EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0577R(03)

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 ( 1998. gada 9. marts ) par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā ( OV L 77, 14.3.1998. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 5. nodaļa, 3. sējums, 273. lpp.)

OJ L 323, 10.12.2009, p. 67–68 (LV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/577/corrigendum/2009-12-10/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

10.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 323/67


Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 (1998. gada 9. marts) par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 77, 1998. gada 14. marts )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 5. nodaļa, 3. sējums, 273. lpp.)

273. lappusē ceturtajā pamatojumā:

tekstu:

“tā kā labākā metode, kā iegūt šādu informāciju Kopienas līmenī, ir izdarīt saskaņotu darbaspēka apsekojumu;”

lasīt šādi:

“tā kā labākā metode, kā iegūt šādu informāciju Kopienas līmenī, ir veikt saskaņotu darbaspēka apsekojumu;”.

273. lappusē piektajā pamatojumā:

tekstu:

“tā kā Padomes 1991. gada 16. decembra Regulā (EEK) Nr. 3711/91 par ikgadēju darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (1) ir noteikts, ka, sākot ar 1992. gadu, apsekojums ir jāizdara katra gada pavasarī;”

lasīt šādi:

“tā kā Padomes 1991. gada 16. decembra Regulā (EEK) Nr. 3711/91 par ikgadēju darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (1) ir noteikts, ka, sākot ar 1992. gadu, apsekojums ir jāveic katra gada pavasarī;”.

274. lappusē 3. panta 5. punktā:

tekstu:

“5.   Svēruma koeficientus aprēķina, jo īpaši ņemot vērā atlases varbūtību un ārējos datus attiecībā uz apsekojamo iedzīvotāju sadalījumu pēc dzimuma, vecuma (piecu gadu vecuma grupas) un reģioniem (NUTS II līmenis), ja attiecīgā dalībvalsts šādus ārējos datus uzskata par pietiekami ticamiem.”

lasīt šādi:

“5.   Svarus aprēķina, jo īpaši ņemot vērā atlases varbūtību un ārējos datus attiecībā uz apsekojamo iedzīvotāju sadalījumu pēc dzimuma, vecuma (piecu gadu vecuma grupas) un reģioniem (NUTS II līmenis), ja attiecīgā dalībvalsts šādus ārējos datus uzskata par pietiekami ticamiem.”

274. lappusē 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta ceturtajā ievilkumā:

tekstu:

“—

dzimšanas datums attiecībā uz pārskata laikposmu,”

lasīt šādi:

“—

dzimšanas datums attiecībā pret pārskata perioda beigām,”.

274. lappusē 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta vienpadsmitajā ievilkumā:

tekstu:

“—

dzīvesvietas gadu skaits dalībvalstī,”

lasīt šādi:

“—

uzturēšanās gadu skaits dalībvalstī,”.

275. lappusē 4. panta 1. punkta e) apakšpunktā:

tekstu:

“e)

otrs darbs:

vairāk nekā viena darba esamība,

profesionālais statuss,

vietējās vienības ekonomiskā aktivitāte,

faktiski nostrādāto stundu skaits;”

lasīt šādi:

“e)

blakus darbs:

vairāk nekā viena darba esamība,

nodarbinātības statuss,

vietējās vienības ekonomiskās darbības veids,

faktiski nostrādāto stundu skaits;”.

275. lappusē 4. panta 1. punkta f) apakšpunkta septītajā ievilkumā:

tekstu:

“—

vēlamais darba stundu skaits (gada apsekojuma gadījumā nav obligāti);”

lasīt šādi:

“—

stundu skaits, ko vēlas strādāt (gada apsekojuma gadījumā nav obligāti);”.

275. lappusē 4. panta 1. punkta i) apakšpunkta ceturtajā, piektajā un sestajā ievilkumā:

tekstu:

“—

profesionālais statuss pēdējā darbā,

vietējās vienības, kurā persona pēdējoreiz strādājusi, ekonomiskā aktivitāte,

amats pēdējā darbavietā;”

lasīt šādi:

“—

nodarbinātības statuss pēdējā darbā,

vietējās vienības, kurā persona pēdējoreiz strādājusi, ekonomiskās darbības veids,

profesija/amats pēdējā darbavietā;”.

275. lappusē 4. panta 1. punkta j) apakšpunktā:

tekstu:

“j)

stāvoklis vienu gadu pirms apsekojuma (1., 3. un 4. ceturksnim nav obligāti):

statuss pamatdarbā,

profesionālais statuss,

vietējās vienības, kurā persona strādājusi, ekonomiskā aktivitāte,”

lasīt šādi:

“j)

situācija vienu gadu pirms apsekojuma (1., 3. un 4. ceturksnim nav obligāti):

statuss pamatdarbā,

nodarbinātības statuss,

vietējās vienības, kurā persona strādājusi, ekonomiskās darbības veids,”.

276. lappusē 4. panta 1. punkta m) apakšpunkta astotajā, devītajā un desmitajā ievilkumā:

tekstu:

“—

mājsaimniecības tips,

iestādes tips,

svēruma koeficients,”

lasīt šādi:

“—

mājsaimniecības veids,

iestādes veids,

svari,”.

276. lappusē 5. panta virsrakstā:

tekstu:

“Apsekojuma izdarīšana”

lasīt šādi:

“Apsekojuma veikšana”.

276. lappusē 6. pantā:

tekstu:

“Rezultātu nodošana

Divpadsmit nedēļu laikā pēc pārskata posma beigām nepārtraukta apsekojuma gadījumā (un deviņu mēnešu laikā pēc pārskata posma beigām, ja apsekojums notiek pavasarī) dalībvalstis nosūta apsekojuma rezultātus, bez tiešiem identifikatoriem, uz Eurostat.”

lasīt šādi:

“Rezultātu nosūtīšana

Divpadsmit nedēļu laikā pēc pārskata perioda beigām nepārtraukta apsekojuma gadījumā (un deviņu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, ja apsekojums notiek pavasarī) dalībvalstis nosūta apsekojuma rezultātus, bez tiešiem identifikatoriem, uz Eurostat.”


Top