Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0477R(07)

Sprostowanie do dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.U. L 256 z 13.9.1991) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 11, s. 3)

OJ L 191, 22.7.2017, p. 12–13 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/477/corrigendum/2017-07-22/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

22.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/12


Sprostowanie do dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 256 z 13 września 1991 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 11, s. 3)

1.

Strona 5, art. 7 ust. 2 zdanie drugie:

zamiast:

„Jeśli osoba, która uzyska takie pozwolenie, jest ma miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim, to Państwo Członkowskie zostaje stosownie poinformowane.”,

powinno być:

„Jeśli osoba, która uzyska takie pozwolenie, ma miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim, to Państwo Członkowskie zostaje stosownie poinformowane.”.

2.

Strona 5, art. 8 ust. 2:

zamiast:

„władze Państwa Członkowskiego”,

powinno być:

„organy Państwa Członkowskiego”.

3.

Strona 5, art. 9 ust. 1 tiret drugie:

zamiast:

„pisemne oświadczenie poświadczającą i uzasadniającą”,

powinno być:

„pisemne oświadczenie poświadczające i uzasadniające”.

4.

Strona 6, art. 12 ust. 1 akapit drugi:

zamiast:

„Państwa Członkowskie mogą wydać takie pozwolenie na jedną lub więcej podróży maksymalnie na okres jednego roku, z możliwością jego przedłużania. Pozwolenia takie wpisuje się do europejskiej karty broni palnej, którą osoba podróżująca przedstawia na każde żądanie władz Państw Członkowskich.”,

powinno być:

„Państwa Członkowskie mogą wydać takie pozwolenie na jedną lub więcej podróży maksymalnie na okres jednego roku, z możliwością jego odnowienia. Pozwolenia takie wpisuje się do europejskiej karty broni palnej, którą osoba podróżująca przedstawia na każde żądanie organów Państw Członkowskich.”.

5.

Strona 8, załącznik I część I kategoria A pkt 2:

zamiast:

„2.

Automatyczna broń palna”,

powinno być:

„2.

Samoczynna broń palna”.

6.

Strona 9, załącznik I część IV lit. c):

zamiast:

„c)

»automatyczna broń palna«”,

powinno być:

„c)

»samoczynna broń palna«”.

7.

Strona 9, załącznik I część IV lit. d):

zamiast:

„d)

»półautomatyczna broń palna«”,

powinno być:

„d)

»samopowtarzalna broń palna«”.

8.

Strona 9, załącznik I część IV lit. e):

zamiast:

„e)

»repetująca broń palna«”,

powinno być:

„e)

»powtarzalna broń palna«”.


Top