EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0338R(07)

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EGT L 61, 3.3.1997)

ST/9111/2019/INIT

OJ L 220, 23.8.2019, p. 28–28 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/corrigendum/2019-08-23/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

23.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/28


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

( Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 61 av den 3 mars 1997 )

Sidan 3, artikel 2 led t

I stället för:

”t)    exemplar : varje levande eller dött djur eller levande eller död växt av de arter som upptagits i bilagorna A–D, eller varje del eller derivat därav, som ingår i andra varor eller inte, och varje annan vara beträffande vilken det av medföljande dokument, förpackningen, märkningen eller etiketten eller av någon annan omständighet framgår att det är fråga om delar eller derivat av djur eller växter av dessa arter,”

ska det stå:

”t)    exemplar : varje levande eller dött djur eller levande eller död växt av de arter som upptagits i bilagorna A–D, eller varje del eller derivat därav, som ingår i andra varor eller inte, och varje annan vara beträffande vilken det av medföljande dokument, förpackningen, märkningen eller etiketten eller av någon annan omständighet framstår som att det är fråga om delar eller derivat av djur eller växter av dessa arter,”.


Top