Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994D0198-19960228

Commission Decision of 7 April 1994 laying down special conditions governing the import of fishery and aquaculture products originating in Brazil (94/198/EC)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/198/1996-02-28

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

1994D0198 — CS — 28.02.1996 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. dubna 1994,

kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Brazílie

(94/198/ES)

(Úř. věst. L 093, 12.4.1994, p.26)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. prosince 1995,

  L 9

6

12.1.1996

►M2

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. února 1996,

  L 61

43

12.3.1996
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. dubna 1994,

kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Brazílie

(94/198/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh ( 1 ), a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že skupina odborníků Komise provedla inspekční návštěvu Brazílie, aby ověřila podmínky, za nichž se produkují, skladují a expedují do Společenství produkty rybolovu;

vzhledem k tomu, že ustanovení brazilských právních předpisů v oblasti hygienických kontrol a sledování produktů rybolovu lze považovat za rovnocenná ustanovením směrnice 91/493/EHS;

vzhledem k tomu, že Federální inspekční služba (SIF) je příslušným úřadem v Brazílii, který je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů;

vzhledem k tomu, že pravidla pro získání osvědčení o zdravotní nezávadnosti uvedeného v čl. 11 odst. 4 písm. a) směrnice 91/493/EHS by rovněž měla obsahovat definici vzoru osvědčení, minimální požadavky na jazyk nebo jazyky, v nichž musí být vypracováno, a status osoby zmocněné je podepsat;

vzhledem k tomu, že podle čl. 11 odst. 4 písm. b) směrnice 91/493/EHS je nutné připevnit na balení produktů rybolovu značku, která uvádí název třetí země a schvalovací číslo provozovny, ze které produkty pocházejí;

vzhledem k tomu, že podle čl. 11 odst. 4 písm. c) směrnice 91/493/EHS je nezbytné vypracovat seznam schválených provozoven; že tento seznam je třeba vypracovat na základě sdělení SIF Komisi; že za zajištění shody s ustanoveními, která jsou za tímto účelem stanovena v čl. 11 odst. 4 směrnice 91/493/EHS, proto odpovídá SIF;

vzhledem k tomu, že úřad SIF vydal oficiální ujištění, že budou dodržena pravidla uvedená v kapitole V přílohy směrnice 91/493/EHS a splněny požadavky na schválení provozoven, z nichž produkty pocházejí, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným uvedenou směrnicí;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1

Příslušným úřadem v Brazílii, který ověřuje a potvrzuje, že produkty rybolovu a akvakultury splňují požadavky směrnice 91/493/EHS, je Federální inspekční služba (SIF).

Článek 2

Produkty rybolovu pocházející z Brazílie musejí splňovat tyto podmínky:

1. ke každé zásilce musí být přiložen očíslovaný originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti, který je řádně vyplněn, podepsán, opatřen datem a vyhotoven na jednom listu v souladu se vzorem uvedeným v příloze A tohoto rozhodnutí;

2. produkty musejí pocházet ze schválených provozoven uvedených v příloze B tohoto rozhodnutí;

3. s výjimkou volně ložených zmrazených produktů rybolovu určených ke konzervaci musejí být všechna balení nesmazatelně označena slovem „Brazílie“ a schvalovacím číslem provozovny, ze které pocházejí.

Článek 3

1.  Osvědčení uvedené v čl. 2 odst. 1 musí být vypracováno nejméně v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se provádějí kontroly.

2.  V osvědčení musí být uvedeno jméno, kvalifikace a podpis zástupce SIF a úřední razítko SIF v barvě odlišné od barvy ostatních potvrzení.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 1994.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
PŘÍLOHA A

OSVĚDČENÍ O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI

pro produkty rybolovu a akvakultury pocházející z Brazílie a určené pro vývoz do Evropského společenství, s výjimkou mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů v jakékoliv podobě

