Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0539R(05)

Поправка на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г.) (Специално издание на български език, глава 19, том 3, стр. 97)

ST/11830/2018/INIT

OJ L 258, 15.10.2018, p. 7–7 (BG, EL, LT, NL, SK, SV)
OJ L 258, 15.10.2018, p. 6–6 (DA, ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/539/corrigendum/2018-10-15/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

15.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/7


Поправка на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване

( Официален вестник на Европейските общности L 81 от 21 март 2001 г. )

(Специално издание на български език, глава 19, том 3, стр. 97)

На страница 102, в приложение I заглавието на точка 2

вместо:

„2.   ИНСТИТУЦИИ И ТЕРИТОРИАЛНИ ВЛАСТИ, КОИТО НЕ СА ПРИЗНАТИ ЗА ДЪРЖАВИ ОТ НИТО ЕДНА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА“

да се чете:

„2.   ОБРАЗУВАНИЯ И ТЕРИТОРИАЛНИ ВЛАСТИ, КОИТО НЕ СА ПРИЗНАТИ ЗА ДЪРЖАВИ ОТ НИТО ЕДНА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“.


Top