na preuzimanje tih obveza.”;

treba stajati:

„… Komisija može odlukom obvezati poduzetnika na preuzimanje tih obveza.”

5.

Na stranici 174., u članku 11. stavku 1.:

umjesto:

„1.   Komisija i tijela država članica nadležna za tržišno natjecanje usko surađuju u primjeni propisa o tržišnom natjecanju.”;

treba stajati:

„1.   Komisija i tijela država članica nadležna za tržišno natjecanje usko surađuju u primjeni propisa Zajednice o tržišnom natjecanju.”

6.

Na stranici 175., u članku 14. stavku 2. drugoj rečenici:

umjesto:

„Za sastanke na kojima se raspravlja o drugim pitanjima, a ne o pojedinačnim predmetima, može se imenovati dodatni predstavnik odnosno tijelo države članice koje je nadležno za pitanja tržišnog natjecanja.”;

treba stajati:

„Za sastanke na kojima se raspravlja o drugim pitanjima, a ne o pojedinačnim predmetima, može se imenovati dodatni predstavnik države članice koji je nadležan za pitanja tržišnog natjecanja.”

7.

Na stranici 182., u članku 25. stavku 5. drugoj rečenici:

umjesto:

„Taj rok se produžuje za vrijeme prekida zastare u skladu sa stavkom 6.”;

treba stajati:

„Taj rok se produžuje za vrijeme zastoja zastare u skladu sa stavkom 6.”

8.

Na stranici 182., u članku 25. stavku 6.:

umjesto:

„6.   Zastara za propisivanje novčanih kazni ili periodičnih penala smatra se prekinutom sve dok je odluka Komisije predmet postupka koji se vodi pred Sudom.”;

treba stajati:

„6.   Zastara za propisivanje novčanih kazni ili periodičnih penala ne teče sve dok je odluka Komisije predmet postupka koji se vodi pred Sudom.”

9.

Na stranici 183., u članku 26. stavku 5.:

umjesto:

„5.   Zastara za izvršenje kazni smatrat će se obustavljenom:

(a)

sve dok teče odobreno vrijeme isplate;

(b)

sve dok je izvršenje kazne odnosno plaćanje obustavlja sukladno odluci Suda.”;

treba stajati:

„5.   Zastara za izvršenje kazni ne teče:

(a)

sve dok teče odobreno vrijeme plaćanja;

(b)

sve dok je izvršenje plaćanja obustavljeno sukladno odluci Suda.”

10.

Na stranici 184., u članku 28. stavku 2. prvoj rečenici:

umjesto:

„… ne smiju otkriti informacije koje su pribavili ili razmijenili u skladu s ovom Uredbom te onom koja uređuje obvezu čuvanja poslovne tajne.”;

treba stajati:

„… ne smiju otkriti informacije koje su pribavili ili razmijenili u skladu s ovom Uredbom te koje su obuhvaćene obvezom čuvanja poslovne tajne.”

11.

Na stranici 184., u članku 29., u naslovu:

umjesto:

„Izuzimanje u pojedinačnim slučajevima”;

treba stajati:

„Ukidanje pogodnosti u pojedinačnim slučajevima”.

12.

Na stranici 184., u članku 29. stavku 1.:

umjesto:

„1.   Kada Komisija, ovlaštena nekom Uredbom Vijeća, kao što su to Uredba 19/65/EEZ-a, (EEZ) br. 2821/71, (EEZ) br. 3976/87, (EEZ) br. 1534/91 ili (EEZ) br. 479/92, primjenjujući članak 81. stavak 3. Ugovora, proglasi članak 81. stavak 1. Ugovora neprimjenjivim …”;

treba stajati:

„1.   Kada Komisija, ovlaštena nekom Uredbom Vijeća, kao što su to Uredba 19/65/EEZ, (EEZ) br. 2821/71, (EEZ) br. 3976/87, (EEZ) br. 1534/91 ili (EEZ) br. 479/92, za primjenu članka 81. stavka 3. Ugovora putem uredbe, proglasi članak 81. stavak 1. Ugovora neprimjenjivim …”.

13.

Na stranici 184., u članku 31. drugoj rečenici:

umjesto:

„Sud može takve odluke ukinuti, ili smanjiti ili povećati iznos novčane kazne ili periodičnog penala.”;

treba stajati:

„Sud može ukinuti, smanjiti ili povećati iznos novčane kazne ili periodičnog penala.”

14.

Na stranici 186., u članku 35. stavku 4. prvoj rečenici:

umjesto:

„4.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3., u državama članicama u kojima su za donošenje određenih vrsta odluka predviđenih člankom 5. tijelo koje pokreće postupak pred sudskim tijelom odvojeni i različiti od tijela tužiteljstva te pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz ovog stavka, primjena članka 11. stavka 6. ograničava se na tijelo koje je pokrenulo zahtjev, te će u takvom slučaju oni povući svoj zahtjev pred sudom kada Komisija pokrene postupak.”;

treba stajati:

„4.   Neovisno o stavku 3., u državama članicama u kojima, za donošenje određenih vrsta odluka predviđenih člankom 5., tijelo pokreće postupak pred sudskim tijelom koje je odvojeno i različito od tužiteljskog tijela te pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz ovog stavka, učinci članka 11. stavka 6. ograničeni su na dotično tužiteljsko tijelo, koje će povući svoj zahtjev pred sudskim tijelom kada Komisija pokrene postupak.”


Top