image

image

►(1) M1  

▼M2
PŘÍLOHA B

SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROVOZOVENSchvalovací číslo

Provozovna

Adresa

0002

Ital Fish Indústria e Comércio Ltda

Barra do Itapemirim

0015

Pescados Silveira S/A

Florianópolis

00017

Belém Pesca S/A

Belém

0020

Itasul – Indústria e Comércio de Pescado S/A

Itajai

0024

Indústria de Pesca do Ceará S/A - Ipecea

Luis Correa

0096

Pesca Alto Mar S/A Pam

Areia Branca

0121

Atlântica Pesca Ltda

Belém

0123

Mariscos Industrial de Cascavel Ltda

Cascavel

0198

Atlântica Pesca Ltda

Belém

0199

Pesqueira Pioneira da Costa

Porto Belo

0209

Friesp – Frigorífico Espiriosantense de Pescado Ltda

Conceição da Barra

0211

Lins – Indústria e Comércio Ltda

São Bernardo do Campo

0241

Torquato Pontes Pescados S/A

Rio Grande

0274

Edemir Alexandre Camargo

Tijucas

0282

Brasfish Industria de Pescados Ltda

Itajai

0295

Mf Gomes Comércio e Indústria S/A

Macapá

0314

Quaker Alimentos Ltda

Itajai

0327

Serpa Comércio e Indústria de Pescados Ltda

Itajai

0349

Ipesca Indústria de Frio e Pesca S/A

Fortaleza

0369

Damm Produtos Alimentícios Ltda

Osasco

0376

Empesca S/A – Construções Navais, Pesca e Exportação

Acarau

0442

Pina Intercâmbio Comercial, Industrial e Pesca S/A

Belém

0496

Delmar Produtos do Mar S/A

Fortaleza

0558

Femepe – Indústria e Comércio de Pescado S/A

Navegantes

0569

Caiçaira Comércio e Exportação Ltda

Recife

0574

Mederiã Venâncio de Almeida Corumbá Júnior

Paranaguá

0586

Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasilieira

Guarujá

0624

Empresa Pesqueira da Barra de São João Ltda

Casimiro de Abreu

0634

Empesca S/A – Construções Navais, Pesca e Exportação

Aracati

0696

Indústrias Alimentícias Beira Alta S/A

Rio de Janeiro

0715

Norte Pesca S/A

Natal

0766

Vivamar S/A Indústria e Comércio

Rio de Janeiro

0770

Barrapesc-Cia de Pesca de Conceição da Barra

Conceição da Barra

0786

Braslo – Produtos de Carne Ltda

Embú

0802

Fragata Comércio de Pescados Ltda

Santos

0856

Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasilieira

Guarujá

0864

Cristal Exportação e Importação Ltda

Recife

0886

Bompesca Comércio de Materiais de Pesca Ltda

Acaraú

0948

Leal Santos Pescados Ltda

Rio Grande

0951

Impescal – Indústria de Pesca Ltda

Guaratuba

0958

Jahú Indústria e Comércio de Pescados Ltda

Rio Grande

0971

Icapel Icapui Pesca Ltda

Aracati

1040

Empesca S/A Construções Navais, Pesca e Exportação

Óbidos

1061

Promar S/A Indústria e Comércio de Pescados

Rio Grande

1074

São Tomé Indústria e Comércio de Pescados Ltda

Campos

1080

Frigoríficos Santa Andréa Ltda

Campos

1100

Rio Amazonas Comércio de Pescados Ltda

Manaus

1161

Indústria de Frios e pesca Ltda – Ifril

Maceió

1176

Comércio e Representações Meso Ltda

Vitória

1214

Aracati Comércio, Exportação e Representações Ltda

Ravos

1229

Ranário Fujioka Nishi Ltda

Hidrolândia

1246

Frigorífico Calombé Indústria e Comércio Ltda

Duque de Caxias

1257

Pesqueira Pioneira da Costa S/A

Florianópolis

1267

Seabras Comercial Importadora e Exportadora Ltda

Iguape

1275

Icap Indústria e Comércio de Pescado Ltda

Itajai

1285

Pescampello Indústria e Comércio de Pescado Ltda

Touros

1354

Mercantil Acarau Ltda

Fortaleza

1430

Salseiros Indústria e Comércio Ltda

Itajai

1437

Trans Caribbean

(Porto Base) Cabedelo

1681

Miami – Comércio e Exportação de Pescados Ltda

Cananéia

1745

Embrapesca Empresa Brasileira de Pesca S/A

Fortaleza

1768

Janasa Jan Produtos do Mar S/A

Camocim

1786

Produmar – Cia Exportadora de Produtos do Mar

Natal

1801

Souto Oliveira S/A Indústria de Alimentação

Pelotas

1802

Gomes da Costa Alimentos S/A

Niterói

1839

Taiyo Indústria de pesca S/A

Santos

1858

Quaker Alimentos Ltda

São Gonçalo

1872

Indústria e Comércio Figueiredo S/A

Rio Grande

1889

Comard S/A

Italai

1896

Iranduba Ltda

Iranduba

1926

Frigorífico Rio Pel S/A-Indústria de Carnes, Derivados e Conservas

Capão do Leão

1929

Pesca Alto Mar S/A

Recife

1939

Brafish Indústria e Comércio Ltda

Cabo Frio

2028

Furtado S/A Comércio e Indústria

Rio Grande

2039

Trans Caribbean

Cabedelo

2047

Hsang Jang

Cabedelo

2067

União Brasileira de Pesca e Conservas S/A

São Gonçalo

2072

Pescado Silveira S/A

Penha

2076

Primar S/A-Produtos Industrializados do Mar

