EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1258R(01)

Поправка на Регламент (ЕС) 2024/1258 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за минимални почивки по време на работа и за дневните и седмичните почивки в сектора на случайния превоз на пътници и по отношение на правомощията на държавите членки да налагат санкции за нарушения на Регламент (ЕС) № 165/2014, извършени в друга държава членка или в трета страна (ОВ L, 2024/1258, 2 май 2024 г.)

OJ L, 2024/90356, 14.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1258/corrigendum/2024-06-14/oj (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1258/corrigendum/2024-06-14/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Серия L


2024/90356

14.6.2024

Поправка на Регламент (ЕС) 2024/1258 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за минимални почивки по време на работа и за дневните и седмичните почивки в сектора на случайния превоз на пътници и по отношение на правомощията на държавите членки да налагат санкции за нарушения на Регламент (ЕС) № 165/2014, извършени в друга държава членка или в трета страна

( Официален вестник на Европейския съюз L, 2024/1258, 2 май 2024 г. )

На страница 4, член 1, точка 2:

вместо:

„3а.   Водач, който извършва случаен превоз на пътници, почивката по време на работа, посочена в първи параграф, може да бъде заменена и с две почивки по време на работа, всяка от поне 15 минути, разпределени през периода на управление, посочен в първи параграф, по такъв начин, че разпоредбите на първи параграф да бъдат спазени.“

да се чете:

„За водач, който извършва случаен превоз на пътници, почивката по време на работа, посочена в първи параграф, може да бъде заменена и с две почивки по време на работа, всяка от поне 15 минути, разпределени през периода на управление, посочен в първи параграф, по такъв начин, че разпоредбите на първи параграф да бъдат спазени.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1258/corrigendum/2024-06-14/oj

ISSN 1977-0618 (electronic edition)


Top