EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0058R(03)

Поправка на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г.) (Специално издание 2007 г., глава 13, том 36)

OJ L 145, 8.6.2017, p. 27–27 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/corrigendum/2017-06-08/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

8.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 145/27


Поправка на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)

( Официален вестник на Европейския съюз L 201 от 31 юли 2002 г. )

(Специално издание 2007 г., глава 13, том 36)

На страница 72 в член 15 параграф 3 се заменя със следния текст:

вместо:

„3.   Работната група за защита на личността, по отношение на обработката на лични данни, създадена от член 29 от Директива 95/46/ЕО, трябва да изпълнява също задачи, посочени в член 30 от настоящата директива, по отношение на въпроси, обхванати от настоящата директива, основно по защита на основните права и свободи и законни интереси в електронните комуникационни сектори.“

да се чете:

„3.   Работната група за защита на личността, по отношение на обработката на лични данни, създадена от член 29 от Директива 95/46/ЕО, трябва да изпълнява също задачи, посочени в член 30 от посочената директива, по отношение на въпроси, обхванати от настоящата директива, основно по защита на основните права и свободи и законни интереси в електронните комуникационни сектори.“.


Top