EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12006E174

Treaty establishing the European Community (consolidated version)
Part Three - Community policies
TITLE XIX - Environment
Article 174

OJ C 321E , 29.12.2006, p. 123–124 (CS, ET, EL, GA, LV, LT, HU, NL, PT, SL, FI)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_174/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

12006E174

Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění) - Část třetí - Politiky Společenství . - HLAVA XIX - Životní prostředí - Článek 174

Úřední věstník C 321 E , 29/12/2006 S. 0123 - 0124
Úřední věstník C 325 , 24/12/2002 S. 0107 - Konsolidované znění
Úřední věstník C 340 , 10/11/1997 S. 0254 - Konsolidované znění
Úřední věstník C 224 , 31/08/1992 S. 0052 - Konsolidované znění


Článek 174

1. Politika Společenství v oblasti životního prostředí přispívá k sledování následujících cílů:

- zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,

- ochrana lidského zdraví,

- uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů,

- podpora opatření na mezinárodní úrovni, určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního prostředí.

2. Politika Společenství v oblasti životního prostředí je zaměřena na vysokou úroveň ochrany, přičemž přihlíží k rozdílné situaci v jednotlivých regionech Společenství. Je založena na zásadách obezřetnosti a prevence, odvracení ohrožení životního prostředí především u zdroje a na zásadě "znečišťovatel platí".

V této souvislosti obsahují harmonizační opatření odpovídající požadavkům ochrany životního prostředí popřípadě ochrannou doložku, na základě které jsou členské státy zmocněny přijmout z mimoekonomických důvodů ochrany životního prostředí dočasná opatření podléhající kontrolnímu procesu Společenství.

3. Při přípravě politiky v oblasti životního prostředí přihlédne Společenství k:

- dostupným vědeckým a technickým údajům,

- podmínkám životního prostředí v různých regionech Společenství,

- možnému prospěchu a nákladům plynoucím z činnosti nebo nečinnosti,

- hospodářskému a sociálnímu rozvoji Společenství jako celku a vyváženému rozvoji jeho regionů.

4. V rámci svých pravomocí spolupracují Společenství a členské státy se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi. Podrobnosti spolupráce Společenství mohou být předmětem dohod mezi Společenstvím a dotyčnými třetími stranami, které se sjednávají a uzavírají v souladu s článkem 300.

Předchozím pododstavcem není dotčena pravomoc členských států jednat v mezinárodních orgánech a uzavírat mezinárodní smlouvy.

--------------------------------------------------

Top