Belém

2079

Manoel Pereira de Almeida S/A Indústria e Comércio

Rio Grande

2082

Atlântica Pescados Ltda

Rio Grande

2083

Pescal Ltda

Rio Grande

2087

Mipesca Indústria e Comércio de Pescado S/A

Itajai

2132

Rio Grande Produtos Alimentícios Ltda

Rio Grande

2141

Empesca S/A, Construções Navais, Pesca e Exportação

Belém

2154

Ipecea – Indústria e Comércio de Pescado S/A

Fortaleza

2167

Sul Atlântico de Pesca S/A Indústria e Comércio

Itajai

2169

Albano de Oliveira, Sobrinho e Cia Ltda

Rio Grande

2176

Frimorite Frigorífico Ltda

São Gonçalo

2214

Alvarenga – Comércio e Indústria da Pesca Ltda

Vitória

2242

Amasa – Amazonas Indústrias Alimentícias S/A

Belém

2359

Liotécnica Química Ltda

Embú

2369

Franzese Indústria e Comércio da Pesca Ltda

Guarujá

2370

Interfrios Intercâmbio de Frios S/A

Fortaleza

2383

Protemar Proteínas Indústria e Comércio Ltda

Nova Iguaçu

2400

Acqua S/A Aquicultura

Bananal

2413

Transporte e Comércio de Pescados Magalhães Ltda

Cabo Frio

2427

Brásfrigo S/A

Itajai

2446

Costa Sul Pescados Ltda

Penha

2503

Koden Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda

Praia Grande

2535

Schmitt & Hasegawa Ltda

Navegantes

2537

Pescanave S/A Pesca e Exportação

Camocim

2554

Comércio de Pescados Cairçara Ltda

Santos

2574

Cefrinor Centrais de Estocagem Frigorificada do Nordeste Ltda

Simões Filho

2605

Comércio e Indústria de Pescado Kowalsky Ltda

Itajai

2644

Leal Santos Pescados S/A

Macapá

2721

Mercomer Indústria e Comércio de Pescados Ltda

Santos

2759

Pesqueira Nacional S/A

Rio Grande

2786

Maricultura da Bahia S/A

Valença

2834

Cooperi-Cooperativa Mista dos Pescadores de Ilheús

Ilheús

2840

Rander-Agroindústria, Comércio e Exportação Ltda

Gama

2908

Freitas Lemos Ltda

Belém

2935

Irmãos Braga Exportadora Ltda

Belém

2945

Da Hora Indústria, Comércio e Exportação Ltda

Cabo Frio

2953

Golfinho Azul Indústria, Comércio e Exportação Ltda

Cananéia

3010

Aumar Importação e Exportação Ltda

Rio Grande

3020

Proculmar Importação e Exportação S/A

Santa Luzia Norte

3087

Alimar Pesca e Exportação Ltda

Ilheús

3088

Empesca S/A-Construções Navais, Pesca e Exportação

Touros

3093

Atlântico Marinho Ltda

Recife

3110

Villepesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda

Guarapari

3174

Furtado S/A Comércio e Indústria

Itajai

3197

Jardel-Exportadores de Produtos da Amazônia Ltda

Belém

3208

Pesca Alto Mar S/A

Natal

3210

Empesca S/A- Construções Navais, Pesca e Exportação

Natal

3237

Compescal Comércio de Pescado Arcatiense Ltda

Aracati

3250

Mundial Exportadora Comercial Ltda

Obidos

3289

M.J. Couto de Abreu

Santos

3291

Capiatã Aquicultura Comércio o Exportação Ltda

Coruripe

3307

Surgelpesca Brasil Comércio e Exportação Ltda

Rio de Janeiro

3373

Infrapesca-Indústria de Frios e Pesca Ltda

Aracati

3417

Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importação e Exportação

Fortaleza

3419

Pesca Alto Mar S/A

Aracati

3446

Discapel Indústria e Comércio de Géneros Alimentícios Ltda

Itajai

3484

Pernambucoexport Comércio Internacional Ltda

Recife

3588

Secom Aquicultura Comércio e Indústria S/A

Luis Correa

3609

Valença da Bahia Maricultura S/A

Valença

3747

Ancora – Indústria e Comércio de Pescados Ltda

Ilhéus

3794

Lagostus Comércio e Exportação de Pescado Ltda

Itapemirim

3806

Oriental Importação e Exportação Ltda

Belém

1235

Chun Hong n101(Resp./Tunamar Comércio Ltda)

Cabedelo

1323

Trans Caribbean n 137 (Resp./Tunamar Comércio Ltda)

Cabedelo

1421

Trans Caribbean n 127 (Resp./Tunamar Comércio Ltda)

Cabedelo

3541

Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yurio Maru n 58)

Santos

3542

Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yurio Maru n 85)

Santos

3543

Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yurio Maru n 1)

Santos

3611

Chung I-66 (Resp./Tunamar Comércio Ltda)

Belém

3612

Chung I-III (Resp./Tunamar Comércio Ltda)

Belém

3613

Chung I-II6 (Resp./Tunamar Comércio Ltda)

Belém

3712

Chung I-2I (Resp./Tunamar Comércio Ltda)

Belém

3895

Hui Jih-101 (Resp./Tunamar Comércio Ltda)

Cabedelo

3918

Hsiang An 102 (Resp./Tunamar Comércio Ltda)

Belém

3949

Jin Yi-Hsiang (Resp./Tunamar Comércio Ltda)

Belém( 1 ) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

Top