EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0982R(01)

Rectificatie van Verordening (EU) 2024/982 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2024 betreffende de geautomatiseerde gegevensbevraging en -uitwisseling ten behoeve van politiële samenwerking en tot wijziging van de Besluiten 2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ van de Raad en de Verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2019/817 en (EU) 2019/818 van het Europees Parlement en de Raad (de Prüm II-verordening) (PB L, 2024/982, 5.4.2024)

ST/8599/2024/INIT

OJ L, 2024/90244, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/corrigendum/2024-04-19/oj (NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/corrigendum/2024-04-19/oj

European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

L-serie


2024/90244

19.4.2024

Rectificatie van Verordening (EU) 2024/982 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2024 betreffende de geautomatiseerde gegevensbevraging en -uitwisseling ten behoeve van politiële samenwerking en tot wijziging van de Besluiten 2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ van de Raad en de Verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2019/817 en (EU) 2019/818 van het Europees Parlement en de Raad (de Prüm II-verordening)

( Publicatieblad van de Europese Unie L, 2024/982, 5 april 2024 )

Bladzijde 5, overweging 29:

in plaats van:

“(29)

Bij een match tussen de voor de bevraging gebruikte gegevens en de gegevens in de nationale databanken van de aangezochte lidstaat of lidstaten, na een manuele bevestiging van de match door een gekwalificeerd personeelslid van de verzoekende lidstaat en na toezending van een beschrijving van de feiten en een vermelding van het ten grondslag liggende strafbare feit aan de hand van de gemeenschappelijke tabel van categorieën strafbare feiten zoals uiteengezet in een op grond van Kaderbesluit 2009/315/JBZ vast te stellen uitvoeringshandeling, moet door de aangezochte lidstaat via de router een beperkte reeks kerngegevens, in de mate waarin die gegevens beschikbaar zijn, worden teruggezonden, tenzij uit hoofde van het nationale recht rechterlijke toestemming is vereist. Die termijn zal zorgen voor een snelle uitwisseling van communicatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. De lidstaten moeten de controle behouden over de vrijgave van de beperkte reeks kerngegevens. Op cruciale punten in het proces moet menselijke tussenkomst behouden blijven, onder meer wat betreft het besluit om een zoekopdracht te starten, het besluit om een match te bevestigen, het besluit om een verzoek in te dienen om de reeks kerngegevens te ontvangen na een bevestigde match, en het besluit om persoonsgegevens te verstrekken aan de verzoekende lidstaat, teneinde te waarborgen dat er geen geautomatiseerde uitwisseling van kerngegevens zal plaatsvinden.”,

lezen:

“(29)

Bij een match tussen de voor de bevraging gebruikte gegevens en de gegevens in de nationale databanken van de aangezochte lidstaat of lidstaten, na een manuele bevestiging van de match door een gekwalificeerd personeelslid van de verzoekende lidstaat en na toezending van een beschrijving van de feiten en een vermelding van het ten grondslag liggende strafbare feit aan de hand van de gemeenschappelijke tabel van categorieën strafbare feiten zoals uiteengezet in een op grond van Kaderbesluit 2009/315/JBZ vast te stellen uitvoeringshandeling, moet door de aangezochte lidstaat via de router een beperkte reeks kerngegevens, in de mate waarin die gegevens beschikbaar zijn, worden teruggezonden. De beperkte reeks kerngegevens moet via de router en, tenzij uit hoofde van het nationale recht rechterlijke toestemming is vereist, binnen 48 uur na het vervullen van de relevante voorwaarden worden teruggezonden. Die termijn zal zorgen voor een snelle uitwisseling van communicatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. De lidstaten moeten de controle behouden over de vrijgave van de beperkte reeks kerngegevens. Op cruciale punten in het proces moet menselijke tussenkomst behouden blijven, onder meer wat betreft het besluit om een zoekopdracht te starten, het besluit om een match te bevestigen, het besluit om een verzoek in te dienen om de reeks kerngegevens te ontvangen na een bevestigde match, en het besluit om persoonsgegevens te verstrekken aan de verzoekende lidstaat, teneinde te waarborgen dat er geen geautomatiseerde uitwisseling van kerngegevens zal plaatsvinden.”.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/corrigendum/2024-04-19/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)


Top