Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0109R(02)

Korigendum k smernici Rady 2003/109/ES z  25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom ( Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 19/zv. 06, s. 272)

OJ L 61, 2.3.2012, p. 18–19 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/109/corrigendum/2012-03-02/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/18


Korigendum k smernici Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom

( Úradný vestník Európskej únie L 16 z 23. januára 2004 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 19/zv. 06, s. 272)

1.

Slovné spojenie „člen rodiny“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celej smernici nahrádza slovným spojením „rodinný príslušník“ v príslušnom gramatickom tvare.

2.

Slovné spojenie „nemocenské poistenie“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celej smernici nahrádza slovným spojením „zdravotné poistenie“ v príslušnom gramatickom tvare.

3.

Slovné spojenie „povolenie na pobyt ES osoby s dlhodobým pobytom“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celej smernici nahrádza slovným spojením „povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – ES“ v príslušnom gramatickom tvare.

4.

Na strane 274 v článku 3 ods. 2 písm. c)

namiesto:

„… subsidiárnej formy ochrany …“

má byť:

„… doplnkovej formy ochrany …“

5.

Na strane 276 v článku 8 ods. 3

namiesto:

„povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom …“

má byť:

„povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – ES …“

6.

Na strane 277 v článku 10 ods. 2 a na strane 280 v článku 20 ods. 2

namiesto:

„… má právo vzniesť právnu námietku …“

má byť:

„… má právo na opravný prostriedok …“

7.

Na strane 278 v článku 15 ods. 1 prvý pododsek

namiesto:

„… na územie členského štátu …“

má byť:

„… na územie druhého členského štátu …“

8.

Na strane 279 v článku 15 ods. 4 písm. a) a b)

namiesto:

„… môže členský štát požadovať …“

má byť:

„… môže druhý členský štát požadovať …“

9.

Na strane 280 v článku 19 ods. 2 prvej vete

namiesto:

„… ustanovení vzťahujúcich sa na verejný poriadok a verejné zdravie …“

má byť:

„… ustanovení vzťahujúcich sa na verejný poriadok, bezpečnosť štátu a verejné zdravie …“

10.

Na strane 280 v článku 22 ods. 1

namiesto:

„Po získaní postavenia osoby s dlhodobým pobytom štátnym príslušníkom tretej krajiny …“

má byť:

„Kým štátny príslušník tretej krajiny nezískal postavenie osoby s dlhodobým pobytom …“

11.

Na strane 280 v článku 22 ods. 3

namiesto:

„Po priznaní postavenia osoby s dlhodobým pobytom štátnym príslušníkom tretej krajiny a bez toho, aby to malo dopad na povinnosti readmisie uvedenej v ods. 2 …“

má byť:

„Kým štátny príslušník tretej krajiny nezískal postavenie osoby s dlhodobým pobytom a bez toho, aby tým bola dotknutá povinnosť readmisie uvedená v ods. 2 …“

12.

Na strane 281 v článku 22 ods. 4

namiesto:

„… nemusia byť spojené …“

má byť:

„… nesmú byť spojené …“

13.

Na strane 281 v názve článku 25 a článku 25 prvom odseku

namiesto:

„kontaktné miesta“

má byť:

„kontaktné body“


Top